De voordelen van e-learning

De voordelen van e-learning

De voordelen van e-learningEr wordt vaak beweerd dat vroeger alles beter was. In veel gevallen zit daar wellicht een kern van waarheid in, maar toch zeker niet altijd. Waarbij dit zeker niet opgaat is het de vooruitstrevende situatie die leren doormaakt. Het leren uit boeken, of dat nu op school werd gedaan, of op een cursus georganiseerd door het werk past eigenlijk niet meer in deze tijd.

Ook lezingen en trainingen die je op kantoor dient te volgen gaan in de meeste gevallen al lang niet meer op de ouderwetse manier. De samenleving waarin wij leven is inmiddels zodanig veranderd en zal ook in de toekomst verder blijven veranderen. Dit kan bijvoorbeeld zijn door positieve gebeurtenissen zoals het internet dat de hele wereld een stuk dichterbij elkaar heeft gebracht, waardoor het leven ons veel meer opties aanbiedt, ook om te leren. Negatieve gebeurtenissen beïnvloeden ons leven eveneens, zo heeft het coronavirus inmiddels hard om zich heen geslagen met alle gevolgen van dien. Wanneer het aankomt op leren willen we vrij zijn in de keuze wat we leren, hoe we dat doen, maar ook waar en wanneer we dat dan doen. Er zijn genoeg mogelijkheden beschikbaar en de mensheid in zijn algemeenheid is flexibel genoeg om dit in goede banen te kunnen leiden. Het leren op afstand, via mobiele apparaten, online via het internet of het ontwikkelen van een softwareprogramma waarin je als werkgever een cursus kan aanbieden zijn dan ook de toekomst.

De voordelen op een rij

E-learning is goedkoop

Vooral wanneer je organisatie uit een paar duizend werknemers bestaat zal het gebruikmaken van een softwareprogramma dat je werknemers kennis bijbrengt kosten besparen. Zeker wanneer je een bedrijf hebt dat over de gehele wereld opereert, of welke werknemers naar andere landen stuurt om een training bij te wonen. Daarbij is e-learning goedkoper dan wanneer je een trainer voor een klas zet en hen op die manier de kennis gaat laten bijbrengen. Een bijkomend voordeel is dat die trainers meer tijd krijgen om zich op andere zaken te storten. Behoudens het ontwikkelen van de vragen in het softwareprogramma kunnen zij je ook helpen om de toekomst strategie te bepalen. Aangezien alle studenten de kennis tot zich nemen vanaf hun eigen apparaat is het ook niet langer nodig om een bepaalde ruimte vol te boeken, of onnodig bezet te houden. Ook het moeten uitprinten van het lesmateriaal is iets dat in de kosten kan werken. Wanneer leren digitaal gebeurt scheelt dat enorm in de printkosten, daarbij draag je tevens bij aan het milieu.

E-learning is de manier van leren in de huidige maatschappij

Hoe verder we in de toekomst geraken, hoe meer werknemers binnen het bedrijf geboren zullen zijn na het jaar 2000. Zogeheten millennials zijn jonge werknemers die net hun opleiding hebben afgerond en klaar staan om de nieuwe wereld met hun professionele instelling te gaan veroveren. Je wilt deze nieuwe lichting tegemoet komen met kennis welke past bij hun generatie. E-learning is exact dat wat ze nodig hebben. De millennials zijn opgegroeid met computers, internet, tablets, mobiele telefoons en alles wat daarmee te maken heeft. Op basisscholen en in het middelbaar onderwijs wordt het internet tegenwoordig al regelmatig door de leerlingen geraadpleegd wanneer zij (of een leraar) een antwoord schuldig moeten blijven. Je begrijpt dat e-learning inderdaad in deze huidige tijd past, niet alleen omdat het snel de antwoorden die nodig zijn geeft, maar ook zeker omdat de studenten het veel interessanter vinden om de informatie op hun eigen apparaat te bekijken dan het uit een boek te moeten lezen. Neem die kennis mee en zorg er voor dat hetgeen je gebruikt om kennis over te brengen in ieder geval ook mobiel gebruikt kan worden.

