geert wilders

Standpunten PVV

geert wildersHet is zonder twijfel de meest besproken politieke partij van Nederland: de PVV. Dit is grotendeels te danken aan zijn partijleider Geert Wilders. In de peilingen is de PVV momenteel de grootste partij. De partij krijgt veel steun door zijn rechtse standpunten op het gebied van asielbeleid en zijn visie op het immigratievraagstuk. Niet alle standpunten PVV zijn bekend bij het grote publiek en daarom vind je in dit artikel een overzicht.

Immigratie- en asielbeleid

Zoals gezegd is de PVV zeer stellig als het aankomt op immigratie en asielbeleid. De partij weet hiermee veel kiezers aan zich te binden, maar het komt ook wel eens voor dat partijleider Wilders zich door controversiële uitspraken over deze onderwerpen de woede van de politiek en de Nederlandse burgers op de hals haalt.

Immigratie

Een duidelijker standpunt op het gebied van immigratie dan dat van de PVV bestaat er niet. We moeten immigratie zo snel mogelijk een halt toe roepen. Er zijn veel te lang te veel mensen binnengelaten en deze massa-immigratie is zeer schadelijk voor ons land, zo zegt de PVV. Allochtonen zorgen volgens de partij voor veel overlast in Nederland. Denk hierbij aan criminaliteit, vrouwendiscriminatie en homohaat. Ook vindt de partij dat er te veel allochtonen zijn die ‘profiteren’ van een uitkering. Dit gaat ten koste van de hardwerkende Nederlander.

De PVV ziet met name de Islam als grote bedreiging voor Nederland en waarschuwt dat (verdere) islamisering zal leiden tot ernstige problemen. De partij vindt dit geloof een kwaad dat haaks op de vrijheid staat. De bedreiging beperkt zich niet alleen tot Nederland, maar de hele Westerse wereld wordt bedreigd door deze religie. Daarom pleit de partij voor het tegengaan van de bouw van moskeeën en het invoeren van een boerka- en hoofddoekjesverbod. Het liefst ziet de partij alle aanhangers van de Islam vertrekken uit Nederland.

Opvang asielzoekers

De partij vindt dan ook dat we veel te soepel zijn voor asielzoekers. Volgens de partij komen veel allochtonen hierheen omdat ze in een ‘gespreid bedje’ terechtkomen. De ruimhartige opvang van asielzoekers moet daarom aan banden worden gelegd, zo redeneert de PVV. Het geld dat hiermee bespaard wordt kan volgens partijleider Wilders naar onze eigen burgers gaan.

Vluchtelingendebat

De standpunten van de PVV zijn op het moment zeer saillant. De enorme vluchtelingenstroom waar Europa mee te kampen heeft, leidt tot veel discussie. Ook hierin is de PVV helder: We moeten alle grenzen sluiten. Met het binnenhalen van vluchtelingen halen we narigheid binnen. De PVV ziet zich gesteund in dit standpunt door problemen die zich in vele Europese landen voordoen, problemen waar vluchtelingen bij betrokken zijn. Ook denkt de partij dat de kans op aanslagen toeneemt naarmate we meer vluchtelingen binnenlaten.

Geen Europa, eigen volk eerst

De PVV hanteert het motto: eigen burgers eerst. Pas als onze eigen burgers het goed hebben, kunnen we anderen gaan helpen. De partij ageert fel tegen het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie en wenst dat Nederland uit de EU stapt. Ook vindt de PVV dat Nederland uit de Euro moet stappen. De partij ziet Nederland als een marionet, Brussel is degene die aan de touwtjes trekt. Dit beperkt de vrijheid van de Nederlandse politiek en de Nederlandse burger, zo redeneert de Partij Voor de Vrijheid.

De beperking van de vrijheid ervaart de partij ook op het gebied van islamisering: De PVV vindt dat de EU het partijen moeilijk maakt om zich uit te spreken over de Islam. Wanneer iemand zich negatief uitlaat over de Islam wordt hem of haar de mond gesnoerd door Europa. Islamkritiek is volgens de PVV uit den boze in Brussel.

Overige standpunten PVV

De standpunten PVV aangaande het asielbeleid en de rol van Europa zijn bij de meeste mensen wel bekend. Weinig mensen zijn echter op de hoogte van de rest van het partijprogramma. Dit terwijl de PVV wel degelijk duidelijke standpunten heeft op zaken als de zorg, de Nederlandse economie en Justitie.

De zorg mag niet vertroebelen

De PVV is bang dat de economische crisis ervoor zal zorgen dat de zorg in Nederland een onacceptabel niveau gaat bereiken. De partij waarschuwt voor de nadelige gevolgen voor ‘de Nederlander’, zoals beperkte werkgelegenheid. Wanneer mensen zonder baan komen te zitten, kunnen zij niet meer rondkomen, ze kunnen hun hypotheek niet meer betalen.

De Partij Voor de Vrijheid is bang dat met name de ouderen de dupe worden en wil voorkomen dat er nog meer verzorgingshuizen verdwijnen. Daarom pleit de partij voor een strenger uitzettingsbeleid, hierdoor zou er meer geld vrijkomen door het beperken van het verstrekken van uitkeringen.

Economische welvaart voor een fijner leven

De PVV presenteert zich als een partij die het beste voor heeft voor de burger. De standpunten van de PVV worden afgestemd op deze filosofie. Naast goede zorg vindt de partij economische welvaart dan ook erg belangrijk. Deze economische welvaart kunnen we alleen weer terugvinden als we ons losworstelen uit de houdgreep van de Europese Unie. Wanneer we op eigen benen staan, kunnen we meer investeren in ons eigen land. Dat is waar de PVV op aanstuurt.

Dit heeft een aantal gevolgen voor de economie: Nederland gaat terug naar de gulden en mag vrij handelen met landen naar eigen keuze. De PVV stelt dat de euro ons beperkt in onze koopkracht, dit is op zijn beurt weer slecht voor de economie. Andere voorstellen van de PVV op dit gebied zijn: het afschaffen van de forenzentaks, het verlagen van de accijns op benzine en LPG en het verlagen van de vennootschapsbelasting voor zowel kleine als grote bedrijven. Uiteindelijk moet de Nederlandse burger weer meer te besteden hebben.

Zwaarder straffen voor een veilig gevoel

Vrijheid gaat hand in hand met veiligheid. Veiligheid is voor de PVV dan ook een groot goed. De partij vindt dat er in Nederland veel te soepele straffen worden opgelegd. De PVV wil graag dat er minimumstraffen worden ingevoerd en dat veelplegers zwaarder worden gestraft. Dit betekent dat straffen hoger worden naarmate iemand vaker misdrijven pleegt.

Ook moet er volgens de PVV meer toezicht komen, dus meer blauw op straat. Politieagenten moeten niet achter een bureau zitten, maar zij moeten klaar staan om ieder moment in te kunnen grijpen. Misdadigers moeten direct in de kraag worden gevat en misdaden dienen zo snel mogelijk opgelost worden. Dat kan alleen door genoeg ordehandhavers in te zetten.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Rowanblom
Aantal keer gelezen: 19903x
Toegevoegd: 16-01-2016 06:13
Gewijzigd: 21-01-2016 20:32

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3305 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!