vrouw leest bijbel

Bijbel, wat is dat?

vrouw leest bijbelDe Bijbel kennen we allemaal van naam. Maar wat is de Bijbel eigenlijk? In dit artikel geven we een antwoord op deze vraag. Je komt nu snel meer te weten over de Bijbel en wat de indeling is van het Nieuwe Testament.

Bijbel

De Bijbel is een boek, een boek met een verzameling verhalen. Vroeger werd het zelfs een heilig boek genoemd. De Bijbel bestaat uit twee boeken, uit twee hoofddelen: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In de Bijbel staat volgens de geleerden het woord van God. Een goed christen moet zich aan het woord in de Bijbel houden en dus ook volgens de Bijbel leven. De Bijbel wordt gezien als het fundament voor het christelijk geloof.

Hoe kwam de Bijbel tot stand en hoe kan deze worden gebruikt?

Er zijn verschillende theorieën over het tot stand komen van de Bijbel en hoe men de Bijbel gebruikt.
Onderstaand worden ze alle genoemd:

 • De Bijbel geschreven door schrijvers die de tekst woordelijk ingegeven kregen door de H. Geest
 • De schrijvers kregen een verhaal door van het begin tot en met het einde dat ze in eigen taal en met eigen bewoordingen mochten opschrijven
 • De belangrijke hoofdzaken werden door de H. Geest doorgegeven aan de schrijvers, de details kloppen mogelijk niet, omdat die door de schrijvers zelf werden aangevoerd
 • De lezer bepaalt zelf hoe hij of zij de Bijbel interpreteert, de lezer bepaalt zelf hoeveel belang hij of zij hecht aan de Bijbel. Zijn het gewoon mooie verhalen, of is het meer?
 • De Bijbel kan dienen als een bron van inspiratie voor de religie, als een leidraad.

De Kinderbijbel

In sommige gezinnen is de Bijbel een bekend boek. Vroeger werd uit de Bijbel in elk christelijk gezin voorgelezen, voor het eten bijvoorbeeld. Ook werd er op de christelijke scholen les gegeven over de inhoud van de Bijbel: godsdienstles. In die les kwam de Bijbel uitgebreid aan bod. Er werd als huiswerk bijvoorbeeld opgegeven om uit de Bijbel bepaalde passages te lezen en in eigen woorden op te schrijven. Geen eenvoudige klus, ten minste als je daarvoor het Oude of het Nieuwe Testament met de oorspronkelijke tekst moest gebruiken. Er werd later en beter te begrijpen Kinderbijbel geschreven. Deze Bijbel is beter toegankelijk en beter leesbaar.

 • De Kinderbijbel werd aangeschaft door ouders die in God geloofden en de Bijbel cadeau gaven aan hun kind. Bijvoorbeeld als dat kind de Eerste Communie deed (feest van de katholieken, het kind "hoorde er voortaan bij" en mocht ook een hostie bij de pastoor gaan halen tijdens de Eucharistieviering) of bij het Vormsel, ook een katholiek feest voor een ongeveer 12 jarig kind (bekrachtiging van het feit dat het kind na de geboorte is gedoopt en toe getreden is tot de katholieke kerk).
 • De Kinderbijbel is geschreven in duidelijke taal. Soms ook met herkenbare verhalen. Vroeger vroegen kinderen zich vaak af: Wie is God? Ook nu zal dat zeker nog het geval zijn, al is dit bij velen geen hoofdzaak meer en zijn er veel mensen die helemaal niet in God geloven. Niet iedereen zal de Kinderbijbel dus als zodanig lezen en wellicht helemaal niet meer lezen.
 • Weet jij wat je een kind moet antwoorden als het vraagt naar God? Niemand zal je uit kunnen leggen wie of wat God is. God is liefde, God is de manier van leven met elkaar, verdraagzaamheid, respect enz. Deze uitleg kom je steeds vaker tegen. Terug naar de Kinderbijbel.
 • De kinderbijbel is een boek met verhalen. In de kinderbijbel zijn de verhalen te begrijpen. Het gaat over God maar ook over gewone mensen en hun leven. De mensen die voorkomen in de Kinderbijbel zijn allemaal op zoek naar God in hun leven. Daardoor ontdekten ze allemaal wat anders over God. Ze hadden er een bepaalde voorstelling van, maar telkens moesten ze die bijstellen of veranderen. In latere tijd ging het met de Joodse mensen niet goed, ze werden verslagen en weggevoerd. Zij haalden troost uit de Bijbelse verhalen. Ze vertelden deze verhalen door en op een bepaald moment werden de verhalen opgeschreven. Er werd later een groot boek van gemaakt: dat werd de Bijbel.
 • Oude verhalen werden opnieuw verteld. Men ging steeds vaker nadenken over het allereerste begin: de Schepping, Adam en Eva enz. Elke keer als men dacht dat men in de steek werd gelaten merkte men dat God op een bepaalde manier bij hen was, niet zoals voorheen werd gedacht, maar anders. In de Kinderbijbel staan mooie verhalen die je kunt begrijpen, met heel gewone dagelijkse zaken. Het gaat over mensen die op zoek zijn naar God in hun leven. Het verschil wellicht met nu is dat men in die tijd overal God bij betrok. In de Kinderbijbel lees je verhalen over de aloude Bijbelse boodschap, de verlossing door Jezus Christus.

De Bijbel online

Hoewel 85% van de Bijbellezers de Bijbel nog steeds liever op papier leest is er een verschuiving aan de gang. Het is mogelijk om de Bijbel online te lezen en daar wordt ook gebruik van gemaakt. Een Amerikaans onderzoek laat weten dat zelfs 41 % van de Bijbellezers internet daarvoor gebruikt. Ook de Bijbel app wordt gedownload. Van de Bijbellezers zocht 29% naar Bijbelse teksten op hun mobiel of smartphone. Ook e-readers en tablets worden gebruikt om Bijbelteksten te lezen.

Indeling van het Nieuwe Testament

Het Nieuwe Testament is het tweede deel van de Bijbel. Samen met het Oude Testament vormt het Nieuwe Testament de Bijbel. Het Nieuwe Testament is een verzameling van 27 boeken, bestaande uit:

 • De vier Evangeliën: het Evangelie van Matteus. Het Evangelie van Marcus, het Evangelie van Lucas en het Evangelie van Johannes.
 • De handelingen van de Apostelen
 • De 14 brieven van de Apostel Paulus
 • De 7 katholieke brieven
 • De Apocalyps, de Openbaring van Johannes.

In een Evangelie, dat wordt opgetekend in het Nieuwe Testament van de Bijbel, wordt de Blijde Boodschap beschreven van de verlossing door Jezus Christus. Mattheus en Johannes waren apostelen (volgelingen van Jezus), Marcus en Lucas waren leerlingen van de apostelen. De Evangeliën zijn geschreven tussen de jaren 50 en 95. De taal is Grieks. De verhalen ontstonden door de prediking maar stonden tevens in dienst van die prediking. Er werden feitelijke gebeurtenissen gepredikt, maar men wilde tevens aantonen hoe "door de hand van Christus" het "ingrijpen" van Christus een en ander goed afliep. Men wilde het geloof in Christus opwekken. Het vierde Evangelie wijkt totaal af van de andere drie. Het gaat zijn eigen weg en is in een geheel andere stijl geschreven. Als je kennis hebt genomen van de Bijbel en dan met name van het Nieuwe Testament dan zul je dat kunnen beamen.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Hans
Aantal keer gelezen: 3076x
Toegevoegd: 11-07-2016 14:33
Gewijzigd: 31-07-2016 21:17

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3717 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!