Resultaten zijn verbluffend

Wanneer je e-learning op de werkvloer toe past, lever je het lesmateriaal aan zodra je werknemers zich op andere punten reeds ontwikkeld hebben. Hierdoor zorg je er voor dat zij de informatie beter tot zich nemen en wordt de kennis makkelijker onthouden. De studenten ontvangen het lesmateriaal op deze manier liever, omdat ze beseffen dat een aanvulling op de kennis die ze reeds hebben handig kan zijn. Een bijkomend voordeel is dat de te verwerken stof en bijbehorende vragen makkelijk aan te passen zijn naar de actualiteit. Zodoende hoeft niet van voor af aan begonnen te worden wanneer er een verandering optreedt. Het opnieuw laten printen van boeken waarin de lessen staan beschreven is al helemaal niet nodig op deze manier. Een kleine aanpassing in het lesmateriaal in het softwareprogramma zorgt direct voor het gewenste resultaat. Waar kennis klassikaal wordt overgebracht tonen studenten vaak lange gezichten omdat ze niet zitten te wachten op ellenlange onderbrekingen tijdens hun werkdag. Wanneer er echter een kleine e-learning module gedaan dient te worden die op de werkvloer kan worden volbracht is de reactie over het algemeen veel positiever. Het lesmateriaal wordt in zulke gevallen vaak interactief aangeboden. Dat wil zeggen dat de studenten hetgeen ze leren ook direct kunnen zien/testen waardoor de informatie sneller blijft hangen.

Resultaten documenteren wordt makkelijker

Omdat de testen digitaal worden afgenomen is het als werkgever ook vele malen makkelijker om de resultaten in te zien en bij te houden. Waar anderzijds alles met de hand of klassikaal nagekeken dient te worden, is nu alles direct zichtbaar en kunnen er statistieken aan worden verbonden. Je kan het zelfs zodanig in kaart brengen dat de geschiedenis van de computer laat zien welke bronnen de leerlingen hebben gebruikt om tot een antwoord te komen. Dit laatste kan handig zijn om een bepaalde trend te herkennen en aan de hand daarvan een bepaalde richting op te gaan en het lesmateriaal aan te passen.

E-learning heeft een groter bereik

Wanneer een trainer het lesmateriaal klassikaal overbrengt worden alleen die studenten bereikt die op dat moment in de klas zitten. Om iedere werknemer op de hoogte te stellen van het materiaal dient de trainer dus meerdere keren te worden ingezet. Wanneer het materiaal digitaal beschikbaar is, kan elke werknemer daar gebruik van maken zodra het nodig is, zonder dat daarvoor de fysieke aanwezigheid van een trainer nodig is.
Het aanpassen van lesmateriaal is zeer makkelijk

Zodra lesmateriaal achterhaald is door veranderingen in de realiteit worden bepaalde delen in boeken overbodig, of dienen ze herschreven en opnieuw bedrukt te worden. E-learning zorgt er voor dat je juist kan inspelen op die realiteit en direct aanpassingen kunt doen aan het lesmateriaal waardoor de studenten direct het nieuwe lesmateriaal kunnen leren in plaats van gedateerde stof uit een boek. Trainers hebben op deze manier meer tijd om de veranderingen toe te passen, lesmateriaal te creëren en vragen te bedenken die zij kunnen stellen.

De informatie wordt toegankelijker

We leven in een wereld waarin mensen gewend zijn om elke dag informatie tot zich te nemen. Gek genoeg gebeurt dit voornamelijk privé. De komst van internet en mobiele apparaten heeft er voor gezorgd dat iedereen weet waar hij/zij antwoorden op vragen die zij hebben kunnen opzoeken. Zoekmachines, aanbieders van videomateriaal waarin kennis wordt overgebracht, maar ook met de minuut bijgewerkte online encyclopedieën zijn voor iedereen beschikbaar. Er is dus geen enkele reden om tijdens kantooruren met ouderwetse materialen en bronnen aan te komen. Gebruik maken van e-learning zorgt er voor dat je werknemers de kennis tot zich nemen die zij nodig hebben. Dit gebeurt automatisch wanneer je er voor zorgt dat zij gebruik kunnen maken van de gebruiksvriendelijkheid die e-learning aanbiedt. Waar klassikaal de concentratie nog wel eens weg wil vallen, kunnen werknemers die gebruik maken van e-learning zich makkelijker concentreren op het lesmateriaal dat hen wordt aangeboden.

