man komt met openingszin

Top 10 beste openingszinnen

man komt met openingszinIn het moderne hectische leven is iemands aandacht moeilijk te vangen. 'Fijn dat ik uw aandacht nu even heb, want ik wil graag bij u solliciteren naar de functie van communicatiemedewerker' of 'Geloof je in liefde op het eerste gezicht, of moet ik nog een keer langslopen?'. Dit zijn twee voorbeelden van verschillende openingszinnen. De overeenkomst is dat beide voorbeelden de aandacht moeten trekken van de persoon aan wie de openingszin gericht is.

Aandachttrekkers

Openingszinnen zijn dus eigenlijk gewoon aandachttrekkers. Een goede openingszin zorgt ervoor dat deze de aandacht trekt van degene voor wie deze zin bedoeld is. Aangezien je maar één mogelijkheid hebt voor een openingszin, is het erg belangrijk om hier goed over na te denken. Of het nu gaat om een sollicitatiebrief of een eventueel ontluikende liefde, je wilt met zo'n openingszin bereiken dat de ander graag wil lezen of horen wat jij te bieden hebt.

Een goede openingszin kan heel goed van pas komen om al gelijk een gewenste indruk op de ander te maken. In het geval openingszinnen niet het beoogde effect behalen, is er toch iets aan de hand met die zinnen. In deze tekst laten we zien hoe je de kans kan vergroten om een positief resultaat te behalen (namelijk het trekken en vasthouden van aandacht) aan de hand van een top tien van beste openingszinnen.

1. 'De moeilijkste opgave voor de leraar is: de leerling het plezier in het leren niet te bederven'

Bovenstaande zin is een citaat van Bertrand Russel, een Britse filosoof uit de vorige eeuw. Je kan een citaat heel goed gebruiken als openingszin voor bijvoorbeeld een sollicitatiebrief of een presentatie. Vaak is een citaat zo krachtig dat deze al meer vertelt dan een inleiding van meerdere zinnen dat zou doen.

Stel, je bent aan het solliciteren naar een functie van leraar. Met dit citaat maak je duidelijk dat je niet alleen het vak van leraar goed beheerst, maar vooral ook dat je oog hebt voor je leerlingen. Dat je weet wat er in hen omgaat, wat hen bezighoudt. Met andere woorden, je bent theoretisch goed onderlegd en weet dat zo in de praktijk te brengen dat leerlingen plezier in het vak hebben en houden, naast het feit dat ze er ook iets van opsteken.

2. 'Kan ik een kus lenen, ik beloof dat ik hem terug zal geven'

Humor wordt in openingszinnen vaak gebruikt om het ijs te breken. Als het een lach bij de ander te weeg brengt, laat die gelijk iets van zijn emoties zien. Je hebt dan al een soort van klik. Je hebt de aandacht, het wordt dan ook net even iets gemakkelijker om je boodschap over te brengen. Pas er wel voor op dat het ook echt grappig is en niet afgezaagd of flauw (hier valt over te twisten, natuurlijk), want anders bereik je het tegengestelde effect. Namelijk dat de ander afhaakt en verder geen notie meer neemt van wat je wilt vertellen.

3. 'Ik ben ICT-specialist en heel communicatief'

Deze openingszin lijkt op een tegenstelling. Hoe kan dat, een ICT-specialist die ook nog communicatief is? Dat moet een heel bijzondere kandidaat zijn. Het maakt dat de ontvanger van de sollicitatiebrief geïnteresseerd raakt in de persoon hierachter en verder gaat lezen. Natuurlijk stoelt deze openingszin op een vooroordeel, de ICT-specialist die als nerd en weinig communicatief wordt neergezet. Je ziet dat een tegenstelling vaak als openingszin wordt gebruikt. Een mens is van nature nieuwsgierig en wil graag weten hoe het zit.

4. 'Stop met stenen stapelen, ga kathedralen bouwen'

Een boodschap of verhaal begint ook vaak met een metafoor zoals 'Stop met stenen stapelen, ga kathedralen bouwen'. Een metafoor visualiseert en verklaart je boodschap. Bovenstaande metafoor geeft aan dat je samen met andere mensen een bepaald doel kan verwezenlijken. Een belangrijk gegeven waarom een metafoor als aandachtstrekker kan dienen, is omdat een metafoor zorgt voor herkenning en associatie. Verder is het ook zo dat bij een boodschap die indirect wordt overgebracht (zoals een metafoor doet), de kans groter is dat je boodschap wordt geaccepteerd. De lezer zal zich door de indirectheid minder snel aangevallen voelen.

