SP logo

Standpunten SP: streven naar een socialer Nederland

SP logoDe Socialistische Partij (SP) is de meest linkse partij in de Nederlandse volksvertegenwoordiging. De partij heeft een sociaaldemocratisch signatuur en blijft immer streven naar een socialer Nederland. De socialisten willen niets met kapitalisme te maken hebben en willen de kloof tussen arm en rijk dichten. Ook behoort de partij tot de eurosceptici. De standpunten van de SP zijn gericht op menselijkheid en een sociaal beleid.

Menselijkheid in de zorg

De SP is fel tegenstander van marktwerking in de zorg. De partij pleit voor een menselijker beleid waarin de patiënt altijd kan beschikken over de zorg die hij nodig heeft. Marktwerking werkt dit tegen, omdat zorgaanbieders, ziekenhuizen en zorgverzekeraars met elkaar concurreren. De kwaliteit van de zorg komt op de tweede plaats te staan, de financiën op de eerste.

Dus moet de menselijkheid weer terugkomen, vindt de SP. Men moet weer gaan inspelen op de zorgbehoefte. Hierin moeten de betrokken partijen met elkaar samenwerken, in plaats van elkaar wegconcurreren. Zorg is niet iets wat je moet verkopen, maar wat je zo goed mogelijk moet leveren. De SP vindt het verachtelijk dat er geld verdiend wordt over de rug van de patiënt. Het zorgstelsel is veel te ingewikkeld geworden, vinden de socialisten. Bureaucratie zorgt voor onduidelijk en als er een gebied is waar onduidelijkheid niet gewenst is, dan is het de zorg wel.

Iedereen heeft recht op zorg, zo stelt de SP. Zorg moet niet alleen beschikbaar zijn voor de rijkeren, maar voor iedereen die er behoefte aan heeft, in alle lagen van de bevolking. Daarom pleit de partij voor een eerlijkere verdeling van de financiën in de zorg. Bovendien moeten beslissingen over zorg niet genomen worden door managers en bestuurders met een winstbejag, maar door personen die er verstand van hebben. Artsen en andere zorgexperts kunnen beter inschatten wat goed is voor de zorgbehoevenden.

Een beter leven voor iedereen

De SP wil graag dat iedere Nederlandse burger het goed heeft. Goede zorg is daarom een agendapunt dat zwaar meeweegt. Kwaliteit van leven wordt echter door meer factoren bepaald dan alleen goede zorg. De SP wil het mogelijk maken dat iedere inwoner van Nederland zijn basisrechten mag uitdragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs. De partij streeft naar een land waarin iedereen de beschikking heeft over degelijk vervoer, onderwijs en een veilige omgeving. Kortom: het land moet voor iedereen leefbaar zijn.

Toekomstperspectief begint bij goed onderwijs

Naast de zorg, moet er veel geïnvesteerd worden in onderwijs. Dat behoort ook tot de standpunten SP. Het recht op onderwijs is een fundamenteel recht en iedereen moet degelijk onderwijs kunnen krijgen. Net als in de zorg wordt het onderwijsbeleid echter nog te veel bepaald door topbestuurders, die zelf geen achtergrond in het onderwijs hebben. Onderwijs moet weer terug naar mensen die er verstand van hebben, terug naar onderwijzers en leerlingen. Ook is de SP tegen het invoeren van een prestatieloon voor docenten.

Een persoonlijke benadering is cruciaal, stelt de SP. Daarom is het belangrijk dat er genoeg leraren worden opgeleid en dat er kleine klassen gevormd kunnen worden. Zo kan ieder kind de aandacht krijgt die het verdient. Om educatie te stimuleren, blijven de basisbeurs en de studiefinanciering intact. Een toekomstperspectief begint immers bij een goede opleiding, dit moeten we niet ontmoedigen, zo is de redenering van de Socialistische partij.

