Effectieve behandelingen voor Urge-incontinentie

Effectieve behandelingen voor Urge-incontinentie

Effectieve behandelingen voor Urge-incontinentieUrge-incontinentie, ook wel aandrangincontinentie genoemd, is een aandoening die gekenmerkt wordt door plotselinge, onbedwingbare aandrang om te plassen, wat kan leiden tot ongewild urineverlies. Dit kan een aanzienlijke impact hebben op de kwaliteit van leven van mensen, met beperkingen in sociale activiteiten, angst en verlegenheid. In dit uitgebreide artikel bespreken we de oorzaken, behandelingen en ondersteuningsmogelijkheden voor urge-incontinentie in meer detail, met extra informatie en wetenschappelijke inzichten.

Oorzaken van Urge-incontinentie

De oorzaken van urge-incontinentie zijn complex en divers. We bespreken de primaire factoren en duiken dieper in de details:

1. Verzwakte bekkenbodemspieren:

 • De bekkenbodemspieren fungeren als een harnas voor de blaas en urethra, waardoor urineverlies wordt voorkomen.
 • Verzwakking van deze spieren door zwangerschap, bevalling, veroudering, operaties of neurologische aandoeningen kan leiden tot urge-incontinentie.
 • Oorzaken van spierzwakte:
  • Zwangerschap en bevalling: De druk op de bekkenbodem tijdens de zwangerschap en bevalling kan de spieren verzwakken.
  • Veroudering: Naarmate we ouder worden, neemt de spiersterkte in het hele lichaam af, inclusief de bekkenbodem.
  • Operaties: Bepaalde operaties, zoals prostaatoperaties bij mannen of hysterectomieën bij vrouwen, kunnen de bekkenbodemspieren beschadigen.
  • Neurologische aandoeningen: Aandoeningen zoals multiple sclerose, Parkinson of een beroerte kunnen de zenuwen die de bekkenbodemspieren controleren aantasten.

2. Neurologische aandoeningen:

 • Schade aan de zenuwen die de blaas controleren kan leiden tot verstoorde signalering tussen de blaas en de hersenen.
 • Aandoeningen die dit kunnen veroorzaken:
  • Multiple sclerose: Een chronische auto-immuunziekte die de zenuwvezels in de hersenen en het ruggenmerg aantast.
  • Ziekte van Parkinson: Een neurodegeneratieve aandoening die de zenuwcellen in de hersenen aantast die dopamine produceren.
  • Beroerte: Een plotselinge onderbreking van de bloedtoevoer naar de hersenen, wat hersenbeschadiging kan veroorzaken.
  • Ruggenmergletsel: Schade aan het ruggenmerg kan de zenuwsignalen naar de blaas verstoren.

3. Urineweginfecties (UTI's):

 • UTI's kunnen de blaas irriteren en leiden tot een verhoogde frequentie van urineren en een plotselinge aandrang om te plassen.
 • Factoren die het risico op UTI's verhogen:
  • Vrouwen zijn vatbaarder dan mannen vanwege hun anatomie.
  • Veroudering kan de blaasfunctie beïnvloeden en het risico op UTI's verhogen.
  • Diabetes kan het risico op infecties verhogen.
  • Verzwakt immuunsysteem kan het lichaam vatbaarder maken voor infecties.

4. Bepaalde medicijnen:

 • Sommige medicijnen, zoals diuretica (plaspillen), antidepressiva en anticholinergica, kunnen de blaasfunctie beïnvloeden en urge-incontinentie veroorzaken als bijwerking.
 • Het is belangrijk om met uw arts te bespreken of uw medicatie urge-incontinentie kan veroorzaken.