E-learning maakt een individuele aanpak mogelijk

Trainingen die klassikaal worden aangeboden zorgen er voor dat elke student exact dezelfde informatie in dezelfde hoeveelheid tot zich krijgt. Het is echter zo, dat iedere persoon anders is dan een ander en lesmateriaal op zijn/haar eigen manier interpreteert. Het gevolg daarvan is dat de ene persoon het lesmateriaal sneller oppikt dan een ander. De kans is daarbij aanwezig dat bepaalde gedeeltes van de les niet goed of duidelijk genoeg overkomen. Met e-learning daarentegen is het materiaal continu aanwezig en hebben de studenten de mogelijkheid om ook in een later stadium dezelfde stof nogmaals door te nemen wanneer zij dit nodig achten. Op deze manier kunnen personen die bepaalde stof lastiger tot zich nemen zich op zijn/haar eigen tempo ontwikkelen.

E-learning houdt je medewerkers tevreden

Het vinden van de juiste werknemers voor je bedrijf is lastig, laat staan om de goede werknemers te behouden. E-learning helpt in ieder geval in dat proces om zoveel mogelijk werknemers tevreden te houden. Denk bijvoorbeeld aan die werknemers die het lesmateriaal goed tot zich nemen. Zij zullen de opgedane kennis persoonlijk over kunnen brengen aan degenen die dat niet direct begrijpen. Op deze manier kunnen deze werknemers uitblinken. Als werkgever kun je deze werknemers belonen door ze ervaren medewerkers te noemen en ze de vrijheid te geven om anderen te helpen. Hierdoor beloon je deze werknemers met als gevolg dat ze zich erkend voelen, wat weer zorgt voor meer betrokkenheid.

E-learning is milieuvriendelijk

We hebben het er in de introductie reeds over gehad, maar inderdaad, e-learning is milieuvriendelijk. In de huidige maatschappij is het belangrijk dat jouw bedrijf zich inzet voor het milieu en het gebruikmaken van een e-learning systeem is één van de manieren om dit ook daadwerkelijk te doen. Behoudens het feit dat e-learning voorkomt dat het lesmateriaal voortdurend uitgeprint dient te worden en boeken dienen te worden bedrukt, bespaart het eveneens energie. De energiebesparing zit hem in het feit dat de ruimtes waarin de klassieke lessen gevolgd werden niet meer nodig zijn, wat er voor zorgt dat er minder elektriciteit wordt gebruikt.

Vraag om de mening van je medewerkers

E-learning geeft je de mogelijkheid om de mening van je medewerkers te vragen aan het eind van het doorgenomen lesmateriaal. Zij kunnen daarin aangeven hoe ze de test ervaren hebben, wat weer handig is voor de trainers om het lesmateriaal of de vragen indien nodig aan te passen. Ook is het mogelijk om na het beantwoorden van een vraag direct feedback over die specifieke vraag te ontvangen, wat de uiteindelijke taak van de trainers vergemakkelijkt.

E-learning neemt verlegenheid weg

Lang niet elke persoon vindt het fijn om zijn/haar mond open te doen tegenover een gehele groep. Hierdoor is het lastiger om te vragen of deel te nemen aan een gesprek. E-learning neemt deze drempel weg, omdat de lessen niet klassikaal plaatsvinden. Ten eerste kunnen de studenten de tekst meerdere keren doorlezen om te zien of het een tweede of derde keer wel duidelijk is. Indien dit niet het geval is, kunnen ze op deze manier makkelijker de vraag stellen door de trainer te mailen of om er mee te chatten.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: MariekedeBruijn
Aantal keer gelezen: 1718x
Toegevoegd: 29-05-2020 20:07
Gewijzigd: 02-06-2020 09:39

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3791 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!