De verschillen tussen een coach en adviseur

De verschillen tussen een coach en adviseur

De verschillen tussen een coach en adviseurEen goede coach kan van een ondernemer een geweldige leider maken. Een adviseur biedt daarentegen de broodnodige expertise en concrete hulp. Toch is het verschil tussen coaching en advies niet voor iedereen helemaal duidelijk waardoor cliënten niet altijd weten wat ze nou precies nodig hebben.

Weten wanneer de diensten van een coach vereist zijn of juist de diensten van een adviseur, kan cruciaal zijn voor een bedrijf, zeker als er zich een probleem voordoet waar een oplossing voor gevonden moet worden. Is het bijvoorbeeld in het belang van het bedrijf om de leiderschapskwaliteiten van het management te verbeteren of is er juist behoefte aan hulp bij een concreet probleem?
In onderstaand artikel leggen we je de belangrijkste verschillen uit.

Uitvoering tegenover bewustmaking

Het belangrijkste verschil tussen een coach en een adviseur is dat een coach je helpt om zelf tot antwoorden en inzichten te komen, terwijl een adviseur je vertelt wat je concreet moet doen. Een coach geeft je dus de strategieën en methodes die je nodig hebt om zelf oplossingen te bedenken. Een adviseur geeft je de oplossing op basis van zijn kennis, ervaring en expertise. Beide kunnen nuttig zijn, afhankelijk van het probleem, doel en de intentie van de cliënt.

Instructie tegenover begeleiding

Stel je voor dat een coach en een adviseur allebei iemand zouden moeten leren fietsen. De adviseur zou zelf een tijdje op de fiets rond rijden en er een handboek over schrijven en dit overhandigen aan de persoon die moet leren fietsen. Een coach zet de persoon in kwestie op de fiets, loopt er een tijdje naast en begeleidt daarbij de persoon totdat hij zelfverzekerd genoeg is en de juiste vaardigheden heeft om zelfstandig te kunnen rijden. Je hebt een adviseur nodig als je een expert nodig hebt die je een proces of methode kan leren, huur een coach in als je jezelf wilt leren ontdekken.

Ontwikkeling tegenover een probleem oplossen

Een coach kan je helpen jezelf verder te ontwikkelen en is dus gericht op persoonlijke groei. Een adviseur helpt cliënten bepaalde zakelijke uitdagingen of problemen op te lossen. De twee kunnen gerelateerd zijn, maar we maken onderscheid tussen advies (een klant helpen specifieke uitdaging op het gebied van operatie, reputatie of concurrentiepositie op te lossen) en coaching (een leider of team vertrouwen te geven of effectief leiding te geven).

Externe expertise tegenover intern-gerichte groei

Een adviseur is meestal iemand die expert is op een bepaald gebied en professioneel advies geeft aan cliënten op basis van hun aanzienlijke kennis, expertise en ervaring. Een coach helpt cliënten echter zelf antwoorden te bedenken op vraagstukken en helpt hen te begrijpen hoe ze zelfstandig verder kunnen gaan in het bereiken van hun doelen en hoe ze kunnen groeien als persoon.

Mogelijkheden bieden tegenover mogelijkheden bedenken

Wanneer je coacht, onderzoek je samen met de cliënt alle mogelijkheden. Wanneer je adviseert, bied je de mogelijkheden. Als je aan het coachen bent, help je de cliënt om de mogelijkheden voor zichzelf te bedenken en te verkennen die ze misschien niet hadden gezien zonder jouw begeleiding. Daarbij leert de cliënt het denkproces zodat wanneer er zich weer een probleem voordoet, de cliënt dit zelfstandig kan oplossen. Als je adviseert, geef je de beste mogelijkheid op basis van jouw expertise, kennis en ervaring.

Interne kennis tegenover externe kennis

De rol van een coach is om te werken als je gelijke van de cliënt. De coach is er om je te helpen de antwoorden voor jezelf te vinden. Een coach is een klankbord dat de juiste vragen stelt om je te laten nadenken over de oplossingen. Een adviseur is een expert die er is om direct de ‘juiste’ oplossing te geven op basis van hun analyse van de situatie. Ze stellen de juiste vragen om jou het antwoord te kunnen geven.

Begeleiding versus autoriteit

Het ontwikkelen van cliënten om hun eigen potentieel te vergroten en beter te leren benutten is een belangrijke taak van een coach. Het vergroten van de inhoudelijke kennis van een cliënt wordt verwacht van een adviseur.
Aanbeveling tegenover verkenning

Adviseurs diagnosticeren een probleem en doen een aanbeveling. Ze sturen de klant in de richting van een oplossing waarvan zij denken dat die de beste is in een bepaalde situatie. Coaches diagnosticeren geen problemen; integendeel, ze werken samen met klanten om de grootste vragen of problemen te achterhalen en creëren een proces voor de klant om tot eigen antwoorden te komen.

Vragen stellen tegenover oplossingen bieden

Misschien wel het duidelijkste onderscheid tussen een coach en een adviseur is dat een coach luistert en een adviseur praat. Een goede coach probeert de situatie te begrijpen door vragen te stellen en zorgvuldig en oprecht onderzoek te doen zonder oordeel te vellen. Vervolgens begeleidt een coach de cliënten om zelf oplossingen te bedenken. Adviseurs bieden direct de oplossing voor een probleem vanuit hun kennis en ervaring.

Verschillende aanpakken met hetzelfde doel

Bij coaching worden antwoorden en oplossingen door een cliënt zelf bedacht met de coach als facilitator en mediator. Een adviseur is een deskundige op zijn eigen vakgebied en biedt zelf de oplossingen op vraagstukken. Hoewel het eindresultaat vergelijkbaar is – problemen van bedrijven oplossen - zijn de aanpak en het proces behoorlijk verschillend.

Focus op de cliënt of op het probleem

De focus van een coach of van een adviseur ligt totaal ergens anders. Bij advies ligt de focus op het probleem waarbij de adviseur vanuit zijn specialistische kennis de best mogelijke oplossing voor het probleem geeft zonder daarbij de expertise of kennis van de cliënt te raadplegen. Bij coaching ligt de focus op de cliënt zelf en het helpen van mensen om hun eigen potentie optimaal te benutten om op die manier het probleem op te lossen.

Advies tegenover empowerment

Coaches zijn getraind om de cliënt in staat te stellen zelf beslissingen te nemen. Ervaren coaches weten de juiste vragen te stellen om de klant te motiveren om zelf over het probleem na te denken en met hun eigen oplossingen te komen. Adviseurs worden ingehuurd om deskundig advies te geven op hun vakgebied en zijn verder niet met de cliënt als persoon bezig.

Wie is de expert

Coaches gaan ervan uit dat de cliënt de expert is in hun bedrijf of vakgebied. Door actief onderzoek te verrichten en vragen te stellen die de cliënt motiveren om zelf na te gaan denken, helpt een coach de cliënt zijn eigen problemen op te lossen. Van een adviseur wordt verwacht dat hij zelf de expert is. Dit is belangrijk omdat coaching belangrijke en blijvende veranderingen op korte en ook op lange termijn kan voortbrengen, terwijl een adviseur over het algemeen antwoorden biedt voor een specifiek probleem en dus meer korte termijn oplossing.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: MarkvdSpong
Aantal keer gelezen: 5040x
Toegevoegd: 27-09-2018 16:15
Gewijzigd: 28-09-2018 00:43

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3795 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!