Behandelingen voor Urge-incontinentie

Er is geen pasklare oplossing voor urge-incontinentie, maar er zijn verschillende behandelingen beschikbaar die de symptomen kunnen verbeteren en de kwaliteit van leven kunnen verhogen:

1. Bekkenbodemtherapie:

 • Bekkenbodemfysiotherapie is een effectieve behandeling voor urge-incontinentie.
 • Doel: Versterken van de bekkenbodemspieren, verbeteren van blaascontrole en verminderen van urineverlies.
 • Verschillende technieken:
  • Kegel-oefeningen: Gerichte oefeningen om de bekkenbodemspieren te versterken.
  • Biofeedback: Gebruik van apparatuur om de spieractiviteit te visualiseren en te leren de spieren beter te controleren.

2. Medicatie:

 • Geneesmiddelen kunnen worden voorgeschreven om de blaasspieren te ontspannen en de symptomen van urge-incontinentie te verminderen.
 • Twee primaire medicijnklassen:
  • Anticholinergica: Ontspannen de blaasspieren en verminderen de overactiviteit.
  • Beta-3-agonisten: Versterken de blaasspier en verhogen de blaascapaciteit.
 • Belangrijk: Medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Bespreek met uw arts de voordelen en risico's.

3. Gedragsveranderingen:

 • Aanpassingen in de levensstijl kunnen urge-incontinentie symptomen beïnvloeden:
  • Blaastraining: Trainen van de blaas om langere tijd urine vast te houden.
  • Vochtinname reguleren: Beperken van cafeïne, alcohol en zoute dranken die de blaas kunnen irriteren.
  • Mictiegedrag aanpassen: Regelmatig naar het toilet gaan, ongeacht de aandrang, om overloop te voorkomen.
  • Gewichtsbeheersing: Overgewicht kan druk op de blaas verhogen.

4. Invasieve behandelingen:

 • In ernstige gevallen, wanneer andere behandelingen falen, kunnen invasieve procedures worden overwogen:
  • Botulinetoxine-injecties: Verlammen tijdelijk de blaasspieren.
  • Sacrale neuromodulatie: Stimuleert de zenuwen die de blaas controleren.
  • Operaties: Versterken van de blaaswand of ophangen van de blaas.

Impact van Urge-incontinentie op Kwaliteit van Leven

Urge-incontinentie kan een aanzienlijke impact hebben op de kwaliteit van leven van mensen. De onvoorspelbare aandrang om te plassen kan leiden tot angst, verlegenheid en sociale isolatie. Mensen met urge-incontinentie kunnen:

 • Beperkingen ervaren in hun dagelijkse activiteiten, zoals sporten, reizen of uitgaan.
 • Vaker naar het toilet moeten, wat hun werk of sociale activiteiten kan verstoren.
 • Angst ervaren voor ongewenst urineverlies, wat kan leiden tot sociale isolatie.
 • Verlegenheid en schaamte voelen over hun aandoening.
 • Depressie en angstgevoelens ontwikkelen als gevolg van de impact van urge-incontinentie op hun leven.

Behandeling van urge-incontinentie kan de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. Door de symptomen te beheren en de blaascontrole te verbeteren, kunnen mensen met urge-incontinentie:

 • Meer zelfvertrouwen en vrijheid ervaren in hun dagelijkse leven.
 • Deelnemen aan sociale activiteiten zonder angst of zorgen.
 • Verbeterde slaapkwaliteit en verminderde stress ervaren.
 • Hun gevoel van eigenwaarde en kwaliteit van leven verhogen.

Naast medische behandeling is psychosociale ondersteuning van cruciaal belang om de impact van urge-incontinentie op de kwaliteit van leven te verminderen. Therapie, steungroepen en informatie over de aandoening kunnen mensen helpen omgaan met de emotionele en sociale aspecten van urge-incontinentie.

Incontinentiemateriaal kan ook een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de kwaliteit van leven. Absorberende producten zoals incontinentieluiers en -incontinentiebroekjes kunnen mensen met urge-incontinentie een gevoel van veiligheid en comfort geven en hen helpen om ongewenst urineverlies te controleren.

