man met rekenmachine

Belastingen Nederland, welke zijn er?

man met rekenmachineIn Nederland kennen we veel soorten belastingen. Weet jij welke belastingen er allemaal gelden? In dit artikel wordt er een antwoord gegeven op de vraag en wordt er meer informatie gegeven over de belastingen in Nederland.

Directe en indirecte belastingen

Je kunt de belastingen verdelen in directe en indirecte belastingen. De directe belastingen betaal je zelf aan de Overheid. Voorbeelden hiervan zijn: inkomstenbelasting, belasting geheven op winst en vermogensbelasting, deze draag je alle drie zelf af aan de Overheid zonder tussenkomst van derden. De indirecte belastingen, jij betaalt deze belasting indirect, de bedragen worden door anderen afgedragen aan de Overheid. Voorbeelden hiervan zijn de belastingen die  geheven worden op je boodschappen, op brandstof, op rookwaren, op drank. Jij betaalt de verkoopprijs, een deel van het bedrag moet afgedragen worden, denk aan accijns die geheven wordt op benzine, tabak en alcohol.

De verkoper heeft in dit geval de taak dat de belastingen worden afgedragen, jij, de consument, hoeft daar niets voor te doen. Je koopt een paar schoenen en betaalt de verkoopprijs, daar zit een percentage BTW in namelijk 21%, dat bedrag moet door de verkoper aan de Overheid worden afgedragen. Het is een indirecte belasting, want via een ander (de verkoper) wordt de BTW die jij betaalt bij de aanschaf van goederen en/of diensten (in genoemd voorbeeld van de schoenen) aan de Overheid afgedragen. Soms zijn er leuke aanbiedingen of acties en neemt het bedrijf de BTW voor haar rekening door te stunten met "Vandaag betaalt U geen BTW", of "21% korting op al uw aankopen tussen 18.00 uur en 21.00 uur a.s. vrijdag". Jij krijgt dan een mooie korting, maar de verkoper heeft dan nog de verplichting de BTW af te dragen.

Wat doet de Overheid met "ons" belastinggeld?

Er wordt veel over "ons" belastinggeld gesproken, soms positief, maar vaak ook zeer negatief. Wanneer je echter weet dat het belastinggeld de hele samenleving ten goede komt, dan wordt je kijk op het moeten betalen van belastingen een stuk vriendelijker. Voorzieningen als politie, onderwijs, de gezondheidszorg, goede wegen, veilige dijken, bruggen, enz. komen ons allemaal ten goede. Voor al deze voorzieningen is geld nodig, heel veel geld. Dat geld komt uit het potje van de belastinggelden van de Overheid. Het belastingstelsel zorgt ervoor dat iedereen naar verhouding hieraan zijn steentje bijdraagt. De breedste schouders dragen de zwaarste lasten. Iemand met een hoog inkomen kan meer bijdragen dan een man of vrouw met een bijstandsuitkering.Welke belastingen worden er in Nederland geheven?

Hier volgt een opsomming van de meest bekende soorten belastingen:

