man en vrouw hebben relatie probleem

Relatieproblemen

man en vrouw hebben relatie probleemBinnen 70% van de relaties onder Nederlanders spelen zo nu en dan relatieproblemen. Periodes waarin het met de relatie minder goed gaan zijn daarmee een normaal verschijnsel, het wordt pas een probleem als er geen uitzicht is op een oplossing voor de relatieproblemen.

Het effect van relatieproblemen op de gezondheid

Relatieproblemen zorgen voor stress en hebben daardoor een negatief effect op de gezondheid. De weerstand kan lager worden, men kan last van hoofdpijn krijgen, een slechte huid en haaruitval. Relatieproblemen zijn slecht voor een goede nachtrust en kunnen een negatief effect hebben functioneren van de maag en darmen. In spieren kunnen zich spanningen opslaan welke zorgen voor een stijve nek, schouders of rug.

Oorzaken van relatieproblemen

Oorzaken welke aan relatieproblemen ten grondslag liggen kunnen uiteenlopend zijn. Veel oorzaken van relatieproblemen zijn ontrouw, geldproblemen, seksualiteit, ruzies, verbaal geweld, zelfstandigheid, zorg, slechte communicatie en (verschillende) verwachtingen. Hieronder worden verschillende oorzaken van relatieproblemen toegelicht.

Relatieproblemen door het niet uitkomen van verwachtingen

Binnen een relatie kan men uit elkaar groeien. De verwachtingen welke je over de relatie had blijken niet uit te komen. De verwachting was dat jullie bij elkaar passen maar dit blijkt niet zo te zijn. Ieder gaat steeds meer zijn eigen weg.
Door de drukte worden de dagelijkse handelingen een routine en men begint langs elkaar heen te leven. Er zijn weinig of geen diepgaande gesprekken meer, men heeft geen besef meer wat in de ander omgaat. Er is geen zin of geen tijd om samen leuke dingen te ondernemen.

Relatieproblemen door geldproblemen

Geldzorgen kunnen een relatie behoorlijk onder druk zetten. Geldzorgen worden binnen een relatie een probleem als deze niet goed worden besproken. Of niet goed besproken kunnen worden. Verschillende opvattingen met betrekking tot het uitgeven van geld kunnen de relatie op scherp zetten. Men kan elkaar zaken gaan verwijten over geld wat door de ander wordt uitgegeven. Uitgaven welke in de ogen van de ander onverantwoord zijn.

Relatieproblemen door verbaal geweld

Onder verbaal valt schreeuwen, schelden, tieren en razen maar ook kwetsende opmerkingen behoren tot verbaal geweld. Ook de opeenstapeling van kleinerende en/of minachtende opmerkingen zijn enorm destructief voor degene die ze ondergaat. Door verbaal geweld ontstaat er binnen de relatie grote machtsverschillen. Waarbij degene die het verbale geweld ondergaat sociaal geïsoleerd kan raken. Verbaal geweld is vaak de voorbode van fysiek geweld.

Relatieproblemen door ontrouw

De basis van elke relatie is wederzijds vertrouwen. Als één van de partners vreemd gaat dan zal dit het vertrouwen in de ander schaden. De bedrogen partner kan tevens met de angst blijven zitten de ander te kunnen verliezen. Bij het uitkomen van het ontrouw kunnen de emoties zo hoog oplopen dat de bedrogen partner direct de relatie zal beëindigen. Als de partners besluiten bij elkaar te blijven dan zal er veel werk aan de winkel zijn om het onderlinge vertrouwen weer op te bouwen.

Relatieproblemen door onvoldoende zorg voor elkaar

Het hebben en geven van zorg voor elkaar is een belangrijke pijler waarop een relatie rust. Er is aandacht en toewijding voor elkaar nodig. Relatieproblemen ontstaan als er onvoldoende aandacht voor elkaar is, en als er verschillens in verlangens en behoeftes ontstaat. In de praktijk vertaald dit zich naar geen of weinig rekening met elkaar houden, geen of weinig tijd voor elkaar nemen en er regelmatig alleen voor staan.

Relatieproblemen door verschillende behoefte op het gebied van seksualiteit

Met het verstrijken van de jaren kan je beleving van seksualiteit veranderen. Wat betreft seksuele behoeftes en verwachtingen kunnen partners uit elkaar groeien. Problemen doen zich voor als één van de partners meer behoefte heeft aan seks dan de andere partner. Of als de andere partner alleen nog maar seks heeft om de andere partner een plezier te doen en/of zelf geen plezier en opwinding meer aan de seks beleeft. Een verlaagd libido van de partner kan er toe leiden dat de andere partner eerder geneigd zal zijn om vreemd te gaan, met alle gevolgen van dien.

Relatieproblemen door ruzies

Ruzies binnen een relatie zijn normaal en hoeven op zichzelf niet te betekenen dat een relatie slecht is. Ruzies klaren de lucht en geven duidelijkheid over de standpunten. Ruzies kunnen tot relatieproblemen leiden als deze niet goed uitgesproken worden, steeds heftiger worden en het een vast patroon van communiceren beginnen te worden. Het spreekt voor zich dat ruzies welke leiden tot (verbaal) geweld de relatie verder onder druk zullen zetten.

Relatieproblemen oplossen

Om een relatieprobleem te kunnen oplossen zal eerst duidelijk moeten zijn wat de oorzaak van het relatieprobleem is. Als er niet een direct aanwijsbare reden voor de relatieproblemen aan te wijzen is dan kan het helpen om na te gaan sinds welke periode de problemen spelen. Ga na wat er rond die periode in jullie levens in veranderd, hier ligt misschien de bron van de relatieproblemen.

Relatieproblemen hoeven niet één duidelijk aanwijsbare reden te hebben, vaak is het een optelsom van verschillende pijnpunten. Inzicht in deze pijnpunten helpt je bij het zoeken naar een oplossing.

Om de relatieproblemen te kunnen oplossen is het van belang dat beide partijen stoppen met het maken van verwijten aan elkaar. Zaken zullen opeen constructieve manier uitgesproken moeten worden om naar een oplossing toe te kunnen werken.

Het besef dat relatieproblemen niet alleen door de ander worden veroorzaakt is een belangrijke stap om relatieproblemen te kunnen oplossen. Binnen een relatie gaat het om de interactie, communicatie en dynamiek tussen twee partners, waarvan je zelf ook onderdeel bent. Zelfreflectie is daarom een belangrijk onderdeel voor het oplossen van relatieproblemen.

Relatietherapie

Relatietherapie kan uitkomst bieden indien men het gevoel heeft er samen niet uit te komen of zelf al verschillende (mislukte) pogingen om er uit te komen heeft ondernomen. Relatietherapie wordt vaak ingezet als laatste redmiddel. Voorwaarde om tot succes te komen bij relatietherapie is dat beide partners ervoor openstaan.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: senh
Aantal keer gelezen: 3603x
Toegevoegd: 06-01-2016 14:51
Gewijzigd: 26-04-2016 15:12

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3776 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!