Engels leren

Begeleiding Engels mogelijkheden

Engels lerenEngels is een belangrijke taal voor veel mensen. Als je het een lastige taal vindt dan kun je begeleiding zoeken. Lees er nu meer over.

Engels is een wereldtaal

Een wereldtaal is een taal die in veel landen van de wereld wordt gesproken. Daardoor is de Engelse taal een belangrijke taal.

 • Engels is de taal van de wetenschap, van de automatisering, van de luchtvaart enz. Ook worden de Engelse taal, Engelse woorden en Engelse termen steeds meer in reclame boodschappen gebruikt en ook bij het toerisme zie je veel van de Engelse taal terug.
 • Er zijn al veel Engelse woorden die in ons land goed ingeburgerd zijn.
 • Op scholen wordt veel aandacht besteed aan de Engelse taal.
 • In het voortgezet onderwijs is het vak Engels een verplicht vak, zoals ook het vak Nederlands verplicht is.
 • In ons land wordt er al op de basisschool met het vak Engels begonnen.
 • Kinderen krijgen naast de Engelse taal op school ook veel mee van deze taal door de tv, online, in de muziek enz. Kinderen horen de teksten van Engelse liedjes en zingen die mee.
 • Zonder enige kennis van de Engelse taal kun je gesprekken, documentaires enz. vaak niet goed volgen.
 • Ook bijsluiters worden vaak in de Engelse taal geschreven, al staat er ook meestal de Nederlandse vertaling bij.
 • Als je in het buitenland bent is in veel landen kennis van de Engelse taal belangrijk om je verstaanbaar te maken. Daarom ook is de spreektaal zo belangrijk en dat vergt weer een andere vaardigheid van je dan het schrijven in de Engelse taal.
 • Er zijn mensen die vlot Engels spreken maar moeite hebben om Engels te schrijven, omgekeerd kan ook. Gesprekken volgen van mensen die vlot Engels spreken vergt wat ervaring daarin. Daar leer je echter wel erg veel van namelijk de juiste uitspraak, de klemtoon, de zinsopbouw. Je kunt uiteraard altijd vragen of je gesprekspartners wat langzamer willen spreken en of ze zeker geen streektaal (dialect) willen gebruiken.
 • Als je voor zaken naar het buitenland gaat, is het belangrijk dat je de Engelse taal goed beheerst, voor je werk, op het vliegveld, het station, in het hotel enz. Wil je graag goed worden begrepen in het buitenland, zet je dan vooral in om goed en vlot Engels te leren spreken. Zoek je een cursus voor begeleiding Engels?
 • Kijk online waar er cursussen worden gegeven. Je kunt in je eentje online een cursus volgen, maar ook in groepsverband, daarin kun je gesprekken met elkaar voeren, die je helpen om vlot Engels te leren spreken.
 • Kijk ook vaak naar Engelse films, zonder ondertiteling, of naar Engelse nieuwsuitzendingen.
 • Krijg je te maken met jargon (vaktaal)? Dat is dan weer een vak apart en daarvoor kun je wellicht speciale begeleiding Engels krijgen.
 • Een jaar in Engeland gaan wonen of in een ander land waar Engels wordt gesproken is een hele goede manier om vlot Engels te leren praten. Of je neemt iemand in huis die Engels spreekt en totaal geen Nederlands, zodat je samen Engels moet praten.
 • Begeleiding Engels om goed Engels te leren spreken kan dus op diverse manieren, op de schoolse manier en in de praktijk.

Begeleiding Engels thuis of op school

Wanneer je kind voor het vak Engels steeds slechte cijfers haalt, is het misschien mogelijk om bijles te regelen thuis of op school. Bespreek dit met de docent van je kind.

 • Sommige docenten Engels praten de hele les Engels, van het begin dat ze binnenkomen totdat de les Engels voorbij is. Ook het huiswerk wordt in het Engels opgegeven. Als dit voor jouw kind problemen geeft en hij of zij dit zelf in de les niet aan durft te geven, dat het er niets van begrijpt, dan moet je als ouder of verzorger dit punt oppakken en een afspraak maken met de docent Engels.
 • Een kind dat de lessen niet begrijpt, niet weet waar het over gaat, niet weet wat het moet doen, zal steeds verder achter gaan lopen met het vak Engels. Praat erover en wellicht kan bijles het probleem oplossen, je kind helpen om het vak Engels te volgen.
 • Ga bij jezelf na, dat je in een klas zit waar alles in de Franse taal wordt verteld en je kunt er niets van verstaan, je begrijpt geen enkele zin, dus ook niet wat er van je wordt verwacht. In dat geval zul jij geen vorderingen maken bij de Franse les.
 • Bijles is zo gek nog niet, even bijspijkeren en dan kan het probleem snel opgelost zijn.
 • Er zijn in de klas van jouw kind misschien wel meer kinderen die de lessen niet kunnen volgen.
 • Begeleiding Engels op school zou in dat geval mogelijk kunnen zijn. Wacht niet om een probleem bespreekbaar te maken totdat het halve schooljaar voorbij is, trek aan de bel zodra het probleem zich voordoet. Een docent moet dan een inschatting kunnen maken voor wie er begeleiding Engels nodig is.
 • Loopt alleen jouw kind achter door langdurige ziekte bijvoorbeeld, zorg dan zelf voor begeleiding Engels door bijvoorbeeld een student Engels te vragen om jouw kind begeleiding Engels te geven. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten. Jouw kind wordt bijgespijkerd door de begeleiding Engels en de student Engels krijgt ervaring in het lesgeven en hij of zij verdient wat geld. 

De Engelse taal, je kunt niet zonder

Er wordt op scholen veel aandacht besteed aan de Engelse taal. Dit begint al op de lagere school, want ook daar krijgen de kinderen Engelse les. In de politiek is er zelfs gesproken over tweetalig onderwijs voor kinderen op de basisschool (TPO = tweetalig primair onderwijs) of om de Engelse taal nog eerder aan te bieden dan in groep 6-7-8. Staatssecretaris Sander Dekker wil scholen de kans bieden om eerder met de Engelse les op de basisscholen te beginnen. Jonge kinderen leren gemakkelijk en spelenderwijs iets nieuws en het is verstandig om daar gebruik van te maken ook in het geval van de Engelse taal.

Tweetalig onderwijs

Sinds januari 2016 mogen de basisscholen behalve de les Engels ook andere vakken in het Engels geven, bijvoorbeeld de gymles. Er is een proef met een aantal scholen dat vanaf groep 1,  30 tot 50% van alle vakken in het Engels geeft (TPO betekent tweetalig primair onderwijs). Het is een proef die duurt tot en met 2019. Dit zou het vlot Engels leren praten enorm bevorderen. Zo wordt begeleiding Engels mogelijk overbodig, omdat kinderen zich deze taal snel eigen zullen maken.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Sassie
Aantal keer gelezen: 2538x
Toegevoegd: 04-11-2016 15:02
Gewijzigd: 01-12-2016 17:03

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3776 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!