basis school

Brede school, wat is dat?

basis schoolJe staat voor een lastige keuze, naar welke school gaat jouw kind dit jaar? Kom er achter wat een brede school is en wie weet is dat wat voor jouw kinderen! In dit artikel lees je meer over wat een brede school is en over de brede school in Nederland. Het kan je helpen om de juiste schoolkeuze te maken voor je kinderen.

Kies voor een school die bij je kind past

Het is voor alle kinderen belangrijk dat ze naar een school gaan, waar ze zich prettig voelen en veilig. De schoolkeuze gebeurt door de ouders of opvoeders en men wordt zich steeds meer bewust van het belang van een goede en passende basisschool. Een kind brengt veel tijd door op school. In een omgeving waar het zich veilig en fijn voelt zal het zich beter kunnen ontwikkelen en zichzelf kunnen zijn. Dat laatste is zeer belangrijk.

Je hebt in Nederland een grote keuze uit scholen. Als men een basisschool moet zoeken, kiezen veel ouders of opvoeders voor de buurtschool. Dit heeft zo zijn voordelen. Het kind ontmoet op school kinderen die hij of zij ook in de buurt aantreft en waar hij of zij na schooltijd mee kan afspreken om te spelen. Kinderen kunnen samen naar school gaan en de wat oudere kinderen kunnen de korte afstand zelfs alleen afleggen. Ouders van de schoolgaande kinderen kennen elkaar en kunnen elkaars kinderen opvangen als dat nodig is. Er ontstaan sociale contacten tussen jong en oud. Maar past de buurtschool wel bij jouw kind en bij jou als opvoeder of ouder?

Bezoek de open dag of maak een afspraak met de directeur of directrice om meer informatie te krijgen. Luister ook naar de ervaringen van ouders met oudere kinderen, die de school kennen. Zij kunnen je vast en zeker vertellen hoe zij de school hebben ervaren in de tijd dat hun kinderen er naar toe gingen. Is de klik er niet met een school, zoek dan elders. Het is namelijk van groot belang dat jij er een goed gevoel bij hebt. Ook als je op zoek bent naar een school met een bijzondere visie en missie moet jij je verdiepen in de mogelijkheden. In Nederland zijn verschillende typen basisscholen.

Typen basisscholen

Je kunt een verdeling maken in de diverse typen basisscholen.

  • De openbare school: elk kind wordt op deze school aangenomen ongeacht godsdienst of levensbeschouwing.
  • De bijzondere school: op deze school wordt les gegeven vanuit een levenbeschouwelijke, godsdienstige of opvoedkundige overtuiging. De bijzondere scholen zijn te verdelen in de confessionele en de algemene scholen. Confessionele scholen zijn bijvoorbeeld de rooms katholieke school, de protestantse school, de islamitische school, de joodse en de hindoeïstische school. Deze confessionele scholen zijn scholen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, er wordt les gegeven vanuit een bepaalde overtuiging. De algemene scholen zijn bijvoorbeeld de montessori school, jenaplan school, dalton school, vrije school en nutsschool. Deze vormen van onderwijs leggen de nadruk op de zelfstandigheid van kinderen, op hun belevingswereld, hun fantasie en creativiteit.
  • De brede school: naast onderwijs wordt er in hetzelfde gebouw een buitenschoolse activiteit aangeboden (bijvoorbeeld sport en cultuur). Voorbeelden zijn de vensterschool, integraal kindcentrum, spilcentrum en open wijk school. De stap van les krijgen in de klas naar een sport of muziekles na school is er erg klein.
  • Speciaal onderwijs: je kind gaat naar het speciaal onderwijs als ander onderwijs niet passend is. De reden daarvan kan zijn: het kind is ernstig ziek, hoogbegaafd, het kind is lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt (beperkt), het kind heeft (ernstige) gedrags- en/of leerproblemen. In een kleine groep is er meer zorg en aandacht voor dit speciale kind.

De brede scholen in Nederland

Online vind je een overzicht van de brede scholen in Nederland, ten minste van de brede scholen die zich hebben aangemeld. Je kunt bij je eigen gemeente navragen waar zich de dichtstbijzijnde brede school voor jouw kind bevindt. Je hebt je laten informeren of bent zelf op onderzoek uitgegaan en komt uit dat jij je kind wilt plaatsen op een brede school. Wat is voor jou de reden dat je voor deze school kiest? Een brede school zorgt naast de gewone lessen voor bijvoorbeeld naschoolse opvang, sport, cultuur, huiswerkbegeleiding, muziekles, bijspijkerles (bijvoorbeeld extra taal- en rekenlessen, of bijles op ander gebied waar een kind vastloopt of achterloopt).

Er zijn brede scholen die ook voor ouders cursussen aanbieden, denk aan opvoedcursussen en inburgeringscursussen. Elke brede school bepaalt zelf wat zij naast de gewone lessen aanbiedt, wat ze extra aanbiedt aan kinderen en ouders. Een kind op de brede school kan rekenen op een groot vangnet en netwerk na school. Een brede school is een samenwerkingsverband aangegaan tussen diverse sectoren, waaronder ten minste één school, om de ontwikkeling van kinderen een zo groot mogelijke kans te geven, zowel wat betreft het leren rekenen en taal enz. als ook in de vrije tijd. Denk dan aan muziekles, sport, cultuur enz. De brede school zorgt ervoor dat kinderen veel ervaringen opdoen om zich breed te ontwikkelen, dus om zich op veel gebieden te ontwikkelen.

Wanneer kies je voor de brede school?

Als jij je hebt verdiept in wat de brede school aan kinderen en ouders biedt en je hebt daar een goed gevoel bij dan kies je voor de brede school. Bezoek een open dag, vraag een gesprek aan, praat met ouders die ervaring hebben met een brede school. Elke brede school heeft een ander aanbod, vraag ernaar.

  • Denk je dat jouw kind niet voldoende uitgedaagd zal worden op een gewone basisschool?
  • Liggen de interesses van je kind op veel verschillende gebieden en zal jouw kind zich snel vervelen op school als het aanbod te klein is?
  • Heeft jouw kind meer nodig om zich optimaal te ontwikkelen dan een gewone basisschool zal/kan bieden?

In deze gevallen is een brede school een prima keuze. Op de brede school wordt naast de lessen ook aandacht besteed aan barrières die kinderen tegenkomen, waardoor ze worden afgeremd. Er wordt ondersteuning geboden en kinderen voelen zich gesterkt en ondersteund, hetgeen ten goede komt aan hun ontwikkeling. Op de brede school is zorg voor een brede leer- en leefomgeving. Beide zijn belangrijk in het leven van een kind om zich goed te kunnen ontwikkelen. De drie invalshoeken op de brede school zijn: verbreden – versterken – breed leren. Verbreden van de leer- en leefomgeving door lesstof aan te bieden en toegankelijk te maken. Versterken door barrières weg te werken, barrières waardoor kinderen worden gehinderd ervaringen op te doen. Breed leren door kinderen te stimuleren, laat kinderen competenties verwerven binnen verschillende leer- en leefomgevingen. Het verbinden van binnen en buiten de school leren.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Hans
Aantal keer gelezen: 3851x
Toegevoegd: 22-06-2016 19:34
Gewijzigd: 08-07-2016 23:58

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3776 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!