CWI

Wat doet het CWI?

CWICWI, een afkorting die we regelmatig in het nieuws horen en lezen. Maar wat doet het CWI? In dit artikel wordt er meer informatie gegeven.

Wat betekent de afkorting CWI?

CWI betekent Centrum Werk en Inkomen of Centrum Wiskunde & Informatica. Welke betekenis van de twee het is, zal in de tekst duidelijk worden.

Wat zijn de taken van het CWI?

Het CWI is een instantie waar mensen worden geholpen bij het vinden van werk. Zij geeft advies en bemiddelt. Het CWI is een onderdeel van het UWV en heet tegenwoordig UWV Werkbedrijf. Het CWI geeft informatie aan zowel werknemers als ook aan werkgevers. Ben je op zoek naar personeel ook in dat geval kun je bij het UWV Werkbedrijf terecht en zij zal je verder helpen. Het CWI geeft aan bedrijven ontslagvergunningen. Ook arbeidsrechtelijke informatie krijgen werknemers zowel als werkgevers van het CWI. Je kunt je CV (Curriculum Vitae) achterlaten bij het UWV Werkbedrijf als je werkzoekende bent. Misschien overbodig om te vermelden, maar zorg ervoor dat je CV actueel is en alle belangrijke informatie over jou, je opleiding en je vorige werk bevat. Vind je het moeilijk om een goed CV te maken, vraag hulp.

Twijfel je eraan of je CV aan de eisen voldoet vraag of iemand met je meekijkt. Een CV is jouw visitekaartje, valt dat positief op dan zul je eerder uitgenodigd worden voor een sollicitatiegesprek. Wanneer je geen werk en dus geen inkomen hebt, vraag je een uitkering aan bij het CWI, tegenwoordig UWV Werkbedrijf. Deze uitkering wordt meestal toegewezen, al moet er wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Je bent verplicht om te solliciteren en wel met een bepaalde regelmaat en je moet al het mogelijke doen om aan de slag te komen, dus ook elke dag beschikbaar zijn voor werk.

Website Werk en Inkomen

Werk en Inkomen heeft een prima website over werk in het algemeen, over thuiswerk. arbeidsongeschiktheid en inkomen in het bijzonder. Je kunt er veel informatie vinden over: werkgever en werknemer, salaris, over de instelling zelf en over het UWV.

Wanneer krijg je te maken met het CWI?

Het CWI adviseert en bemiddelt als je werkzoekende bent. Locaties werk en inkomen vormen samen het Werkplein. Hier werkt het UWV Werkbedrijf samen met de gemeente en andere instanties en bedrijven om voor mensen werk te vinden. Werk.nl is de vacaturebank van het UWV. Je kunt er solliciteren, een uitkering aanvragen. Ook vind je daar de persoonlijke werkmap, die je helpt bij het zoeken naar en vinden van een baan. De werkgever krijgt met het CWI te maken als hij een ontslagvergunning nodig heeft.

Ontslag door werkgever

Je krijgt je ontslag, de arbeidsovereenkomst wordt niet verlengd, maar beëindigd. De werkgever wil via het UWV Werkbedrijf het contract beëindigen. Hij moet in dat geval een ontslagvergunning aanvragen bij het voormalige CWI. Het UWV Werkbedrijf zal beoordelen of de ontslagaanvraag redelijk is, zij bepaalt dus of je ontslagen mag worden. Het UWV Werkbedrijf bestaat vanaf januari 2009 onder deze naam. De activiteiten van het CWI en de re-integratieactiviteiten van het UVW zijn een onderdeel van het UWV Werkbedrijf. Er is in bepaalde gevallen geen ontslagvergunning nodig:

  • Ontslag tijdens je proeftijd
  • Je hebt een tijdelijk contract dat afloopt
  • Het ontslag is met wederzijds goedvinden, zowel werkgever als werknemer staan achter het ontslag, gaan ermee akkoord
  • Ontslag op staande voet, hier kun je wel tegen in beroep gaan als je het er niet mee eens bent
  • Faillissement van de werkgever

Voor ambtenaren gelden bij ontslag andere regels. Bij het ontslag van ambtenaren is er geen rol weggelegd voor het CWI, echter wel bij het zoeken naar een andere baan.

