Waarom zijn duurzame relatiegeschenken populair?

Waarom zijn duurzame relatiegeschenken populair?

Waarom zijn duurzame relatiegeschenken populair?Onder een relatiegeschenk wordt een cadeau verstaan dat je geeft aan een zakelijke relatie. Een relatiegeschenk wordt gegeven als blijk van waardering: je toont dat je dankbaar bent voor de samenwerking. Ook relatiegeschenken zijn aan trends onderhevig en de laatste jaren is met name het duurzame relatiegeschenk in opkomst. Waarom zijn duurzame relatiegeschenken populairder dan ooit?

1. Een boodschap uitdragen

Ondernemingen verschillen niet alleen van elkaar in de producten of diensten die zij leveren, maar vooral ook in de visie en missie die zij nastreven. Het geven van duurzame ofwel  groene relatiegeschenken is dan ook een manier om die visie ook op klanten en andere zakelijke relaties over te brengen. Bedrijven geven relatiegeschenken namelijk niet alleen om waardering te tonen of relaties aan zich te binden, maar juist ook om een bepaalde boodschap uit te dragen. Het is daarom belangrijk dat het gekozen relatiegeschenk aansluit bij datgene wat een bedrijf wil uitstralen. Een goed gekozen geschenk benadrukt je bedrijfsmissie en sluit perfect aan op de ontvanger of de gelegenheid. Duurzaamheid gaat bij uitstek over oog hebben voor mens, milieu en dier, terwijl men toch de huidige (economische) behoeften vervult. Een duurzaam relatiegeschenk past daarom goed bij de boodschap ‘wij hebben oog voor de wereld van morgen’. Een krachtige boodschap die door veel zakelijke relaties tegenwoordig goed ontvangen wordt: men hecht namelijk steeds meer waarde aan aandacht voor mens, milieu en dier.

2. Goed voor het imago van een bedrijf

Ook uit diverse onderzoeken blijkt dat de aandacht voor duurzaamheid steeds verder toeneemt. Consumenten vinden het steeds belangrijker om verantwoord te consumeren en stellen vragen bij de herkomst van producten. Dat duurzame relatiegeschenken steeds populairder worden is dan ook deels te verklaren vanuit deze wens van de consument. Een bedrijf dat duurzame geschenken geeft, straalt daarmee immers een bepaalde mate van moreel besef uit. Het laat zien dat het bedrijf stilstaat bij duurzaam ondernemen en graag op dat gebied haar verantwoordelijkheden neemt. Op deze manier kunnen dergelijke relatiegeschenken ervoor zorgen dat consumenten en afnemers je merknaam en het bedrijf gaan associëren met verantwoord ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid. Consumenten kunnen dit waarderen. Steeds meer bedrijven geven daarom duurzame relatiegeschenken om een boost aan hun reputatie te geven. Deze geschenken worden daarmee als het ware onderdeel van de marketingstrategie. We zien dan ook dat deze bedrijven daarom bijna altijd expliciet naar medewerkers en zakelijke relaties communiceren dat het hier duurzame geschenken betreft.

3. Duurzame relatiegeschenken zijn goed voor het milieu

Naast dat het geven van groene geschenken dus positief kan zijn voor je reputatie en de boodschap die je als bedrijf uitstraalt, is het uiteraard zo dat deze cadeaus beter zijn voor het milieu. Een duurzaam relatiegeschenk wordt verantwoord geproduceerd, is minder belastend voor het klimaat en dus voor mens, milieu en dier. Bij het vervaardigen van deze producten worden minder afvalstoffen geproduceerd en dat is belangrijk voor het milieu, zeker omdat relatiegeschenken vaak in grote getalen worden gegeven. Een duurzaam relatiegeschenk kan daarnaast milieubewustzijn stimuleren, doordat de ontvanger ook stilstaat bij de milieuvriendelijkheid van het product. Ook zijn er duurzame cadeaus die daarnaast verspilling tegengaan, bijvoorbeeld doordat ze herbruikbaar zijn. Zo heeft het geschenk een nog betere impact op het klimaat.

