De voordelen voor kinderen van een scheidingsmediator

De voordelen voor kinderen van een scheidingsmediator

De voordelen voor kinderen van een scheidingsmediatorUit elkaar gaan is nooit fijn. Een droom die uiteen spat kan veel emoties opwekken bij beide ouders. Om te zorgen dat na een scheiding beide ouders en kinderen weer op een fijne manier verder kunnen met hun leven kan de hulp van een scheidinsmediator worden ingeroepen.

Een scheidingsmediator die houdt rekening met alle aspecten van een scheiding. Vaak hebben mensen de behoefte dat een neutraal persoon die van buitenaf de situatie bekijkt. Op deze manier kan er objectief gekeken worden naar de situatie en kunnen keuzes gemaakt die het beste zijn voor beide partijen. In veel gevallen zijn er kinderen betrokken bij de echtscheiding. In dit artikel belichten we welke afspraken ouders betreffende hun kinderen kunnen maken en hoe een scheidingsmediator kan helpen om hierin te ondersteunen.

Veel echtparen die uit elkaar hebben kinderen. In een heel enkel geval blijven de ouders na de scheiding nog bij elkaar wonen. Ook zijn er oplossingen bekend waar ouders om en om in het huis blijven wonen. Maar in de meeste gevallen wonen de ouders na de scheiding niet meer in één huis. Dat vraagt om een aantal afspraken die gemaakt moeten worden. Deze zijn onderdeel van het echtscheidingsconvenant.

Omgangsregeling

Het is belangrijk dat er een omgangsregeling komt. In deze omgangsregeling staat vermeld wanneer de kinderen bij welke ouder zijn. Er kan gekozen worden voor een omgangsregeling waarin de kinderen bij een ouder wonen en bijvoorbeeld om het weekend bij de andere ouder wonen. Een andere oplossing is dat de kinderen doordeweeks bij de ene ouder zijn en elk weekend bij de andere ouder zijn. Veelal wordt bij ouders waar de kinderen jong zijn rekening gehouden met het werk van beide ouders.
H2 Co-ouderschap
Het co-ouderschap houdt in dat beide ouders gezamenlijk zorg dragen voor de opvoeding van het kind. In de wet staat niet beschreven hoe het co-ouderschap geregeld dient te zijn. Een aantal afspraken zijn belangrijk om te maken bij het co-ouderschap:

  • De zorg- en opvoedtaken dienen gelijk verdeeld te zijn. In de paragraaf over de omgangsregeling zagen we dat er sprake was van een ongelijke verdeling. Mogelijke oplossingen zijn om de kinderen de ene week bij de ene ouder te laten wonen en de andere week bij de andere ouder. Ook kan gekozen worden om de week op te delen.
  • De kosten van de zorg van de kinderen worden door beide ouders gedragen. Er is dus geen sprake van kinderalimentatie (zie later in dit artikel). Wanneer een van beide ouders minder verdient, kan hier anders over worden afgesproken.
  • De ouders werken goed met elkaar samen. De ouders houders rekening met elkaars wensen en behoeften en met die van de kinderen. Hoe de ouders informatie met elkaar delen over de kinderen wordt afgesproken.

Alle bovenstaande afspraken kunnen geregeld worden in een ouderschapsplan. Een scheidingsmediator kan helpen om een goed ouderschapsplan op te stellen waar beide ouders het mee eens zijn. Overigens kan het zijn, dat door veranderende omstandigheden de afspraken in het ouderschapsplan gewijzigd worden.
De kinderbijslag wordt ontvangen door de ouder waarbij het kind ingeschreven staat. Ook bestaat de mogelijkheid om de kinderbijslag te laten verdelen onder de beide ouders, zodat zij beiden zorg kunnen dragen voor de financiële behoeften van de kinderen.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie wordt in de meeste gevallen betaald wanneer een van de beide ouders de volledige zorg draagt voor de kinderen. Echter hoeft dit niet altijd het geval te zijn. Onderstaand twee voorbeelden om dit uit te leggen.

  • Voorbeeld 1: De ouders spreken af dat de kinderen bij de moeder gaan wonen. Ze hebben een omgangsregeling getroffen waarbij de kinderen eens in de twee weken een weekend bij de vader zijn. Het inkomen van de ouders ligt op een gelijk niveau. Omdat de moeder het grootste deel van de inwoning van de kinderen, kleding en lidmaatschap van sportverenigingen betaald zijn de ouders overeen gekomen dat de vader kinderalimentatie betaald.
  • Voorbeeld 2: De situatie is hetzelfde als in situatie 1. Enige dat anders is, is dat de moeder in dit voorbeeld een inkomen verdient dat 1,5 keer zo hoog is als dat van de vader. Omdat het verschil in het inkomen zodanig hoog is, kan de moeder met haar inkomen de kosten van de kinderen zelf betalen. In dit geval is het logisch dat de ouders afspreken dat de vader geen kinderalimentatie hoeft te betalen.

Er kunnen tussen de ouders verschillende meningen zijn over of en hoeveel kinderalimentatie er betaald moet worden. Ook voor dit soort gevallen is het fijn om een scheidingsmediator in de hand te nemen. Zo kan iemand met een neutrale kijk op financieel gebied bemiddelen in de afspraken over de hoeveelheid kinderalimentatie die betaald moet worden. Overigens moet in dit geval kinderalimentatie niet verward worden met partneralimentatie. Dit is een vorm van alimentatie die door een van de twee ouders aan de andere ouder wordt gegeven om zichzelf te kunnen onderhouden.


Gezag over de kinderen

In principe hebben beiden ouders het gezag over de kinderen. Het gezag over de kinderen wordt het ouderlijk gezag genoemd. In principe zal het ouderlijk gezag over de kinderen ook na de scheiding bij beide ouders blijven liggen wanneer er geen co-ouderschap afspraken gemaakt worden. Dit is op deze manier in de wet geregeld zodat beide ouders verder kunnen gaan met de opvoeding van de kinderen.
In enkele gevallen kan door een van de twee ouders eenzijdig of eenhoofdig gezag worden aangevraagd. Dit gebeurt altijd bij de rechtbank. Een reden om eenzijdig gezag aan te vragen kan zijn dat een ouder niet in staat is om de kinderen/het kind op te voeden. Een andere reden voor het aanvragen van eenzijdig gezag is dat de ouders in zo’n strijd met elkaar verwikkeld zijn, dat de kinderen hiervan het slachtoffer dreigen te worden. Om te voorkomen dat deze strijd zo hoog oploopt kan het vroegtijdig inschakelen van een mediator helpen. Dit kan in dit geval een gang naar de rechter besparen. Mocht het toch tot een rechtszaak komen, dan zal de rechter in zijn beslissing het belang van het kind voorop stellen.

Kinderalimentatie bij volwassen kinderen

Wanneer de ouders hebben afgesproken dat een ouder kinderalimentatie betaald aan de andere ouder en het kind de leeftijd van 18 bereikt, vervalt de kinderalimentatieplicht aan de andere ouder. Echter, wanneer het kind nog studeert dan is de ouder verplicht de kinderalimentatie betalen tot het kind de leeftijd van 21 bereikt. Dit is bij wet vastgelegd.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: ronald13101991
Aantal keer gelezen: 879x
Toegevoegd: 14-05-2019 11:28
Gewijzigd: 16-05-2019 18:57

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3141 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!