kanker

Darmkanker symptomen

kankerDarmkanker is kanker van de dikke of dunne darm. De meeste gevallen van darmkanker beginnen met onschuldige darmpoliepen die, mits op tijd ontdekt en behandeld, niet uitgroeien tot kwaadaardige kankercellen. Als deze poliepen echter de kans krijgen om langer door te groeien, kunnen ze darmkanker veroorzaken.

Hoe kun je de darmkanker symptomen herkennen?

Darmkanker is te herkennen aan verschillende symptomen. Als je een of meerdere van de darmkanker symptomen herkent, is het verstandig een arts te raadplegen, ook al hoeft het niet altijd direct darmkanker te zijn. Een deskundige mening is echter erg belangrijk om uit te kunnen sluiten dan wel te bevestigen wat het is.

Verandering in de ontlasting

Een van de darmkanker symptomen is een wisseling in de normale gang van de ontlasting. Als je ineens veel last hebt van diarree of verstopping kan dit wijzen op darmkanker. Een verandering in de samenstelling van de ontlasting kan ook een teken zijn. 

Bloed in de ontlasting

Bloed in de ontlasting is nooit goed en kan ook op darmkanker duiden. In dit geval is het raadzaam snel een arts te raadplegen. Als je bloed vindt in de ontlasting, wacht dan niet maar onderneem actie. 

Buikklachten

Als je voortdurend last hebt van buikklachten zoals winderigheid, krampen of buikpijn, kan dit ook een sein van darmkanker zijn. Dit geldt ook als je het gevoel hebt dat je darmen niet leeg raken als je naar het toilet geweest bent en je het idee hebt dat je niet alles kwijt kunt. 

Vermoeidheid en afvallen zonder duidelijke oorzaak

Als je erg vermoeid bent of ineens zonder duidelijke reden erg afvalt, is dat ook geen goed teken. In combinatie met andere kenmerken kan dit op darmkanker wijzen.

Arts raadplegen

Als je een van deze darmkanker symptomen vertoont kan het inderdaad om darmkanker gaan, maar ga eerst voor een onderzoek naar de arts. In een vroeg stadium van de ziekte vertonen de meeste mensen weinig symptomen en daar schuilt dan ook meteen het grootste risico in. Omdat je geen symptomen hebt, ben je je er ook niet bewust van dat je misschien iets mankeert. En juist in het beginstadium is deze vorm van kanker nog het beste te behandelen. Wacht daarom nooit te lang met naar de arts te gaan en laat je onderzoeken voor alle zekerheid. 

Wanneer heb je meer kans op darmkanker? 

Er zijn bepaalde factoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van darmkanker. Dit zijn leeftijd, medische geschiedenis, het feit of je eerder darmkanker gehad, chronische ziekte, erfelijke belasting, een ongezonde levensstijl en eetpatroon en diabetes of obesitas. 

Leeftijd

Met name kanker in de dikke darm komt meer voor bij mensen boven de vijftig. Bij jongeren komt het zelden voor. Bevolkingsonderzoeken naar darmkanker richten zich dan ook op mensen boven deze leeftijd. 

Medische geschiedenis

Als je al eens eerder darmkanker of darmpoliepen gehad hebt, is de kans groter dat ze weer terugkomen. Ook behandelingen met radiotherapie voor andere vormen van kanker kunnen een verhoogde kans op darmkanker geven.

Chronische ziekte

Als je aan een chronische ziekte lijdt die in de darmen zit, zoals bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, is de kans op darmkanker ook groter.

Erfelijkheid

Het krijgen van darmkanker kan ook erfelijk bepaald zijn. Als de genen eenmaal deze vorm van kanker in zich hebben, kan dat van generatie op generatie worden doorgegeven. Als een van je naaste familieleden aan darmkanker lijdt, is de kans dat jij het ook krijgt, groter. 

Levensstijl en eetpatroon

Er wordt ook onderzoek gedaan naar het verband tussen darmkanker en een kankerverwekkend milieu, een ongezond dieet of ongezonde levensstijl. Als je een eetpatroon hebt waarin je weinig vezels en veel vet eet, is de kans op darmkanker groter. Dit geldt ook voor mensen die weinig bewegen. Ook rokers en gebruikers van veel alcohol lopen een verhoogd risico. 

