Bloedonderzoek CRP waarvoor is dat?

Bloedonderzoek CRP waarvoor is dat?

Bloedonderzoek CRP waarvoor is dat?De meeste mensen moeten in hun leven wel een keer bloed laten prikken voor bloedonderzoek. Maar wat houdt het in als je een bloedonderzoek CRP laten uitvoeren en wat betekenen de uitslagen? Het kan zijn dat de huisarts zegt dat deze CRP test gedaan moet worden. Wij leggen je uit wat hiermee wordt bedoeld en wat de bloeduitslagen je kunnen vertellen.

Wat is een CRP test?

CRP is een afkorting die staat voor C-reactief proteïne. Het gaat hierbij over een eiwit dat aan wordt gemaakt in je lever en dit wordt vervolgens weer afgegeven aan je bloedbaan. Als je een ontsteking hebt, dan neemt de hoeveelheid CRP in je bloed flink toe (binnen zes-acht uur). Als je naar de huisarts gaat en er is een vermoeden dat je een ontsteking hebt, dan kan er een bloedonderzoek CRP worden gedaan. Er kan dan vast worden gesteld of je daadwerkelijk een ontsteking hebt of niet. De hoogte van het CRP kan dit namelijk aangeven.

Waarom is er een CRP test?

De CRP test geeft aan of dat er een ontsteking of infectie aanwezig is in je lichaam, het kan ook gebruikt worden om dat uit te sluiten. Als je een ontsteking hebt kan er door middel van een bloedonderzoek CRP ook gekeken worden naar het resultaat van een behandeling van de ontsteking. Een behandeling kan als het ware gevolgd worden.

Wat wordt er precies gemeten bij de CRP test?

Bij de CRP test wordt de hoeveelheid C-reactief proteïne (CRP) in het bloed gemeten. Deze test wordt afgenomen om vast te stellen of dat er sprake is van mogelijke ontstekingen, om meer inzicht te krijgen in ontstekingsziekten of om informatie te krijgen over de ernst van ontstekingen en het succes van een behandeling. Door het CRP vast te stellen kan er ook vast worden gesteld of dat er bij mensen die geopereerd zijn een ontsteking is ontstaan. Hierdoor kunnen de eventuele bacteriële infecties die tijdens of na het herstel optreden op tijd opgespoord en behandeld worden. CRP is niet heel specifiek en zal niet de oorzaak van een ontsteking aantonen. Het is namelijk een algemene signaalstof die aangeeft aan de arts dat er nader onderzoek plaats moet vinden naar de oorzaak en de behandeling van de klachten.

Vermoeden van een ontsteking?

Is er sprake van dat je een ontsteking of een infectie kunt hebben, dan kan een bloedonderzoek uitkomst bieden. Vaak kan een arts aan de symptomen en klachten die je hebt wel afleiden wat er gaande is, maar een bloedonderzoek CRP geeft in ieder geval nog meer duidelijk. Er wordt voor gezorgd dat de waarden vast worden gesteld en de uitslagen zijn ook al erg snel binnen. De arts krijgt hier dan bericht over en weet dan of dat de CRP waarden goed zijn of verhoogd zijn. Als deze hoger zijn dan normaal dan kan dat duiden op een ontsteking. De bloedwaarde CRP geeft niet de oorzaak aan, dus dan zal er verder gekeken moeten worden naar de oorzaak en behandeling. In ieder geval is dankzij het bloedonderzoek wel duidelijk of er een ontsteking aanwezig is of niet en dan kan de arts daar gerichter naar kijken, of een ontsteking juist uitsluiten.

Daarnaast kan een ontsteking zijn aangepakt (zijn behandeld) en wil men weten of dat de ontsteking onder controle is, ook dan kan de bloedwaarde CRP uitkomst bieden en zal men dit onderzoek inzetten. Het hele proces wordt dan herhaald om de zoveel tijd en de waarden worden dan naast elkaar gelegd en dan kan het verloop nader bekeken worden. Als de CRP waarden continu dalen dan wil dat zeggen dat de ontsteking aan het afnemen is en dat is een goed teken. De behandeling slaat goed aan.

Bloed afnemen

Voor het meten van CRP moet er eerst bloed afgenomen worden. Een buisje bloed is vaak voldoende en dit wordt dan geprikt uit een ader aan de binnenkant van de arm. Meestal wordt er in de plooi (binnenkant) van de elleboog geprikt. Voordat er geprikt wordt, zal er eerst een stuwbandje om de bovenarm worden getrokken. Dit wordt gedaan zodat de verpleegkundige de ader goed kan zien. Dan wordt er in de ader geprikt met een holle naald. Het bloed wordt hierdoor in het buisje gezogen. Deze naald mag uiteraard maar één keer gebruikt worden en wordt vervolgens vernietigd.

Wat zijn de CRP waarden in het bloed?

Bij mensen die gezond zijn, is de CRP waarde zonder ontstekingen, meestal lager dan 10 mg/l. Als je bloed hebt laten prikken en je waarden zijn lager dan deze 10 mg/l dan is er niets aan de hand en wil dat zeggen dat je dus geen ontsteking of infectie hebt die je uit het bloed vast kunt stellen.

Verhoogde CRP waarde

Wanneer de CRP waarde in je bloed verhoogd is, kan dat wijzen op een acute ontsteking. Het gaat vaak over waarden boven de 100 mg/l. Meestal zijn er een aantal metingen gedaan om vast te stellen of er sprake is van een verhoogde CRP. Mocht het zo zijn dat de waarden verhoogd zijn, dan zal de arts bekijken wat de oorzaak is en hoe de behandeling er uit kan zien. Het ligt er een beetje aan welke symptomen je hebt en hoelang het al gaande is. Ontstekingen zijn er in verschillende soorten en deze vereisen allemaal een eigen aanpak. Het is daarom echt afhankelijk van welke klachten je hebt en wat de oorzaak is, om te bekijken welke behandeling er ingezet kan worden. Het is mogelijk dat je over een tijdje nogmaals een bloedonderzoek CRP moet ondergaan, zodat er dan gekeken kan worden of de waarden naar beneden gaan. Daarmee kan aan worden getoond of de behandeling effectief is of niet.

Verlaagde CRP waarde

Als er een aantal keer bloed is geprikt en de CRP waarde daalt, dan wil dat zeggen dat het beter gaat en dat de ernst van de ontsteking aan het afnemen is. Op het moment dat de waarde is gedaald tot onder de 10 mg/l dan wil dat zeggen dat er geen actieve ontsteking meer in het lichaam is.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: IngeV
Aantal keer gelezen: 60937x
Toegevoegd: 05-03-2015 18:40
Gewijzigd: 15-08-2015 20:41

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!