Hoe schrijf ik een betoog?

Hoe schrijf ik een betoog?

Hoe schrijf ik een betoog?Het schrijven van een betoog roept bij veel mensen meteen een schrikreactie op. Veel mensen hebben een probleem met het schrijven ervan. Wat is een betoog en waar let je op als je een betoog gaat schrijven? In dit artikel besteden we daar aandacht aan.

Wat is een betoog?

Als je een betoog moet schrijven, dan gaat het over een overtuigende tekst. Een schrijver wil de lezer overtuigen dat hij gelijk heeft. Er worden goede en duidelijke argumenten gebruikt om de lezer te overtuigen. Meestal wordt er bij een betoog vanuit een stelling geschreven. In het betoog wordt dan duidelijk gemaakt of de schrijver het wel of niet eens is met de stelling. Dit probeert hij de lezer duidelijk te maken. Daarbij worden argumenten en voorbeelden gebruikt om de lezer sneller te overtuigen. Er kan ook gebruik worden gemaakt van het verwerpen van een tegenargument.

Waarvoor een betoog schrijven?

De meeste mensen zullen voor hun studie een betoog moeten schrijven. Het kan ook gemakkelijk zijn om een betoog op je werk te gebruiken als voorbereiding om anderen te overtuigen van je idee. Je kunt voor jezelf een plan opstellen met wat je wilt bereiken, wat je argumenten zijn, wat de voordelen en de nadelen zijn en wat dan de conclusie is. Dit is een goede leidraad om bijvoorbeeld je collega’s te overtuigen van een nieuw concept voor de organisatie. Je hebt een duidelijk punt van waaruit je gaat werken, je idee, en je doel is collega’s overtuigen.

Een betoog schrijven wordt ook vaak ingezet als mensen moeten leren anderen te overtuigen. Er zijn bepaalde beroepen waarbij je jezelf moet presenteren als verkoper bijvoorbeeld met als doel anderen te overtuigen dat een product het beste is. Ook daarbij kan een betoog je helpen. Je hoeft het dan niet helemaal op deze manier uit te werken, maar je kunt de leidraad wel hanteren als voorbereiding. Noteer voor jezelf kort en krachtig alle punten, zodat je dit beter kunt formuleren. Je kunt het oefenen en hebt voor jezelf alle punten op een rijtje staat. Hierdoor kun je jezelf, het product of de dienst ook beter op de markt brengen en anderen ervan overtuigen dat wat je verkoopt, betoogt goed is.

Hoe bouw je een betoog op?

Bij het schrijven van een betoog is het belangrijk om een indeling te maken, dit noemen we ook wel een bouwplan. Je schrijft kort op per alinea wat je aan bod wilt laten komen. In de eerste alinea komt de inleiding, in de tweede alinea noteer je de stelling. Dan komen de argumenten voor en tegen de stelling aan bod en vervolgens ga je de tegen argumenten verwerpen. Aan het einde van je betoog sluit je af met een conclusie en overtuig je de lezer nogmaals kort maar krachtig van jouw standpunt.

Dus:

  • Inleiding
  • Stelling
  • Argumenten voor de stelling / Argumenten tegen de stelling / Argumenten tegen verwerpen
  • Conclusie

Wat schrijf je in de inleiding van je betoog?

Het doel van je betoog is dat je de lezer aanspreekt en gaat overtuigen. De inleiding speelt hierin een belangrijke rol, want je wilt de aandacht trekken van de lezer. Je kunt hierbij een actueel onderwerp benoemen en vanuit daar naar je onderwerp toe schrijven. Je gaat de lezer prikkelen om verder te lezen en zorgen dat het zijn of haar interesse wekt. Je kunt een betoog beginnen met een nieuwsbericht, een pakkende slogan of een ander actueel aspect. “Ik heb recent gelezen op social media dat…” of “Uit onderzoek van **** komt naar voren dat, dat wil dus zeggen dat… “. Je gaat de aandacht van de lezers naar je toe trekken. Zij zijn nieuwsgierig wat er vervolgens gaat komen. Begin daarom niet met “Ik ga je overtuigen van..” dit is niet interessant voor een lezer. Wek de interesse met iets wat mensen aanspreekt wat hen boeit. Dan heb je de grootste kans dat zij verder lezen en dat jij hen kunt overtuigen.

De stelling

Een stelling formuleren kan lastig zijn. Een stelling moet namelijk zo geformuleerd zijn, dat je voor en tegen argumenten kort en bondig duidelijk kunt maken. Het belangrijkste is dat je genoeg argumenten kunt bedenken, die je kunt gebruiken bij de ondersteuning van je overtuiging.

Argumenten formuleren

Het formuleren van argumenten kan op verschillende manieren uit worden gewerkt. Je kunt eerst alle argumenten noemen en ze vervolgens kort toelichten. Je gebruikt daarbij ook voorbeelden, zodat het voor de lezer duidelijk is wat je bedoelt. Wanneer je alle argumenten voor je stelling gaat benoemen heet dit meervoudige argumentatie. Er wordt over tegenargumentatie gesproken als je alle argumenten tegen gaat noemen, je verwerpt ze hier ook meteen. Het verwerpen van argumenten dient op een duidelijke manier te gebeuren, want anders kan het zijn dat de lezer het er niet helemaal mee eens is. Als laatste ga je een afweging maken, je noemt voordelen en nadelen. Je benadrukt dat de voor argumenten belangrijker zijn dan de tegenargumenten, gebruik ook hierbij weer voorbeelden zodat de lezer weet waar je naar toe wilt.

Conclusie trekken

Het belangrijkste deel van je betoog is je conclusie. Je haalt de belangrijke argumenten nog een keer aan en geeft je standpunt/mening over de stelling. Je doel is de lezer overtuigen, probeer niet teveel af te wijken van het onderwerp en je doel.

Houd een conclusie kort maar krachtig. Ga niet alles uit je betoog nog een keer herhalen, maar kies twee of drie punten uit waar je nog even kort op terug wilt komen. Maak daarbij ook de overweging wat de belangrijkste punten zijn en haal deze nog even kort aan. De lezer kan als hij er nog meer over wil weten terug lezen in je betoog welke voorbeelden je hierbij aanhaalt.

Je kunt de lezer ook uitnodigen om zelf na te denken over de stelling. Stel vragen in je betoog en kom er eventueel later met je eigen argumenten op terug. Dit wekt de interesse bij de lezers en roept hen ook op om zelf na te denken over het onderwerp.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: IngeV
Aantal keer gelezen: 9710x
Toegevoegd: 06-03-2015 13:38
Gewijzigd: 15-08-2015 20:36

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3795 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!