vrije school

Vrije school, wat is dat?

vrije schoolSta je voor de keuze om een school te kiezen voor je kinderen? Dan is het belangrijk om te weten welke scholen er allemaal zijn. In dit artikel kom je meer te weten over de vrije school en wat hierbij centraal staat.

Schoolkeuze

Goed onderwijs is belangrijk, goed onderwijs dat bij je kind past is voor haar of zijn welzijn van essentieel belang. Een kind dat zich veilig en op zijn plek voelt op school zal beter presteren, vorderingen maken en zich gelukkig voelen. Zeker dat laatste aspect is belangrijk, omdat een kind vele uren op school doorbrengt en omdat zich daar een groot deel van zijn jonge leven afspeelt. Al deze redenen maken het de moeite waard dat jij als ouder of verzorger je verdiept in de diverse scholen.

Er zijn veel manieren om onderwijs te geven. Bekijk de missie en visie van de scholen die mogelijk passen bij je kind en ook bij jou. Het is prettig als ook de ouder van een jong kind een goed gevoel heeft bij de school van zijn of haar zoon of dochter. Op pad voor de juiste school, op zoek in onderwijsland naar een fijne school voor je kind. Online staat veel uitleg over de diverse soorten onderwijs, maar dat weegt niet op tegen een bezoek aan een school om een beter beeld te krijgen.

Uit welke scholen kun je kiezen?

In Nederland kun je uit veel verschillende scholen kiezen.

 • Je kunt kijken naar de methode die de school hanteert, traditioneel of vernieuwend (bijvoorbeeld jenaplan onderwijs, montessori, vrije school), maar ook naar de levensbeschouwing en geloofsovertuiging (bijvoorbeeld islamitische school, rooms katholieke school, protestantse school).
 • Vervolgens zijn er de gemengde scholen, de brede scholen en speciaal onderwijs. Combinaties van scholen zijn ook te vinden. Niet in elk dorp of stad zijn al deze scholen te vinden.
 • Wil jij een school voor je kind in je eigen woonplaats dan zul je een beperkte keuze hebben, afhankelijk van het dorp of stad waar je woont.
 • Ben je specifiek op zoek naar een bepaalde school dan zul je in sommige gevallen je kind naar school moeten brengen en weer ophalen. Is dat met je baan te combineren, kun jij deze kosten betalen (elke dag heen en weer), is dat met de rest van je gezin in te plannen? Allemaal zaken die jij je af moet vragen, voordat jij de keuze maakt. Kan je kind wellicht met het openbaar vervoer, gaan er andere kinderen uit de straat ook naar die school (om te beurt brengen en halen is dan en optie)?
 • Je kunt er ook voor kiezen om de basisschool te kiezen die het dichtst bij je in de buurt, of zelfs in je wijk staat. Het voordeel daarvan is dat je kind op een school zit met veel buurtgenootjes en daardoor gemakkelijker na school af kan spreken om te spelen.
 • Er zijn veel aspecten die je moet wikken en wegen om tot de juiste keuze te komen.
 • Praat ook met andere ouders over scholen in de buurt of elders. Hun ervaringen kunnen je veel vertellen over bepaalde scholen.
 • Een vrije school is een mooi voorbeeld, ouders waarvan de kinderen deze school bezoeken zullen in geuren en kleuren vertellen over hun ervaringen, de voordelen en wellicht ook de nadelen.

De vrije school

Misschien valt je keuze op de vrije school, of wil je er eerst meer over weten? Uiteraard zijn de open dagen van de scholen een goede manier om een school van binnen te bekijken, maar ook een bezoek tijdens de lessen (als dat mogelijk is) kan je veel laten zien. Vraag een gesprek aan met directeur of directrice en krijg op die manier een beeld van de vrije school, voordat je de keuze maakt. Voor de vrije school maak je bewust deze keuze. Het is namelijk een school met een bijzondere missie en visie. Het is belangrijk dat je daar meer over weet, voordat jij je kind naar de vrije school stuurt. Op de vrije school heb je te maken met de antroposofische visie van Rudolph Steiner, hij leefde van 1861 tot 1925. Antroposofie is een levensbeschouwing. Antropos betekent mens en Sofia betekent wijsheid.

 • Het individu is een deel van de mensheid.
 • Het individu staat niet op zichzelf.
 • Het individu blijft zich ontwikkelen.
 • Het individu brengt de mensheid verder in ontwikkeling en verricht daarvoor haar of zijn taken en heeft daarin eigen verantwoordelijkheden.  

De naam vrije school geeft veel ouders een verkeerde indruk over de school. Men denkt ten onrechte dat op de vrije school alles mag, dat elk kind vrij is om te doen en te laten wat het zelf wil. Dat er geen sturing is voor de leerlingen tijdens het leerproces. Dat klopt helemaal niet! Het woord vrije in vrije school heeft de betekenis dat de scholen willen functioneren zonder overheidsbemoeienis.

 • De school geeft namelijk veel structuur aan de kinderen. Er is een leerplan en een jaarklas systeem. Kinderen leren er met hun hoofd, maar ook met hun lichaam en hun hart.
 • Er wordt regelmatig een nieuw thema aangedragen door de leerkracht dat helemaal wordt uitgespit, het zo genaamde periode onderwijs.
 •  Daarnaast volgen de kinderen op de vrije school vaak reguliere methodes van taal, rekenen en lezen. In de onderbouw is spel het allerbelangrijkste.
 • De fantasie van de kinderen mag niet verloren gaan door instructies!
 • De kinderen op de vrije school zitten de gehele schooltijd bij elkaar in dezelfde groep. Het groepsgebeuren, het groepsgevoel is op de vrije school een belangrijk aspect. De groep is dus lang bij elkaar. Ook de leerkracht blijft zijn of haar leerlingen lang volgen.
 • Een kind op de vrije school heeft slechts van enkele leerkrachten les gehad als hij of zij de vrije school verlaat. De leerkracht kent de kinderen daardoor erg goed.
 • Er worden veel verhalen verteld, verhalen die goed aansluiten bij het ontwikkelingsniveau op dat moment. Creatieve vakken als zingen, toneelspelen, tekenen en handvaardigheid kom je op elke school tegen, maar op de vrije school worden deze vakken op een andere manier gegeven.
 • Het kind ervaart door te doen hoe iets werkt, hoe je iets moet vastmaken enz. Op de meeste andere scholen wordt er eerst veel instructie gegeven en pas daarna kan het kind aan de slag gaan. Een ander aspect is de aandacht die men op de vrije school voor elkaar heeft.
 • De leerkracht moet ervoor zorgen dat hij, omdat hij een voorbeeldfunctie heeft, de kinderen op de juiste manier benadert (dat moet op elke school zo gebeuren). De kinderen zullen zijn voorbeeld volgen en elkaar aandacht geven en op de juiste manier benaderen. Bewustwording van wat ze doen en hoe ze dat doen, daar wordt bij stil gestaan en is een belangrijk doel op de vrije school. Kritische en zelfbewuste mensen die elkaar op de juiste manier benaderen, is een mooi streven van de vrije school.
 • Kies je voor je kinderen voor de vrije school, dan zul je ook thuis deze mooie doelen moeten ondersteunen en onderschrijven, dat jij dit van groot belang vindt in het verdere leven van je kind(eren).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Hans
Aantal keer gelezen: 4671x
Toegevoegd: 22-06-2016 19:36
Gewijzigd: 10-07-2016 22:51

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!