groep 8

Eindcito groep 8

groep 8De eindcito voor groep 8 is voor veel scholen erg belangrijk. Maar waarom wordt deze cito gegeven en wat houdt het in?

Groep 8

Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool, ten minste voor de meeste leerlingen. Er zijn leerlingen die groep 8 twee keer "doen", maar niet veel. Leerlingen zullen eerder groep 7 een jaar extra volgen dan groep 8. Groep 8 is vaak een korter schooljaar. Het schoolkamp valt erin en de voorbereiding van een musical of een andere afscheidsviering. De totale leerstof hebben de leerlingen allemaal al gehad en in groep 8 zal dus veel herhaald worden. Ook wordt er veel tijd besteed aan de oefen cito toetsen. Leerlingen van groep moeten eindcito toetsen maken van voorgaande schooljaren ter voorbereiding op hun eigen eindcito groep 8. Op deze manier kunnen leerlingen wennen aan de manier van vragen stellen, het soort vragen enz. bij de eindcito groep 8. Maken leerlingen deze toetsen erg goed dan zullen ze zelfverzekerd aan hun eigen eindcito groep 8 beginnen. Vallen de "oude" cito toetsen erg tegen dan zal er nog meer geoefend moeten worden voor een beter resultaat van de eindcito groep 8.

Voorbereiding op het vervolgonderwijs

De basisschool leert kinderen een bepaalde basiskennis aan. Het ene kind zal veel meer stof aankunnen dan het andere.

 • Op steeds meer scholen wordt stof op maat aangeboden, waardoor de snelle en betere leerlingen zich nooit hoeven vervelen en de wat moeilijk lerende kinderen de tijd krijgen om de stof onder de knie te krijgen vaak met extra hulp van de leerkracht. De basisschool leidt kinderen op voor vervolgonderwijs.
 • Kinderen weten vaak nog niet welk beroep ze later willen uitoefenen en niemand weet tevoren of ze de opleiding met succes zullen volgen. Ook de zekerheid voor een baan is er niet. Dat hoeft op een basisschool ook nog niet allemaal bekend te zijn. De kennis die hier wordt aangeleerd is heel algemeen, een basis, van waaruit men straks verder kan. Wel wordt er op de basisschool al gesproken over de mogelijkheden en op welke gebieden er veel mensen nodig zijn en welke mensen er op de arbeidsmarkt niet en wellicht nooit meer aan werk komen. Zo wordt er een realistisch beeld geschetst en er wordt open gesproken over banen waar echt geen toekomst in zit, banen die als hobby wellicht wel leuk zijn, maar niet om er geld mee te verdienen. Zoals gesprekken over de toekomst met de leerlingen, zullen er ook toetsen worden gemaakt waaruit blijkt welke richting het meest geschikt is op dit moment, met de nadruk op dit moment, want een eindcito groep 8 is een momentopname.
 • Er worden conclusies uit getrokken, maar de praktijk wijst uit dat het niet altijd klopt. Leerlingen met een lage eindcito score zorgen op het voortgezet onderwijs nog al eens voor verbaasde gezichten en zoals de lage score soms in de praktijk meevalt, gebeurt het ook dat de prestaties van leerlingen met een hoge cito score soms tegenvallen.
 • Er verandert voor leerlingen erg veel op het moment dat zij de basisschool verlaten. Vergeet niet dat de puberteit veel invloed kan hebben.

Centrale toets

De eindcito groep 8 is een centrale toets, waarin je laat zien wat je op de basisschool de afgelopen (meestal) 8 jaar hebt geleerd. Je kunt voor de eindcito groep 8 niet leren. De vakken waarvan jij een eindcito groep 8 maakt zijn Nederlands en rekenen voor elke basisschool en wereldoriëntatie alleen als jouw school daarvoor kiest. Jouw leerkracht weet dat van tevoren. Sommige scholen laten de leerlingen de toets maken, zodat ze kunnen wennen aan het idee dat ze toetsen krijgen op de middelbare school.

Inhoud eindcito toets 8

Online kun je voorbeeld toetsen vinden van cito toetsen groep 8 en ook op jouw school zul je veel "oude" toetsen maken, ter voorbereiding op je eigen eindcito groep 8. Taaltoetsen, rekentoetsen en toetsen met betrekking tot wereldoriëntatie. De onderdelen van een taaltoets zijn:

 • Begrijpend lezen, je moet vragen over de tekst beantwoorden, waaruit blijkt of jij de tekst hebt begrepen.
 • Woordenschat, ken jij de betekenis van bepaalde woorden?
 • Schrijven, fouten in de tekst opzoeken en verbeteren (op de juiste manier schrijven).
 • Verzorging, goed spellen en netjes schrijven.

De onderdelen van de eindcito groep 8 rekenen zijn:

 • Vragen over getallen en sommen maken.
 • Verhoudingen, denk aan breuken.
 • Meten, vragen over oppervlakte.
 • Verbanden kunnen leggen, een tabel en/of grafiek kunnen maken en/of lezen.

De eindcito groep 8 wereldoriëntatie bevat vragen over aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Daar kun je eindeloos vragen over stellen.

Data eindcito groep 8

Voor het komende jaar, 2017, zijn de volgende data vastgesteld om de eindcito groep 8 te maken. Er wordt een onderscheid gemaakt in een eindcito maken op papier of digitaal. De data voor de eindcito groep 8 op papier zijn 18 – 19 – 20 april 2017. Digitaal mag de eindcito groep 8 gemaakt worden van 18 april tot en met 21 april of van 1 mei tot en met 12 mei 2017. Bij digitaal maakt de school zelf de keuze welke data het gaan worden. Ben je ziek dan kun je de eindcito groep 8 inhalen op een inhaalmoment dat ligt in 2017 tussen 1 mei en 2 juni. Als jij de eindcito moet inhalen dan moet jij de citotoets digitaal maken.

Schooladvies en eindcito groep 8

Voor maart 2017 krijgen de achtstejaars en de ouders een schooladvies. De leerkracht van de basisschool komt met het advies welke middelbare school het meest geschikt is. Dit is een belangrijk advies. De meeste leerlingen zitten acht jaar op dezelfde basisschool. Leerkrachten kennen daarom de kinderen erg goed. Ze weten hoe zij leren en welke ontwikkeling zij in acht jaar hebben laten zien. De eindcito groep 8 telt als een tweede advies en laat zien of het schooladvies aansluit bij de cito score. Schooladvies is het belangrijkste.

De middelbare school mag een leerling niet weigeren als de eindcito score groep 8 laag is. Valt de eindcito score groep 8 lager uit dan verwacht, dan zal het schooladvies niet veranderen de school weet namelijk wat een leerling waard is. Valt de eindcito score groep 8 hoger uit dan verwacht, dan zal er met de leerling en de ouders worden gesproken wat er in dit geval de beste keuze is. Het schooladvies kan worden aangepast, maar dat hoeft niet.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Sassie
Aantal keer gelezen: 2888x
Toegevoegd: 07-10-2016 07:43
Gewijzigd: 31-10-2016 23:19

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!