Het arbeidsbureau

Het CWI was voorheen het Arbeidsbureau en heet tegenwoordig UWV Werkbedrijf afgekort als UWVWb. Het is een onderdeel van het UWV. Zij registreert werkzoekenden en probeert bedrijven te koppelen aan werkzoekenden. De digitale werkmap zorgt ervoor dat er eenvoudig contact kan worden gelegd tussen de werkzoekende en zijn of haar werkcoach. De werkzoekende kan bijvoorbeeld via de werkmap doorgeven welke sollicitaties hij of zij de afgelopen week heeft gedaan. Er zijn 130 locaties van het UWV Werkbedrijf. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. Haar belangrijke taak is om werkzoekenden te helpen aan en te begeleiden naar ander werk en het geven van een uitkering zolang dat werk (inkomen) ontbreekt. Het UWV Werkbedrijf heeft een "Poortwachtersfunctie", dat wil zeggen, zij bewaakt de toegang die leidt tot een uitkering.

CWI, het onderzoeksinstituut

CWI heeft naast Centrum voor Werk en Inkomen nog een totaal andere betekenis namelijk Centrum Wiskunde & Informatica. Dit instituut werd opgericht in 1946 onder de naam Mathematisch Centrum. In 1983 werd de naam veranderd in Centrum Wiskunde & Informatica, CWI. Het is een onderzoeksinstituut op het Science Park te Amsterdam en zoals de naam al aangeeft, voor wiskunde en informatica. Het instituut verricht onderzoek op zeer uiteenlopende gebieden. Denk daarbij aan: energie, veiligheid, mobiliteit, klimaat, betaalsystemen, cryptografie, communicatie, gezondheidszorg enz. Toponderzoekers en jong talent kunnen bij het CWI terecht met nieuwe ideeën en hun expertise. Het CWI werkt samen met bedrijven en publieke instellingen wanneer het nationale projecten betreft, maar ook bij Europese projecten. Dit onderzoeksinstituut heeft internationaal een sterke positie met veel toponderzoek. Enkele voorbeelden van projecten die toch wel als groot en belangrijk mogen worden aangeduid zijn: het bouwen van de eerste Nederlandse computer, het berekenen van de dijkhoogtes voor de Deltawerken, het aansluiten van Europa op Internet. Ook ontwikkelde zij technieken om tumoren te kunnen detecteren (ontdekken, opsporen). Het CWI maakt onderdeel uit van het NWO dat is de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek.

Afkortingen

Je wordt bijna bedolven onder afkortingen als je een tekst leest. Dat kan erg hinderlijk zijn. Zeker als je een afkorting totaal niet kent of als een afkorting meer dan één betekenis heeft zoals bij CWI. CWI als Centrum voor Werk en Inkomen en een geheel andere betekenis namelijk CWI als Centrum Wiskunde & Informatica. Vaak kun je uit de tekst, uit de rest van het verhaal de juiste betekenis halen, maar het kan tijdens het lezen toch zorgen voor behoorlijk wat oponthoud. Je kunt afkortingen online opzoeken, dus zet je computer alvast aan, wanneer je een tekst gaat lezen met veel afkortingen. Het is namelijk belangrijk dat jij de juiste begrippen en afkortingen kent. Naarmate je steeds meer leest en opzoekt zullen veel afkortingen blijven "hangen", waardoor opzoeken niet meer nodig zal zijn. Ook hierbij geldt: oefening baart kunst!  


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Sassie
Aantal keer gelezen: 5461x
Toegevoegd: 12-08-2016 14:50
Gewijzigd: 27-08-2016 22:46

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3519 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!