5. 'Vluchtelingen verdienen een kans'

Openingszinnen die naar de actualiteit verwijzen, springen vaak in het oog. Je zou deze openingszin kunnen gebruiken bij een sollicitatie naar een functie van leraar Nederlands als tweede taal (NT2). Je laat meteen zien dat je betrokken bent bij de vluchtelingenproblematiek Degene voor wie deze sollicitatiebrief bestemd is, zal na het lezen van deze zin geïnteresseerd zijn in je boodschap en verder je motivatie willen lezen.

6. 'Waarom ben ik de perfecte match?'

Een vraagzin als openingszin zet de lezer of toehoorder gelijk aan het denken. Want jij bent degene die een vraag stelt. En om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal de lezer informatie over je moeten hebben. De lezer zal dan ook verder willen lezen om meer over je te weten te komen. En zo heb je door middel van een vraagzin de aandacht van de lezer of toehoorder te pakken.

7. 'Zwemmend in de woeste golven, wist ik het: ik word reddingszwemmer'

Deze openingszin beeldt een actie uit. Je kan hiermee erg creatief omgaan. Elke actie kan als openingszin omschreven worden zolang het maar slaat op de boodschap die je wilt vertellen. Wat betreft 'Zwemmend in de woeste golven, wist ik het, ik word reddingszwemmer' zou een mooie en zeker pakkende inleiding kunnen zijn voor je sollicitatie naar een functie van reddingszwemmer. Door de beschreven actie laat je al zien dat je absoluut niet bang bent (woeste golven) en dat het reddingszwemmen als het ware een roeping voor je is. Dit alles maakt dat de ontvanger van de sollicitatiebrief meer van je zal willen weten en dus wederom verder gaat lezen.

8. 'Salvador Dali was zo gek als een deur'

Eerder in deze tekst is de metafoor al aan bod gekomen. Een andere stijlfiguur die ook vaak gehanteerd wordt in openingszinnen, is de vergelijking. Bij een vergelijking staan twee zaken die op elkaar lijken naast elkaar, namelijk het object en het beeld. Het object, in dit geval Salvador Dali, is iets uit de werkelijkheid en het beeld (zo gek als een deur) een overeenkomst. Met andere woorden, Salvador Dali was dus knettergek (en zoals hij zelf zei:' Het enige verschil tussen mij en een gek is, dat ik weet dat ik gek ben'). Deze vergelijking trekt je aandacht, je wilt weten waarom dit beeld van Salvador Dali in de openingszin geschetst wordt.

9. 'Volg je hart, want dat klopt'

Af en toe worden spreuken ingezet als openingszin. Zorg er altijd voor dat een spreuk pakkend is, de spreuk moet in één oogopslag te omvatten en te begrijpen zijn. Je wilt namelijk niet het risico lopen dat mensen afhaken na het lezen van de eerste zin, terwijl je nog je verhaal wilt vertellen. Houd de spreuk dus kort en duidelijk. Natuurlijk is het ook van belang dat een spreuk de strekking van je boodschap goed weergeeft.

10. 'Soms is het goed om niet te sporten'

Als je dit leest, weet je niet precies waarover de tekst zal gaan. Sterker nog, de tekst of boodschap kan nog alle kanten uitgaan. Wat wel duidelijk is dat het om een zogenaamde wise crack gaat, oftewel een verrassingsinzicht. Je gaat de tekst vervolgens verder lezen omdat je wilt weten hoe de schrijver ervan tot dit inzicht is gekomen.

Wat is nu de beste openingszin?

Of een openingszin al dan niet goed is, hangt heel sterk af van hoe het aankomt bij de ontvanger. Deze 10 beste openingszinnen zijn niet voor elke situatie geschikt. Kort door de bocht, kan je zeggen dat een openingszin niet bepaald goed is als de hoorder of lezer meteen afhaakt. Om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt, kan je bij het maken van een openingszin gebruik maken van de hulpmiddelen zoals ze omschreven staan bij de tien voorbeeldzinnen.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Rowanblom
Aantal keer gelezen: 6197x
Toegevoegd: 01-02-2016 19:52
Gewijzigd: 14-02-2016 23:55

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3797 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!