vluchteling

Wat doet Stichting Vluchteling precies?

vluchtelingStichting Vluchteling is een organisatie die noodhulp biedt aan vluchtelingen buiten en binnen de eigen landgrenzen. Deze vluchtelingen zijn op de vlucht voor onder andere geweld, oorlog en onderdrukking. Momenteel gaat het om bijna 60 miljoen mensen die op de vlucht zijn. Wat doet Stichting Vluchteling nu eigenlijk precies?

Het ontstaan

Stichting Vluchteling is ontstaan in de Tweede Wereldoorlog tijdens het verzet tegen de Duitsers. Gerrit Jan Van Heuven speelde toen een grote rol in de verzetsbeweging en sprak met wereldleiders over de aanpak van het vluchtelingenprobleem dat als gevolg van de Tweede Wereldoorlog was ontstaan. Zijn vriend Cees Brouwer heeft hij in die periode opgedragen om In Nederland geld in te zamelen voor de vluchtelingen. Dit geld werd in eerste instantie geheel bestemd voor het UNHCR. Voor elke inzameling werd een ad-hoc comité opgericht en van hieruit werd de inzameling georganiseerd.

Door deze organisatie werd in het jaar 1956 voor het eerst het gironummer 999 gebruikt. Dit was bedoeld voor donaties die ten goede kwamen aan Hongaarse vluchtelingen. Cees Brouwer richtte enkele tientallen jaren later in het jaar 1976 Stichting Vluchtelingenhulp op. De naam van de stichting werd in 1982 veranderd naar Stichting Vluchteling.

Wat doet Stichting Vluchteling?

De missie van Stichting Vluchteling is het verlenen van humanitaire hulp aan vluchtelingen en ontheemden die op de vlucht zijn in hun eigen land. Stichting Vluchteling helpt onder andere door te zorgen voor onderdak, medische zorg, voedsel, schoon drinkwater, hulpgoederen en sanitatie voorzieningen. Ook wordt er in Nederland voorlichting gegeven over de vluchtelingen en er wordt door de stichting voor hun belangen opgekomen.

Als er sprake is van een vluchtelingencrisis, zorgt Stichting Vluchteling zo snel mogelijk voor de benodigde noodhulp. Allereerst wordt geprobeerd om zo snel mogelijk de meest noodzakelijke hulp in te zetten op de plaatsen waar dat nodig is. Dit wordt gedaan via een speciaal noodhulpteam. Hierbij kan worden gedacht aan medische zorg of noodhulpgoederen.

Stichting Vluchteling zorgt echter niet alleen voor de noodzakelijke hulp aan het begin van een vluchtelingencrisis. Er wordt ook getracht om de vluchtelingen daarna nog zo goed mogelijk te helpen, ook als er sprake is van een langdurige crisis. De stichting zorgt onder andere voor drinkwatervoorzieningen, sanitaire voorzieningen en medische hulp. Dit wordt gedaan in de vluchtelingenkampen.

Daarnaast probeert de stichting nu ook te werken aan nieuwe noodhulpvormen. Hierbij zouden de vluchtelingen die verspreid leven over verschillende steden in bepaalde landen ook kunnen worden geholpen. Stichting Vluchteling zal dan onder andere voor onderdak, medische zorg, voedsel en schoon drinkwater zorgen.

Als de vluchtelingen op een gegeven moment weer naar huis kunnen, biedt Stichting Vluchteling hen ook steun. Het is niet altijd veilig voor de vluchtelingen om weer naar huis terug te keren of er zijn niet genoeg voorzieningen. Stichting Vluchteling helpt onder andere met het ruimen van landmijnen, het herstellen van medische voorzieningen en het opnieuw opbouwen van scholen.

Samenwerkingsverbanden

Stichting Vluchteling werkt met verschillende organisaties samen om zo goed mogelijk hulp te kunnen bieden. Zo maakt de stichting bijvoorbeeld deel uit van het International Rescue Committe (IRC), waardoor er beter en sneller hulp kan worden verleend aan vluchtelingen en ontheemden.