Ondersteuning bij Urge-incontinentie

Naast medische behandelingen is er psychosociale ondersteuning beschikbaar om de emotionele en sociale impact van urge-incontinentie te verminderen:

1. Psychotherapie:

 • Therapie kan helpen omgaan met angst, depressie en verlegenheid die gepaard gaan met urge-incontinentie.
 • Cognitieve gedragstherapie: Helpt negatieve gedachtenpatronen te herkennen en te veranderen.
 • Groepstherapie: Biedt een platform om ervaringen te delen met anderen die met urge-incontinentie te maken hebben.

2. Steungroepen:

 • Contact met lotgenoten kan waardevolle emotionele steun en praktische tips bieden.
 • Online forums en lokale patiëntengroepen kunnen verbindingen en informatiebronnen bieden.

3. Informatie en educatie:

 • Kennis over urge-incontinentie, de oorzaken en behandelingen kan empowerment en zelfmanagement bevorderen.
 • Betrouwbare informatiebronnen: Websites van medische organisaties, patiëntenverenigingen en continentieklinieken.

4. Mantelzorgondersteuning:

 • Mantelzorgers die voor mensen met urge-incontinentie zorgen, kunnen emotionele en praktische ondersteuning nodig hebben.
 • Informatie en training voor mantelzorgers.
 • Respijtzorg: Tijdelijke opvang van de zorgbehoevende om mantelzorgers te ontlasten.

Preventie

Hoewel urge-incontinentie niet altijd te voorkomen is, zijn er stappen die u kunt nemen om uw risico te verminderen:

1. Versterk uw bekkenbodemspieren:

 • Regelmatig Kegel-oefeningen doen kan de bekkenbodemspieren versterken en blaascontrole bevorderen.
 • Bekkenbodemfysiotherapie kan u helpen de juiste oefeningen te leren en uw spierkracht te optimaliseren.

2. Behoud een gezond gewicht:

 • Overgewicht kan druk op de blaas verhogen en urge-incontinentie symptomen verergeren.
 • Gezond voedingspatroon en regelmatige lichaamsbeweging zijn belangrijk voor gewichtsbeheersing.

3. Beperk cafeïne en alcohol:

 • Cafeïne en alcohol kunnen de blaas irriteren en de aandrang om te plassen verhogen.
 • Beperk of vermijd deze dranken om urge-incontinentie symptomen te verminderen.

4. Behandel urineweginfecties (UTI's) prompt:

 • Onbehandelde UTI's kunnen blaasirritatie en urge-incontinentie symptomen verergeren.
 • Raadpleeg uw arts bij symptomen van een UTI en volg de voorgeschreven behandeling.

5. Stop met roken:

 • Roken kan de blaasfunctie aantasten en urge-incontinentie symptomen verergeren.
 • Stoppen met roken kan uw blaasgezondheid verbeteren en uw risico op urge-incontinentie verminderen.

Risicofactoren

Naast de hierboven genoemde factoren zijn er nog andere risicofactoren voor urge-incontinentie:

 • Leeftijd: Het risico op urge-incontinentie neemt toe met de leeftijd.
 • Geslacht: Vrouwen hebben een hoger risico op urge-incontinentie dan mannen.
 • Zwangerschap en bevalling: Zwangerschap en bevalling kunnen de bekkenbodemspieren verzwakken.
 • Bepaalde medische aandoeningen: Diabetes, neurologische aandoeningen en prostaataandoeningen kunnen het risico op urge-incontinentie verhogen.
 • Genetische aanleg: Sommige mensen hebben een genetische aanleg voor urge-incontinentie.

Conclusie

Door gezonde leefstijlkeuzes te maken, risicofactoren te beheren en professionele hulp te zoeken, kunt u uw risico op urge-incontinentie verminderen en uw blaasgezondheid optimaliseren.

 

Belangrijke opmerking:

Deze informatie is bedoeld ter educatie en is geen vervanging voor professioneel medisch advies. Raadpleeg uw arts voor een gepersonaliseerde risicobeoordeling en advies over preventie van urge-incontinentie.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Johan
Aantal keer gelezen: 424x
Toegevoegd: 26-02-2024 11:29
Gewijzigd: 27-02-2024 08:50

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3776 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!