scriptieonderzoek

Hoeveel respondenten heb je nodig voor je onderzoek?

scriptieonderzoekU kunt het aantal respondenten dat u nodig heeft (ook wel uw "steekproefgrootte" genoemd) berekenen door een steekproefcalculator voor de steekproefgrootte te gebruiken. Het aantal respondenten dat u nodig hebt is afhankelijk van uw enquêtedoelen en de gewenste betrouwbaarheid van uw resultaten. Hoe betrouwbaarder de resultaten moeten zijn, des te kleiner de te accepteren foutmarge.

Het aantal respondenten dat nodig is voor een scriptieonderzoek

U kunt het aantal respondenten dat u nodig hebt (ook wel uw "steekproefgrootte" genoemd) berekenen door een steekproefcalculator te gebruiken.
Het aantal respondenten dat u nodig hebt voor je onderzoek of scriptie is afhankelijk van uw enquêtedoelen en de gewenste betrouwbaarheid van uw resultaten. Hoe betrouwbaarder de resultaten moeten zijn, des te kleiner de te accepteren foutmarge.

Definities

De grootte van de benodigde geschikte steekproef wordt veelal bepaald door de grootte van de populatie, de gewenste betrouwbaarheid en de foutmarge waarmee uitspraken kunnen worden gedaan die een zo goed mogelijk beeld geven van de werkelijkheid. Achtereenvolgens zal nu elk begrip worden toegelicht.

Populatie-omvang

Omvang van de volledige populatie waarvoor u de steekproef wilt uitvoeren. De grootte van de populatie komt overeen met het antwoord op de volgende vraag: Uit hoeveel mensen bestaat de totale doelgroep?
Uw populatie is de groep waarover u conclusies wilt trekken. Uw steekproef is de groep die u ondervraagt.
Denk na over de potentiële omvang van uw populatie. Als u bijvoorbeeld een enquête uitstuurt naar mannelijke iPhone-gebruikers in Californië, zult u mogelijk wat meer onderzoek moeten doen om te bepalen hoeveel mannen aan dat criterium voldoen.

Betrouwbaarheidsniveau

Het betrouwbaarheidsniveau geeft aan hoe betrouwbaar een meting is. Standaarden die algemeen worden gebruikt door onderzoekers zijn 90%, 95% en 99%. In de praktijk hanteren marktonderzoekbureaus verschillende betrouwbaarheidspercentages om de steekproefgrootte te berekenen. Veelal worden er uitspraken gedaan op basis van een betrouwbaarheid van 95%, wat wil zeggen dat de onderzoeksresultaten in 19 van de 20 gevallen gelijk zullen zijn.

Een betrouwbaarheidsniveau van 95% betekent dat als dezelfde enquête 100 keer zou worden herhaald onder dezelfde omstandigheden, de meetwaarde in 95 van de 100 gevallen ergens binnen de foutmarge zou liggen.

Foutmarge

De foutmarge geeft aan hoeveel fouten er optreden bij een meting. Het is een percentage dat beschrijft hoeveel de meningen en gedragingen van de steekproef die u ondervraagt waarschijnlijk zullen afwijken van de totale populatie.
Stel bijvoorbeeld dat we 400 mensen vroegen of zij een positieve of negatieve mening over Barack Obama hadden en dat 55% positief zou zeggen.
Bij een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van ±5% zou, als we deze enquête 100 keer zouden herhalen onder dezelfde omstandigheden, in 95 van de 100 gevallen de reactie ergens tussen 50% en 60% liggen.
Hoe kleiner de foutmarge, des te dichter u bij het exacte antwoord uitkomt bij een bepaald betrouwbaarheidsniveau.
Over het algemeen geldt dat, hoe groter de steekproef, des te kleiner de foutmarge. Hoe dichter de grootte van uw steekproef bij de grootte van uw populatie uitkomt, des te representatiever uw resultaten waarschijnlijk zijn. Daarom zal u opvallen dat de aanbevolen steekproefgrootte in de onderstaande tabel kleiner wordt naarmate uw tolerantie voor fouten groter wordt.
Voor het berekenen van uw foutmarge gebruikt u een calculator voor foutmarges.
Het hangt dus vanuit van een drietal factoren af hoe groot je steekproef dient te zijn:

Grootte van de populatie·     
Betrouwbaarheid.
Nauwkeurigheid of foutmarge.

 Formule steekproef

Je kunt in je onderzoek of thesis onderscheid maken tussen een steekproef uit een eindigde populatie en uit een oneindigende populatie. De formule voor een steekproef waarbij de populatie eindig is;
n>= N x z² x p(1-p) 

        z² x p(1-p) + (N-1) x F² De formule voor een steekproef waarbij de populatie oneindig is;
n>=              z² x p(1-p) 

                           F² De uitkomst van bovengenoemde berekening geeft dus aan hoeveel respondenten je minimaal terug moet hebben..
Hierbij is:

n =       het aantal benodigde respondenten. Altijd naar boven afronden
 z =       de standaardafwijking bij een bepaald betrouwbaarheids%. Dus 1,96 bij 95% betrouwbaarheid. Deze wordt bijna altijd gebruikt. Zie voor andere getallen de boeken statistiek.
 N =      de grootte van de populatie
 p =       de kans dat iemand een bepaald antwoord geeft (in de meeste gevallen 50%)
 f =        de foutmarge vaak wordt hierbij 3%, 5% of 7%.

Terugrekenen

Op sommige sites kun je ook terugrekenen. Dus hoe groot is de betrouwbaarheid bij een bepaald aantal verkregen respondenten? Na berekening weet je hoeveel respondenten je nodig hebt. Je dient wel te bepalen of er budget voor is binnen je scriptieonderzoek om die respondenten te krijgen. Dit is grotendeels afhankelijk van de onderzoeksmethode. Bij een enquête per post ben je namelijk meer geld kwijt dan dat je als student de enquêtes persoonlijk afneemt.
Daarnaast is het van belang om te bepalen: is mijn populatie wel bereikbaar. Als de populatie moeilijk bereikbaar is dan kost dat meer tijd om het aantal benodigde respondenten binnen te krijgen.

Op deze momenten kan het zinvol zijn om het aantal benodigde respondenten terug te brengen. Wel dient er een herberekening van de betrouwbaarheid en de foutmarge plaats te vinden. Dus reken vanuit het aantal respondenten hoe groot de betrouwbaarheid en de foutmarge is.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Corrector
Aantal keer gelezen: 10203x
Toegevoegd: 03-12-2015 08:17
Gewijzigd: 03-12-2015 20:27

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!