 • Loonbelasting, directe belasting, de werkgever houdt het belastingbedrag in van het salaris/loon namens de werknemer, zichtbaar op de loon- of salarisstrook, het is de voorheffing op de inkomstenbelasting.
 • Inkomstenbelasting, directe belasting, elk jaar moet men aangifte inkomstenbelasting doen, er wordt aan de hand van je gegevens bepaald of je belasting moet betalen of dat je belasting terug ontvangt. Er zijn bepaalde aftrekposten die je inkomen verlagen, waardoor je wellicht wat belastinggeld terug krijgt, omdat je tijdens het gehele jaar teveel belastinggeld hebt betaald.  
 • Belasting op winst (dividendbelasting), directe belasting, het is een belasting die over de winst betaald moet worden en die ingehouden wordt op het uit te keren dividend.
 • Kansspelbelasting, directe belasting, win je de loterij dan betaal je belasting over het gewonnen bedrag.
 • Erfbelasting, is een directe belasting. Wanneer een dierbare overlijdt kun je wellicht een deel van de erfenis krijgen. Je betaalt daarover erfbelasting. Hoeveel dat is ligt aan de erfenis uiteraard en aan de relatie die je had met de overledene. De erfbelasting kan 10 tot 40% bedragen. Online vind je daarvoor een rekenhulp.   
 • Schenkbelasting, je mag een bepaald bedrag schenken zonder dat daarvoor schenkbelasting moet worden betaald door de ontvanger, het zo genaamde vrijgestelde bedrag, is het bedrag hoger dan moet de ontvanger daarover een bepaald percentage aan belastingen betalen.
 • Vermogensbelasting, is een directe belasting die wordt geheven over het vermogen.
 • Rendementsheffing, is belasting op bijvoorbeeld je spaargeld.  
 • Omzetbelasting, of BTW betekent belasting over de toegevoegde waarde, indirecte belasting, de ondernemer waar jij je spullen koopt draagt de belasting af aan de Overheid door een omzetbelastingaangifte in te vullen. Jij betaalt de belasting indirect, vandaar dat omzetbelasting een indirecte belasting is.
 • Invoerbelasting, is een indirecte belasting en heet tegenwoordig douanerechten. Het is belasting die geheven wordt op goederen die worden ingevoerd.
 • Accijnzen, indirecte belasting, door de aankoop van alcohol, brandstof, rookartikelen en andere goederen betaal je indirect belasting, accijnzen worden doorberekend in de prijs, de verkoper draagt deze af aan de Overheid.
 • Belasting op auto's (BPM), indirecte belasting op auto's en motorrijwielen als je deze in Nederland koopt, maar ook als je importeert.  
 • Motorrijtuigenbelasting, directe belasting, die je moet betalen als een voertuig op jouw naam staat.
 • Assurantiebelasting, directe belasting die je betaalt over elke verzekering die je afsluit. Dit is door de wet vastgesteld.  
 • Overdrachtsbelasting, directe belasting die je betaalt als je eigenaar wordt van een onroerend goed  
 • Milieubelasting, de energiebelasting bijvoorbeeld.
 • Onroerend zaak belasting, dit is een gemeentelijke belasting, de eigenaar of gebruiker van een onroerend goed betaalt een bepaald percentage over de waarde van het onroerende goed aan de gemeente, er is een huurders deel en een eigenaars deel.

Wist je dat…

 • Het grootste deel van de inkomsten van de Overheid uit belastinggeld bestaat?
 • Daarvan de loonbelasting en de omzetbelasting het grootste deel uitmaken?
 • De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wet rijksbelastingen ligt bij het Ministerie van Financiën?
 • De werkelijke uitvoering door de Belastingdienst wordt gedaan?
 • Er naast de rijksbelastingen ook nog gemeentelijke belastingen bestaan?
 • De Belastingdienst je het steeds gemakkelijker maakt om je aangifte te doen door het formulier al voor een groot gedeelte in te vullen, zodat jij de gegevens alleen nog maar hoeft te controleren?
 • Je een belastingaanslag altijd moet betalen voor de vervaldatum ook al teken je bezwaar aan? Word je na het bezwaar in je gelijk gesteld dan krijg je je geld terug.
 • Je, na je aangifte, teveel betaalde inkomstenbelasting soms al eerder op je rekening hebt staan dan dat je er bericht over hebt ontvangen (leuke verrassing!)?
 • Je toeslagen tussentijds kunt wijzigen via de Belastingdienst? Wanneer je inkomen veel stijgt of juist vermindert, dan Is aanpassing wenselijk, omdat je anders of teveel terug krijgt (wat je toch weer moet terug betalen) of te weinig, waardoor jij misschien je maandlasten niet of nauwelijks kunt betalen. Denk aan huurtoeslag en zorgtoeslag.

Zorg dat je weet welke belastingen er allemaal zijn, zodat je weet met welke kosten je wanneer rekening dient te houden.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Hans
Aantal keer gelezen: 5310x
Toegevoegd: 18-06-2016 12:38
Gewijzigd: 02-07-2016 23:10

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3717 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!