Pasen

Wat is Pasen en wat is de betekenis van Pasen

PasenPasen is samen met het kerstfeest een van de meest belangrijkste christelijke feesten. In dit artikel gaan we dieper in op de betekenis van pasen en de oorsprong van pasen.

Met Pasen vieren christenen dat Jezus is opgestaan uit de dood, Pasen is dus van oorsprong een christelijk feest. Tegenwoordig vieren echter ook veel mensen Pasen, terwijl ze niet christelijk zijn, waardoor het paasfeest voor veel mensen non-religieus is geworden. Pasen duurt twee dagen en wordt altijd gevierd op zondag en op maandag. Deze twee dagen worden ook wel eerste paasdag en tweede paasdag genoemd. Pasen kent zowel een voorchristelijke oorsprong als een Joodse en Christelijke oorsprong. Veel mensen die niet gelovig zijn zien Pasen vooral als een feest van de lente, waarin het begin van de natuur wordt aangekondigd en een periode van schaarste wordt afgesloten. Pasen wordt op veel verschillende manieren gevierd en kent veel verschillende tradities. Met name in het oosten van Nederland bestaan er veel tradities, waaronder het houden van paasvuren. Pasen wordt door iedereen op een andere manier gevierd. Dit komt vooral omdat Pasen voor iedereen een andere betekenis heeft.

Voorchristelijke oorsprong van Pasen

Omdat veel verschillende culturen Pasen op een andere manier vieren is er geen precieze oorsprong bekend. Het christendom zou namelijk symbolen ontleend hebben aan deze paasfeesten. Pasen wordt daarom ook wel gezien als een recente en moderne feestdag. Tegenwoordig zijn er ook mensen die Pasen zien als een feest van de lente, waarbij met het ontwaken van de natuur na de winter viert. Pasen werd vroeger daarom ook wel gezien als een landbouwfeest, omdat Pasen het begin van de lente markeerde en dus het einde van een tijd van schaarste in de winter. Pasen kondigt daarnaast een nieuw begin van de natuur aan, waarin dieren jongen krijgen en bloemen en planten weer gaan bloeien. Hierdoor worden kuikentjes en eieren vaak gezien als symbolen van de lente en dus ook van Pasen. De paasvuren die worden gehouden met Pasen hebben geen duidelijke oorsprong. Ze zouden oorspronkelijk gehouden worden om de demonen van de winter te verjagen. Met namen in het oosten van Nederland worden er veel paasvuren gehouden waar vaak erg veel mensen naar komen kijken. Het verstoppen en zoeken van geschilderde paas eieren is dan ook een niet-christelijke traditie. Maar wel erg leuk om te doen.

Oorsprong van Pasen

Pasen komt oorspronkelijk van het joodse Pesach dat verbonden is met de uittocht uit Egypte. Pesach was een van de belangrijkste pelgrimsfeesten waarbij men de bevrijding uit Egypte herdacht en hoopt op de verwachte verlossing door de Messias. Voor Christenen werd Pasen een tijd van vasten en een tijd waarin het lijden van Jezus wordt herdacht. Binnen het christendom is het paasfeest erg belangrijk. Op de vrijdag voor Pasen, Goede Vrijdag, wordt het lijden en de kruisdood van Jezus herdacht. Met Pasen vieren zij de opstandig of de verrijzenis van Jezus uit de dood. Pasen wordt dus gezien als een zoenoffer, waarbij de noodzaak van de dood voor het leven en de verzoeking met het goddelijke centraal staan. Pasen is dus oorspronkelijk een feestdag uit het Jodendom maar is net als Pinksteren overgenomen door de christenen. Dit komt omdat veel belangrijke data samenvielen met de Joodse feesten.

Op zoek naar een uniek paasgeschenk? Een luxe paaspakket, kleine attentie in de vorm van een paasweggevertje of een postgeschikt paasgeschenk voor een mailing naar klanten en relaties? Op paasgeschenken.nl vind je voor elk budget of doel een passend geschenk.

Betekenis van Pasen

Pasen heeft meerdere betekenissen voor christelijke mensen. Met het vieren van Pasen wordt de uittocht uit Egypte herdacht. Jezus wordt in het Nieuwe Testament ook wel het " paaslam " genoemd, omdat hij zich vrijwillig heeft laten offeren voor de verzoening van God met de mensen. Dit maakt de symbolische betekenis van het offerlam duidelijk, een lam dat geofferd moet worden om de zonden te vergeven. Door de voorstelling van Jezus als het paaslam wordt een nieuw verbond tussen God en de mensen aangeboden. Met Pasen wordt er door Christenen ook uitgekeken naar de verwachte wederkomst van Jezus op de aarde. Door mensen die niet gelovig zijn heeft Pasen een geheel andere betekenis. Zij zien Pasen vooral als het ontwaken van flora en fauna tijdens de lente. Bloemen en planten gaan bloeien, veel dieren krijgen jongen en er komen weer bladeren aan de bomen. Veel paasgebruiken zijn afgeleid van het paasfeest waarin de lente wordt gevierd.

Het vieren van Pasen

Pasen wordt gevierd na Goede Vrijdag op zondag en op maandag. Lange tijd werden deze dagen niet aangehouden en was er geen datum vastgesteld waarop Pasen gevierd zou moeten worden. Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de maand lente. Wanneer deze dag niet op een zondag valt wordt het paasfeest op de eerstvolgende zondag en maandag gevierd. Om deze reden wordt Pasen altijd gevierd tussen 22 maart en 25 april. Veel kerken houden in de nacht van zaterdag, de Stille Zaterdag, op eerste paasdag een wake. Na het houden van deze wake wordt eerste paasdag met gezang begroet. Veel mensen gaan op eerste paasdag naar de kerk om de herrijzenis van Jezus te vieren. Met Pasen viert men met name de verrijzenis van Jezus na zijn dood, hij heeft zijn dood overwonnen. Veel mensen vieren Pasen met een paasontbijt of een paasbrunch, waarbij er allerlei lekkere dingen worden gegeten. Veel mensen gaan wanneer het Pasen is naar attractieparken of naar winkelcentra.

Tradities en rituelen

Ieder jaar houdt de paus in Rome een toespraak bij de Sint Pietersbasiliek. Tijdens deze toespraak geeft hij zijn zegen, het Urbi et orbi, en wenst hij alle mensen een zalig paasfeest. De traditie van de vorige paus, paus Johannes Paulus II, was om iedereen een zalig paasfeest te wensen in ongeveer 60 talen. De huidige paus, paus Franciscus, doet dit niet meer en verkondigd de boodschap alleen in het Italiaans. In Nederland worden met name in het oosten van het land paasvuren gehouden. Veel mensen houden in Nederland tijdens eerste en tweede paasdag een uitgebreid ontbijt, namelijk het paasontbijt. Vaal worden er eieren verstopt zodat kinderen deze kunnen gaan zoeken. Deze eieren worden ook wel verstopeieren genoemd. Veel kinderen mogen tijdens Pasen ook eieren versieren door ze bijvoorbeeld te beschilderen. Ook wordt er veel geknutseld door kinderen en maken zij vooral werken waarin eieren centraal staan en worden er door veel mensen paastakken gekocht en versierd. In de paastakken worden dan voornamelijk eieren in allerlei soorten en kleuren gehangen.

Heb jij alweer zin om het paasfeest te vieren?


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Boris
Aantal keer gelezen: 5709x
Toegevoegd: 09-10-2016 19:43
Gewijzigd: 19-10-2016 00:07

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3776 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!