4. Onderdeel van duurzaam ondernemen

Ook de overheid probeert duurzaam ondernemen zoveel mogelijk te stimuleren. Zo trad op 1 maart 1993 de Wet Milieubeheer in werking. Deze wet strekt ertoe om het milieu te beschermen en stelt bepaalde voorwaarden en regels op voor onder andere (grote) bedrijven. Zo wordt het voor grote bedrijven verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Ieder bedrijf dat meer dan 25.000 kubieke meter gas of 50.000 kilowattuur elektriciteit per jaar verbruikt, moet maatregelen nemen om dit verbruik in te dammen. Deze maatregelen vormen voor grote bedrijven een extrinsieke motivatie om zoveel mogelijk duurzaam te ondernemen. Ook het kopen en schenken van verantwoorde producten kan hier onderdeel van zijn. Het geven van Fairtrade, eco, biologische of andere duurzame geschenken laat zien dat een bedrijf bewust bezig is met het nemen van maatregelen om het milieu minder te belasten.
5. Onderdeel van het MVO-beleid

In het verlengde hiervan zien we dan ook dat steeds meer organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Of het nu intrinsiek of excentriek gemotiveerd is door regelgeving omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO): steeds meer organisaties hebben een duidelijk MVO-beleid. In dit beleid wordt vastgelegd hoe het bedrijf gaat ondernemen met aandacht voor mens, milieu en dier. De balans tussen verantwoord sociaal-ethisch ondernemen en winst maken moet altijd zijn afgestemd op de verwachtingen van de stakeholders. We zien echter dat stakeholders verantwoord ondernemen steeds meer als de norm zijn gaan zien. Onderdeel van MVO is daarom ook transparantie. Je moet als bedrijf inzichtelijk maken hoe je actief bezig bent met verduurzamen. Het geven van duurzame relatiegeschenken aan zakelijke relaties biedt hiervoor natuurlijk bij uitstek de gelegenheid.

6. Goed voor de klantenbinding

Goed willen zorgen voor het milieu en verantwoord willen ondernemen is echter niet de enige reden waarom het geven van verantwoorde geschenken steeds populairder wordt. Het geven van duurzame geschenken is namelijk ook een belangrijke vorm van klantenbinding. Keer op keer blijkt uit onderzoeken dat consumenten positief staan tegenover organisaties die duurzame geschenken geven. Een klant zal een ontvangen cadeau meer waarderen wanneer hij of zij het verhaal kent achter het product. Een geschenk dat op duurzame en Fairtrade wijze tot stand is gekomen oogst, zo blijkt uit onderzoek, meer lof. Ook blijkt dat klanten eerder kiezen voor een bedrijf dat bezig is met duurzaamheid en zich inzet voor een betere wereld. Kiezen voor duurzame relatiegeschenken is daarom een slimme zet op het gebied van klantenbinding.

7. Duurzame relatiegeschenken worden extra gewaardeerd

Een relatiegeschenk geef je echter op de eerste plaats om waardering te tonen aan zakelijke relaties. Door een relatie te bedanken voor een gegeven opdracht of een afgeronde samenwerking, vergroot je de kans dat deze zakelijke relatie je bedrijf niet vergeet. Je bouwt als het ware aan je onderlinge relatie en de kans dat ze vaker zaken met je bedrijf willen doen wordt daardoor vergroot. Bovendien blijkt dat bedrijven extra indruk kunnen maken door te kiezen voor een verantwoord geschenk. 

8. Duurzame concurrentievoordelen verkrijgen

Tot slot is het belangrijk om te vertellen dat alleen een duurzame uitstraling niet voldoende is om van de hierboven omschreven voordelen op het gebied van klantenbinding en reputatie te genieten. Met zogenaamde ‘greenwashing’, waarbij de milieuvriendelijke reputatie niet echt blijkt te zijn, val je als bedrijf zijnde uiteindelijk altijd door de mand. Het is daarom belangrijk om de duurzame koers op te nemen in al je bedrijfsprocessen. Enerzijds verantwoord produceren, maar anderzijds wel vervuilende geschenken geven leidt tot een inconsistent beeld en zal uiteindelijk worden afgestraft. Altijd kiezen voor milieuvriendelijke alternatieven geeft daarentegen juist een duidelijk signaal af dat het bedrijf écht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen kiest.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: W-B
Aantal keer gelezen: 1500x
Toegevoegd: 06-05-2020 12:05
Gewijzigd: 07-05-2020 09:18

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3795 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!