Ook is de organisatie lid van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). De deelnemers van deze organisatie werven gezamenlijk fondsen voor humanitaire hulpverlening als er een grote ramp heeft plaatsgevonden of als er sprake is van een grote vluchtelingencrisis. Verder is de stichting aangesloten bij het VFI, het NGF en de organisatie werkt samen met het Humanity House dat gevestigd is in Den Haag.

Hoe kunnen anderen Stichting Vluchteling steunen?

De hulp van Stichting Vluchteling brengt uiteraard veel kosten met zich mee en hiervoor zijn dan ook donaties nodig. Het is mogelijk om zelf een donatie te doen, waarmee de stichting onder andere onderdak, medische zorg, schoon drinkwater, voedsel en onderwijs kan inkopen voor de vluchtelingen en ontheemden. Een donatie kan worden gedaan door geld over te maken of door een sms te sturen.Het is echter ook mogelijk om zelf een fondsenwervende actie op te starten. Hiermee kun je zelf of als bedrijf geld ophalen voor Stichting Vluchteling. Je kunt bijvoorbeeld geld ophalen bij je familie, je collega’s op het werk of in de sportschool. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om bij elke verkoop een klein bedrag aan de stichting te doneren. Een andere mogelijkheid is om een sponsorloop te organiseren of bij deelname aan een marathon of een ander sportevenement sponsorgeld op te halen.

Daarnaast kunnen kinderen en studenten ook met hun klas of school helpen om geld in te zamelen voor Stichting Vluchteling. Zo kan er bijvoorbeeld een bonte avond of een sportdag worden georganiseerd, waarbij de entreetoegang of de opbrengst van de drankjes wordt gedoneerd aan de stichting. Een ander idee is om koekjes te bakken en deze te verkopen of om statiegeldflessen in te zamelen.

Evenementen van Stichting Vluchteling

Er zijn twee grote evenementen die door Stichting Vluchteling worden georganiseerd, namelijk de ‘Nacht van de Vluchteling’ en ‘De Van Heuven Goedhart-Penning’. Hieronder vertellen we wat deze twee evenementen precies inhouden.

Nacht van de Vluchteling

De Nacht van de Vluchteling is een wandeltocht van veertig kilometer die jaarlijks plaatsvindt tussen Rotterdam en Den Haag. De wandeltocht wordt ’s nachts gehouden en het geld dat tijdens de tocht wordt opgehaald is bedoeld voor een specifiek doel van Stichting Vluchteling. Aan deze wandeltocht kunnen meer dan 1000 wandelaars deelnemen en er wordt ook een verslag gedaan van de tocht over de radio.

De wandeltocht begint normaal gesproken bij de Erasmusbrug in Rotterdam en via Delft en Rijswijk wordt vervolgens de route afgelegd naar Den Haag. De wandelaars die willen deelnemen worden aangespoord om fondsen op te halen die bedoeld zijn voor het goede doel. Een aantal bekende Nederlanders hebben in de afgelopen jaren ook vrijwillig deelgenomen aan de wandeltocht.

De Van Heuven Goedhart-Penning

De Van Heuven Goedhart-Penning is een uitreiking die eens in de twee jaar plaatsvindt op Wereldvluchtelingendag op 20 juni en wordt georganiseerd door Stichting Vluchteling. De Van Heuven Goedhart-penning is een prijs die wordt gegeven aan iemand die zich heeft ingezet voor vluchtelingen en ontheemden.

Wat zijn de resultaten?

Stichting Vluchteling heeft er in het jaar 2014 voor gezorgd dat 126.415 ontheemden in Centraal-Afrika weer toegang krijgen tot drinkwater. Er zijn  in dat jaar ook 54.000 Syrische ontheemden geholpen met medische zorg. In totaal werd er in 2014 92% van de donaties besteed aan hulpverlening, 5% aan administratie en slechts 3% aan fondsenwerving. In totaal zijn er ruim 1,4 miljoen mensen bereikt in 22 verschillende landen en er is 10,5 miljoen euro aan hulp besteedt. De stichting geeft aan dat 76% van de beschikbare middelen is ingezet voor hulpverlening.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Rowanblom
Aantal keer gelezen: 3118x
Toegevoegd: 12-02-2016 17:06
Gewijzigd: 23-03-2016 16:35

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3776 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!