Rechten van de mens op een rij

Rechten van de mens op een rij

Rechten van de mens op een rijIedereen is bekend met de rechten van de mens, maar slechts een handjevol mensen weet wat deze rechten precies zijn en wat het ontstaan hiervan is. Op deze pagina verneem je wat de rechten van de mens zijn en lees je achterliggende informatie om de rechten van de mens beter te begrijpen.

Wat zijn mensenrechten?
Wanneer het gaat over mensenrechten hebben we het over de rechten van de mens zoals iedereen deze heeft. De rechten van de mens maken het mogelijk om mensen tegen de staat te beschermen en een menselijk bestaan te geven. Volgens de rechten van de mens heeft iedereen het recht om een vrije mening te hebben, mag een overheid niet zomaar geweld gebruiken en heeft iedereen recht op voldoende voeding met een dak boven het hoofd. De mensenrechten zijn geldig voor iedereen van elke status. De rechten van de mens zijn de basis van onze wetgeving en het beleid dat een overheid maakt.

Belang van rechten van de mens

De overheid heeft steeds meer macht en wanneer deze macht misbruikt wordt kan dit een vervelende uitwerking op ons als burgers hebben. Om ons als burgers tegen deze macht te beschermen zijn de mensrechten samengesteld. De rechten van de mens worden vaak als argument gebruikt in belangrijke discussies of blijken een manier om tot een besluit te komen door de belangrijkheid van de rechten van de mens. Enerzijds staan een aantal zaken in de rechten van de mens die worden afgekeurd en anderzijds worden verplichtingen voor de overheid geschept. Zo moet de overheid voor gezondheidszorg, onderwijs en een correcte huisvesting voor gevangenen zorgen. Anderzijds mag de overheid nooit geweld misbruiken en mag de overheid ons nooit onze vrijheid te ontnemen. Wanneer wij niemand anders van last zijn staan wij er vrij in om onze eigen mening te verkondigen en te gaan en staan waar wij dat willen.

Mensenrechten in ontwikkeling

De rechten van de mens zijn steeds in ontwikkeling. Het is belangrijk dat deze ontwikkeling doorgaat door het doel dat er met de rechten van de mens wordt nagestreefd. De menselijke waardigheid blijft op deze manier behouden en zal steeds verder verbeteren. Onze wereld verandert continu en dat zal altijd het geval blijven. Zo was mensenhandel en slavernij eerder nog normaal en komt het nu in het grootste deel van de wereld nog niet of nauwelijks voor. De rechten van de mens komen uiteindelijk dan ook niet voort uit ons rechtssysteem. De rechten van de mens kun je beter zien als het resultaat van langdurige ontwikkelingen in onze socialiteit, politiek en economie.De rechten van de mens komen voort uit de Verenigde Naties en elk land heeft zijn handtekening onder deze rechten gezet. Samen met de Verenigde Naties is men tot de volgende mensenrechten gekomen:

 • Iedereen heeft gelijk rechten bij de geboorte en wordt vrij geboren.
 • De mensenrechten van de Verenigde Naties gelden voor iedereen en het maakt niet uit waar je bent.
 • Je hebt het recht op vrijheid, veiligheid en om te leven.
 • Martelen is verboden.
 • Slavernij is verboden.
 • Je hebt het recht om erkenning voor de wet te krijgen.
 • Iedereen is in de wet gelijk.
 • Je krijgt bescherming van het recht wanneer er onrecht is aangedaan.
 • Je kunt niet zomaar uit het land worden geplaatst of worden opgesloten.
 • Je hebt recht op een eerlijke en onafhankelijke rechtszaak met een onafhankelijke rechter.
 • Je bent tot het tegendeel bewezen is onschuldig.
 • Je hebt recht op bescherming van je goede naam en privacy.
 • Je mag overal zijn wat je wilt zijn en ook je land verlaten.
 • Wanneer de mensenrechten in je eigen land worden geschonden is het mogelijk om asiel in een ander land aan te vragen.
 • Je hebt recht op een nationaliteit.
 • Je mag trouwen en een gezin stichten met wie je wilt.
 • Je hebt recht op bezit.
 • Je mag volgens je eigen godsdienst of eigen overtuiging leven.
 • Je mag overal informatie vandaan halen en zelf je mening bepalen.
 • Je mag een eigen vereniging oprichten en niemand verplicht je om ergens lid van te worden.
 • Iedereen mag meedoen aan de verkiezingen en zich verkiesbaar stellen.
 • Je hebt recht op maatschappelijke zekerheid.
 • Je hebt recht op werk naar keuze en een eerlijk loon. Je bepaalt zelf of je wel of niet bij een vakbond gaat.
 • Je hebt recht op rust, vrije tijd en een betaalde vakantie.
 • Je hebt recht op een eerlijk inkomen en mogelijk moet de staat dit verzorgen.
 • Je hebt recht op onderwijs.
 • Je hebt het recht om te genieten van kunst en cultuur.
 • Alle regeringen moeten de mensenrechten naleven of naar dit doel wordt gestreefd.
 • Een democratie en de wetten moeten de mensenrechten beschermen.
 • Mensenrechten mogen op geen enkele manier teniet worden gedaan.

De mensenrechten van deze pagina komen van Amnesty International uit Nederland. In principe zijn er nog veel meer mensenrechten. Het totaal van de rechten van de mens is vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De rechten van de mens zijn tegelijk ook vastgelegd door de Raad van Europa, de Europese Unie en als grootste partij de Verenigde Naties. Op deze pagina spreken we over dertig verschillende mensenrechten terwijl er ongeveer negentig zijn. Je kunt de mensenrechten indelen in de volgende categorieën:

 • Algemene rechten en rechten om onze integriteit te bewaken. De rechten gaan in op gelijke behandeling, onze privacy en de belangrijkheid van ons huis en de familie.
 • Rechten om onze vrijheid te bewaken. Vrijheid van godsdienst, meningsuiting en levensovertuiging.
 • Participatierechten. Het recht om deel te nemen aan het bestuur van het land waarin je woont.
 • Recht van arrestanten. Wanneer je gearresteerd bent heb je het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak.
 • Voor beschermde groepen gelden er extra rechten. Denk aan vrouwen, kinderen, inheemse volken en minderheden.
 • Vluchtelingen en vreemdelingen hebben het recht om een land te verlaten of terug te keren en op gezinshereniging.

Naast de gebruikelijke rechten zijn er ook:

 • Collectieve rechten
 • Culturele rechten
 • Sociale en economische rechten

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Jos Huizinga
Aantal keer gelezen: 10041x
Toegevoegd: 01-07-2015 11:23
Gewijzigd: 22-08-2015 13:10

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3791 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!