Andere aandoeningen

Verder hebben mensen die diabetes hebben of lijden aan obesitas ook een grotere kans op het krijgen van darmkanker. 

Behandeling darmkanker

Als er daadwerkelijk darmkanker bij je wordt vastgesteld, zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Niet iedere behandeling is voor iedereen even geschikt. Afhankelijk van het stadium waarin de kanker zich bevindt, wordt gekeken naar de beste behandeling. Ook persoonlijke factoren spelen een rol. Er wordt gekeken naar je conditie maar ook waar de tumor precies zit en of er uitzaaiingen zijn. Als de tumor op één plek zit, is het bijvoorbeeld vaak makkelijker om te bestralen omdat dit dan heel doelgericht kan gebeuren. Bij veel uitzaaiingen is dat moeilijker omdat je dan niet met zekerheid kunt zeggen of alles wel bestraald wordt tijdens de behandeling. Ook wordt er natuurlijk gekeken naar wat je zelf wilt.

Als het mogelijk is, krijg je een behandeling die gericht is op genezing. Daar kan ook een operatie bij horen. De behandelingen die het vaakst toegepast worden bij darmkanker zijn een operatie waarbij de tumor en het weefsel dat erom heen ligt, weggehaald wordt. Daarnaast wordt er ook vaak chemotherapie toegepast waarbij je medicatie toegediend krijgt die de groei en deling van de kwaadaardige tumorcellen tegen gaat.

Er zijn ook mogelijkheden voor doelgerichte therapie, vaak in combinatie met een chemokuur. Daarnaast wordt er volop onderzoek gedaan naar het effect van experimentele therapie op darmkanker. Je arts kan je er alles over vertellen zodat jij de beste keuze voor jezelf kunt maken en je behandeld wordt op de manier zoals jij wilt. 

Darmkanker in Nederland

Darmkanker komt veel voor in Nederland. Het is zelfs de meest voorkomende vorm van kanker in ons land. Er wordt echter veel onderzoek naar gedaan. Zodat de kansen op genezing toenemen en dat vooral de diagnose in een vroegtijdig stadium gesteld kan worden. Wat ook weer een grotere overlevingskans inhoudt. De Maag Lever Darm Stichting zet zich in voor de voorkoming van darmkanker en de vroege opsporing ervan.

Als darmkanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, zijn de overlevingskansen rond de 90%. Als het pas later geconstateerd wordt, dalen deze kansen naar slechts 8%. Als er verder onderzoek gedaan wordt naar de oorzaken van darmkanker en er betere voorlichting gegeven wordt, worden mensen zich er beter van bewust dat ze tijdig een arts dienen te raadplegen als ze iets vreemds ontdekken aan hun lijf of stoelgang. Zodat ook zij een grotere overlevingskans hebben. 

Preventieve tests

Er worden tevens preventieve tests gedaan naar darmkanker. Mensen kunnen daarbij zelf een test doen waarbij ze hun ontlasting controleren. De testresultaten worden meegenomen in een bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Je krijgt een buisje toegestuurd waarmee je op vier plaatsen in de ontlasting kunt prikken. Het buisje stuur je op en de ontlasting wordt voor je getest. Sommige mensen vinden het eng om zich te laten testen, maar het is nuttig voor het onderzoek naar darmkanker en je weet voor jezelf ook meteen of er wel of niet iets aan de hand is.

Er zijn twee resultaten mogelijk bij deze test. Als er geen bloed gevonden wordt in de ontlasting, is alles in orde en krijg je over twee jaar een oproep om dezelfde test te herhalen. Als er wel bloed gevonden is in de ontlasting, neemt de huisarts contact met je op en volgt er verder onderzoek om te kijken waardoor dit veroorzaakt wordt. Het hoeft niet altijd direct te wijzen op darmkanker.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Rowanblom
Aantal keer gelezen: 3509x
Toegevoegd: 15-12-2016 17:17
Gewijzigd: 02-01-2017 23:27

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!