Gestroomlijnd en schoon vervoer

Elke Nederlander heeft recht op goed vervoer. Of dit nu met de auto, de fiets of de trein is, we moeten allemaal zonder moeite van a naar b kunnen komen. De SP pleit voor beter gestroomlijnd verkeer. We staan nog te veel in de file en de treinen zitten te vol. Dit kan verholpen worden door de verkeersstroom beter te verdelen over de dag, bijvoorbeeld door het invoeren van variabele werktijden en het stimuleren van thuiswerken.

Het vervoer kan volgens de SP bovendien veel schoner. De uitstoot van slechte gassen komt de luchtkwaliteit niet ten goede en schone energie moet worden gestimuleerd. Grote vervuilers moeten hiervoor betalen en mensen die kiezen voor ‘schoon’ vervoer moeten worden beloond in de vorm van subsidie.

Veilig over straat

Om je op je gemak te kunnen voelen in je land, moet je veilig over straat kunnen. De opleiding van ordehandhavers moet volgens de SP dan ook gestimuleerd worden. De partij belooft betere arbeidsvoorwaarden voor politieagenten. De SP pleit tevens voor betere behandeling van criminelen, ze moeten psychologische hulp krijgen zodat ze in staat zijn om in de maatschappij te kunnen functioneren. Dit zal de veiligheid op straat verhogen. Meer handhaving en meer aandacht voor psychische problemen van criminelen, daar wil de SP het land leefbaarder mee maken.

Gerichte bezuinigingen

De afgelopen jaren stonden in het teken van bezuinigingen. Ook de SP erkent dat er veel bezuinigd moet worden. Deze bezuinigingen moeten echter wel gericht worden doorgevoerd. De burger moet volgens de standpunten SP niet de dupe worden van het snijden in budgetten.

Financieel gezond blijven

Nederland heeft te kampen met een begrotingstekort dat opgelost dient te worden. De SP vindt het belangrijk dat het land wel financieel gezond blijft. Daartoe moet er gekort worden op vele vlakken, in de hoop dat het tekort onder de drie procent duikt. De komende jaren staan in het teken van economisch herstel, zonder dat de burger hier al te veel onder moet lijden.

Volgens de Socialistische Partij moeten we meer te besteden krijgen, zodat we weer kunnen investeren in de economie. Hierin is een grote rol weggelegd voor ZZP’ers en MKB-bedrijven, denkt de SP. De zelfstandigen hebben de toekomst, maar worden nog te weinig geschermd. De partij pleit er dan ook voor dat zij meer sociale zekerheid en rechtsbescherming krijgen. Dit zorgt er op termijn voor dat zij meer kunnen investeren in de Nederlandse economie.

Omdat iedereen zich op zijn gemak moet voelen, vindt de SP dat het verschil tussen arm en rijk gedicht moet worden. Inkomensongelijkheid is niet alleen moreel verwerpelijk, het leidt ook tot mindere prestaties op het economische vlak. We moeten volgens de SP de minimuminkomens steunen en de financiële zekerheid voor ZZP’ers te vergroten. De werkgelegenheid moet weer aantrekken, zodat iedere Nederlander over voldoende koopkracht beschikt.

Duurzaamheid

Het mag duidelijk zijn dat er de komende jaren veel bezuinigd, maar ook veel geïnvesteerd moet worden om de economie weer te doen aantrekken. De SP ziet graag dat er veel wordt geïnvesteerd in duurzaamheid, omdat zich dit op de lange termijn gaat uitbetalen. Het belastingstelsel moet hierop worden afgestemd. Nederlanders moeten beloond worden voor energiezuinig gedrag.

Er zal, als het aan de SP ligt, veel geïnvesteerd moeten worden in de bouw, maar ook naar infrastructuur. Dit geld moet niet in de zakken verdwijnen van topbestuurders, maar moet gericht worden geïnvesteerd in duurzame oplossingen. Er valt veel te halen op het gebied van duurzaamheid, denk hierbij aan het bouwen van energiezuinige woningen. Dit is niet alleen goed voor de leefomgeving, maar is op de lange termijn ook goed voor de economie.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Rowanblom
Aantal keer gelezen: 3553x
Toegevoegd: 16-01-2016 05:18
Gewijzigd: 22-01-2016 14:56

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3135 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!