Conclusie schrijven, werkwijze

Conclusie schrijven, werkwijze

Conclusie schrijven, werkwijze Aan het einde van je verslag of werkstuk wordt er zeer waarschijnlijk van je verwacht dat je een conclusie schrijft. Dit is een belangrijk gedeelte van je werk en de docent zal er veel belang aan hechten dat hieraan op een serieuze, zorgvuldige manier aandacht wordt besteed. Hoe dien je te werk te gaan voor het maken van een goede conclusie? In dit artikel staat de werkwijze centraal hoe je een conclusie kunt schrijven.

Een conclusie

Als je een conclusie gaat schrijven, dan gaat het over een besluit waarbij het voorafgaande wordt samengevat, plus jouw standpunt na afweging van alle argumenten. Het kan gaan om een verslag, maar ook om een betoog, een essay of wetenschappelijke literatuur bijvoorbeeld. Het doel bij een conclusie is dat de voorgaande tekst kernachtig wordt samengevat. Daarbij dienen ook de verschillende argumenten tegen elkaar afgewogen te worden en dan kom je tot een bepaald standpunt.

Belang conclusie

Een conclusie is van groot belang bij een werkstuk of een stuk wat je hebt gemaakt. Sommige mensen lezen de inleiding en vervolgens gaan ze door naar de conclusie, omdat zij dan kunnen zien of het verslag voor hen zinvol en de moeite waard is om helemaal te lezen. In de conclusie zal dus een duidelijk antwoord gegeven moeten worden op een stelling of een vraag. Er is onderzoek gedaan, vanuit de literatuur of vanuit de praktijk en alle gegevens worden dan samengevoegd en met elkaar vergeleken. Wat daar uit komt, dat is je conclusie. De conclusie is vaak hetgeen mensen het belangrijkste vinden, jij doet onderzoek en zij zijn benieuwd naar de uitkomsten.

Goede conclusie

Tips om een goede conclusie te schrijven:

 • Een conclusie is altijd meer dan een samenvatting van de informatie die je eerder hebt verzameld. De samenvatting is een onderdeel van de conclusie. Je gaat ook je ideeën, kort, krachtig en vooral duidelijk uitleggen en bewijzen dat je een goed oordeel hebt gevormd over de informatie en de problemen die beschikbaar zijn.
 • Feiten zijn van belang, meningen niet.
 • Een conclusie kan niet overhaast gemaakt worden, je moet er de tijd voor nemen. Je dient daarbij eerst de mogelijkheden te beoordelen en vervolgens besluit je pas wat het beste is en dat licht je toe waarom je tot die keuze bent gekomen, met goede argumenten uiteraard.
 • De vraag die in de conclusie vaak wordt beantwoord is de vraag “en nu?”
 • Er is bij een conclusie meestal geen keuze tussen goed en fout, maar het gaat over diverse alternatieven. Deze worden dan toegelicht met argumenten.

Conclusie schrijven, de werkwijze

Als je een verslag hebt gemaakt, dan is de conclusie vaak het laatste onderdeel dat je gaat schrijven. Hoe pak je dit aan?

 • Lees je verslag een keer goed door en maak korte aantekeningen.
 • Schrijf in het kort op per hoofdstuk wat er uit is gekomen en wat er is gedaan. Hierdoor heb je een overzicht en een korte samenvatting van wat er is gedaan en wat er uit is gekomen.
 • Let op dat je bij de conclusie geen nieuwe informatie of ideeën aanhaalt.
 • Er mag door de conclusie geen twijfel ontstaan en er moet niet te diep in details worden getreden.
 • Als je alle informatie samen hebt gevat dan haal je de stelling of de vraag waar het over gaat nog even aan. Dit doe je om de lezer duidelijk te maken waar het over gaat.
 • Noteer de voordelen en de nadelen van diverse keuzes die je toe kunt lichten in de conclusie en zorg voor goede argumenten (geen nieuwe informatie, maar informatie die je haalt uit je geschreven stuk).
 • Geef vervolgens na de stelling of vraag even kort aan wat de hoofdlijnen van het rapport zijn. Let op dat je hierbij ook geen nieuwe informatie gaat gebruiken.
 • Daarbij worden dan de resultaten uit het onderzoek of de uitwerking van het plan beknopt weergegeven.
 • Dan ga je de vraag of stelling uitgebreid beantwoorden, zonder nieuwe informatie te geven. Heb je toch nog nieuwe informatie en moet deze informatie volgens jou in het werkstuk of verslag, dan dien je een plaats te zoeken in het verslag: waar past de informatie in om volledig te zijn? Maak niet de fout nieuwe informatie in je conclusie te gebruiken.

Bij een conclusie worden ook vaak aanbevelingen gegeven bijvoorbeeld voor een organisatie om te bekijken hoe dat zij een probleem op kan lossen en met welke hulpmiddelen dat zij dit het beste kan doen. Er worden voorstellen gedaan, die een bedrijf of organisatie in de praktijk kan gaan gebruiken in de toekomst. Een goed geschreven conclusie kan een belangrijke bijdrage leveren, informatie geven aan een bedrijf of onderneming. In een conclusie staat kort en krachtig hoe het nu is, hoe het beter kan en op welke manier. Een bedrijf of onderneming kan hiermee zijn voordeel doen. Geef in een conclusie niet zomaar je eigen mening, maar zorg dat je alleen dat schrijft dat op feiten berust, geef goede argumenten voor en tegen als je voorstellen doet. Een conclusie is het resultaat van een onderzoek en geen 'natte vinger werk'. Een conclusie voldoet als het antwoord geeft op de onderzoeksvraag.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Astrid-de-Wilde
Aantal keer gelezen: 7970x
Toegevoegd: 19-08-2015 19:42
Gewijzigd: 27-08-2015 12:47

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!