SWOT-analyse

SWOT analyse tips

SWOT-analyseDe SWOT analyse wordt vaak op hogere scholen gebruikt als analysemodel. Ook bij het opstellen van een ondernemingsplan of een marketingplan wordt deze analyse vaak ingezet. Maar wat is de SWOT analyse? Lees hier meer over de SWOT analyse en gebruik de tips om het analysemodel gemakkelijker toe te kunnen passen.

SWOT analyse

De afkorting SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In het Nederlands staat het voor sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Het gaat er om dat de elementen systematisch geanalyseerd worden om de toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken. Ook kunnen er hierdoor kansrijke doelen op worden gesteld. In het bedrijfsleven is de SWOT analyse onmisbaar.

SWOT analyse maken

Om de SWOT analyse te kunnen maken is het belangrijk dat er commercieel inzicht is. Het gaat hierbij over inzicht in de marktmechanismen binnen en buiten het eigen bedrijf. Het is een onderdeel van een ondernemingsplan of een marketingplan. Ook voor andere analyses kan dit model in worden gezet. Ook kun je voor jezelf een SWOT analyse maken, dan kun je namelijk je eigen positie op de arbeidsmarkt in kaart brengen en je carrièremogelijkheden bekijken.

SWOT analyse indeling

De kenmerken van de SWOT analyse zijn de sterke kanten, de zwakke kanten, de kansen en de bedreigingen. Bij de sterke en zwakke punten gaat het over de kenmerken van de organisatie of het product ten opzichte van de concurrenten. Bij de kansen en bedreigingen gaat het over de ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de markt. Het is gericht op invloeden e.d. waar de organisatie of een product mee te maken hebben. Voorbeelden kunnen zijn:

 • Sterkten: een groot marktaandeel, een goed imago.
 • Zwakten: slecht of beschadigd imago, te hoge kosten en een lage marge.
 • Kansen: problemen bij de concurrentie, nieuwe klanten of nieuwe behoeften bij klanten.
 • Bedreigingen: nieuwe concurrenten op de markt, economische recessie. 

Het is belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de laatste trends en ontwikkelingen op de huidige markt. Daardoor weet jij namelijk wat de kansen zijn voor een organisatie. Daar kunnen de doelen dan namelijk op af worden gestemd. Het is van belang dat er ook altijd actuele cijfers gebruikt worden om vast te stellen wat een bedrijf voor toekomstmogelijkheden heeft.

Tips SWOT analyse

Om de SWOT analyse te maken, kunnen de volgende tips gebruikt worden:

 • Om de SWOT analyse op te stellen moet er gekeken worden naar echte bijzonderheden ten opzichte van de concurrentie, welke bepalend zijn voor de toekomstmogelijkheden.
 • Kies maximaal drie elementen per categorie. Let er daarbij goed op dat je de elementen kiest die het belangrijkste zijn en het meest onderscheidend zijn in de ogen van de klanten. Daarbij zijn goede kennis van je klanten, de motivatie en het koopgedrag essentieel.
 • Zorg dat elementen zo concreet mogelijk geformuleerd zijn.
 • Maak een matrix met vier vakken. Links boven zet je de kansen, rechts boven plaats je de bedreigingen. Links onder komen de sterkten en rechts onder komen de zwakten.
 • Als de SWOT analyse is ingevuld dan ga je verbanden leggen.
 • Kansen maken gebruik van de sterke punten en deze worden op een dusdanige manier uitgevoerd dat de zwakke punten worden weggenomen of ze worden gecompenseerd.
 • Bij het maken van de analyse is het verstandig om verschillende deskundigen te betrekken van binnen en buiten de organisatie (verkopers, iemand van de klantenservice, etc.).
 • Ga altijd goed na wat je wil bereiken met je SWOT analyse, wat zijn jouw verwachtingen? Spreek deze ook duidelijk uit naar de doelgroep. Verkeerde verwachtingen kunnen hierdoor voorkomen worden!
 • Let altijd goed op welke SWOT vragen je gaat stellen en let er ook goed op hoe dat je deze gaat formuleren. De vragen en de manier van vragen stellen hebben namelijk veel invloed op de bruikbaarheid van de antwoorden die je gaat krijgen.
 • Als er mensen van binnen of buiten het bedrijf worden bevraagd voor de SWOT analyse, zorg er dan voor dat je alles goed gaat interpreteren en vraag als je twijfelt na wat er wordt bedoeld. Herhaal het antwoord zoals jij het hebt begrepen en vraag op dat klopt. Je komt er zo achter wat de uitkomsten zijn en hoe dat deze gebruikt kunnen worden in jouw analyse.
 • Communicatie is van groot belang om de SWOT analyse te maken. Van tevoren kun je nagaan wat je wil bereiken met de SWOT analyse en hoe je deze binnen de organisatie wil communiceren. Maak daar duidelijke afspraken over en communiceer dan goed met andere medewerkers.

Opstellen SWOT analyse

De SWOT analyse moet op worden gesteld door een financieel analist of door een controller. Je kunt hem ook zelf opstellen, maar let er dan goed op dat je bovenstaande tips toepast, zodat je een goede SWOT analyse maakt. Je kunt ook iemand vragen met je mee te kijken of om jouw analyse na te lezen.

 • Om een SWOT analyse op te stellen, dien je eerst te weten wat je wil onderzoeken. Zorg dat je voldoende informatie hebt over de organisatie.
 • Benoem de sterkten en zwakten. Medewerkers kunnen je eventueel helpen om hier mee naar te kijken.
 • Benoem de kansen en bedreigingen. Zorg dat je de huidige trends en ontwikkelingen hierbij gebruikt.
 • Selecteer de belangrijkste SWOT elementen. Neem hier de tijd voor!
 • Start een definitieve SWOT analyse op. Dit vraagt tijd, maar het is van belang dat het goed wordt gedaan.

Zorg dat je de tijd neemt om de analyse in te vullen. Het kan je namelijk erg veel inzicht geven in de organisatie. Het zal ook een grote invloed hebben op de toekomst van de organisatie. De nieuwe doelen kunnen namelijk bepaald worden aan de hand van deze analyse. Voor veel organisaties is het dan ook belangrijk dat zij van deze analyse gebruik maken. Er kan nu gekeken worden naar de huidige situatie en dan kan er gekeken worden wat de wensen zijn en daar kunnen de nieuwe doelen op gebaseerd worden. Er kan dan ook direct een stappenplan aan gekoppeld worden en dan weet je waar je naar toe gaat werken. Je hebt samen de doelen voor ogen en daar werk je met je organisatie naar toe. De SWOT analyse is een goed analysemodel om alles goed in kaart te brengen en dan weet jij waar je met je organisatie op dit moment staat. Zoals je bovenstaand hebt kunnen lezen heb je met een juiste SWOT analyse een goed middel in handen om een bedrijf nog meer succesvol te maken in de toekomst. De SWOT analyse zorgt ervoor dat jij op de juiste plaatsen en op het juiste moment kunt ingrijpen als dat nodig blijkt te zijn.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Hans
Aantal keer gelezen: 3710x
Toegevoegd: 11-04-2016 06:29
Gewijzigd: 25-04-2016 22:49

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3797 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!