Boom kappen

Mag ik zomaar een boom kappen?

Boom kappenHet is in Nederland niet zomaar toegestaan om een boom te kappen. In de meeste situaties heb je hiervoor een kapvergunning nodig. Vaak zijn er speciale regels als de locatie van de boom en de reden waarom je de boom kapt. Er zijn ook gemeentes waarbij het helemaal verboden is om bomen ├╝berhaupt te kappen. Bij de meeste gemeentes is er een vergunning nodig om de boom weg te halen.

Een omgevingsvergunning aanvragen

De regels rondom het kappen van bomen kan per gemeente verschillen. Bij de meeste gemeentes heb je een omgevingsvergunning nodig. Een omgevingsvergunning kan je aanvragen bij het omgevingsloket bij de gemeente. Er zijn ook gemeentes waarbij je een vergunning online kan aanvragen. Via de website van de gemeente kan je vaak een check doen of een vergunning echt noodzakelijk is. In het gunstigste geval is een vergunning niet eens noodzakelijk en kan je zonder vergunning kappen. Mocht een vergunning wel nodig zijn dan kan je direct de papieren invullen of digitaal een aanvraag doen. Het is alleen mogelijk om een vergunning aan te vragen als je eigenaar bent van de grond waar de boom opstaat.

Wat moet er in de aanvraag staan?

Het is belangrijk dat je duidelijk aangeeft om welke boom het precies gaat. Geef ook aan wat je van plan bent en waarom. Wat is de reden dat je de boom wil weghalen? Probeer dit zo duidelijk mogelijk uit te leggen en te formuleren. Stel dat je de boom wil weghalen omdat deze ziek is. Dan mag je dit helaas niet zelf bepalen. Je moet er dan een boomdeskundige bij laten komen. Een boomdeskundige zal bepalen of de boom echt ziek is. Als dit zo is ontvang je een verklaring. Een copy van deze verklaring kan je bijvoegen. Zorg ervoor dat je aanvraag zo goed mogelijk onderbouwd is. Aan het aanvragen van de vergunning zitten kosten verbonden. Dit worden lege kosten genoemd. Het zou zonde zijn als je deze kosten kwijt bent en nog geen vergunning hebt.

Hoe beslist de gemeente over je vergunning?

Het verschilt per gemeente hoe ze met jouw aanvraag omgaan. De meeste gemeentes plaatsen jouw aanvraag online op hun eigen website. Er zijn ook gemeentes die naast een online vergunning ook een aanvraag plaatsen in het lokale krantje. De gemeente zal binnen 8 weken een officiële beslissing nemen. Zorg er dus voor dat je op tijd een aanvraag indient als je van plan bent om bomen te kappen. Het kan voorkomen dat een gemeente nog meer tijd nodig heeft om een beslissing te nemen. Je aanvraag kan dan met 6 weken verlengt worden. De gemeente moet dit aangeven voordat het termijn verloopt. Dit wordt dus binnen de 8 weken aangegeven.


Meer tijd voor complexe aanvragen

Het kan voorkomen dat je een complexe aanvraag doet om een boom te kappen. Bijvoorbeeld als je meer ruimte nodig hebt om een gebouw te plaatsen. Dit wordt gezien als een complexe aanvraag omdat je in eigen belang de boom wil kappen. Bij complexe aanvragen mag de gemeente 26 weken de tijd nemen om te beslissen. Vaak wordt er niet alleen een beslissing genomen over de boom die gekapt gaat worden, maar ook over een vergunning om een nieuw bouwwerk te plaatsen. De gemeente zal hierbij ook aangeven dat het gaat om een complexe aanvraag. Je aanvraag komt dan ook niet alleen in de krant te staan, maar de documenten met jouw plannen zijn openbaar in te zien. Ze worden als het ware ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen dan de documenten inkijken en jouw vergunningsaanvraag beoordelen.

De uiteindelijke beslissing

Het nemen van een beslissing kost tijd. De gemeente moet jouw aanvraag toetsen aan verschillende regels. Daarnaast heeft de omgeving via de krant of het internet de mogelijkheid om bezwaar te maken. Het bezwaar uit de omgeving wordt bij het geven van de vergunning ook meegenomen. Als de gemeente binnen 8 weken niets laat weten wordt de vergunning automatisch toegewezen. Meestal hoor je dit binnen 8 weken na het verstrijken van het termijn. Als de gemeente dan nog niets laat weten kan je vragen om de toekenning van een geldboete als de gemeente binnen het termijn geen beslissing neemt. Dit is alleen niet geldig bij een complexe vergunningsaanvraag waarvoor een termijn van 8 weken staat.

Voorwaarden aan de vergunning

Het kan voorkomen dat de gemeente een vergunning voor het kappen van een boom alleen verleent onder voorwaarden. Je hebt bijvoorbeeld aangegeven dat de boom ziek is. De boom mag alleen met toestemming gekapt worden als deze ook echt ziek is. In dit geval kan de gemeente zelf een boomdeskundige laten langskomen. Deze zal beoordelen of de boom echt ziek is. Als de boom niet echt ziek is wordt de vergunning afgewezen. Een andere voorwaarden is dat de boom gekapt mag worden mits er een boom wordt teruggeplaatst op een andere plek. De boom moet vaak dezelfde waarde hebben als de vorige boom. Dit kan je berekenen via de waarderingsmethode van de NVTB. Als de vergunning is toegewezen wordt dit vaak ook gepubliceerd op de eigen website of in de plaatselijke krant. De beslissing wordt meestal een beschikking genoemd.

Bezwaar maken tegen de vergunning

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen jouw vergunningsaanvraag om de boom te kappen. Bijvoorbeeld de buren die de boom graag willen behouden. Bezwaar maken kan vanaf één dag voordat de vergunning officieel verstuurd is. Als de vergunning verstuurd is komt dit meestal online of in de krant te staan. Belanghebbenden kunnen hier bezwaar maken. Bezwaar maken kan alleen als de gemeente een korte procedure heeft. Met een korte procedure bedoelen we de procedure van 8 weken. Opvallend is dat je niet hoeft te wachten op bezwaar. Ondanks dat je buren misschien bezwaar gemaakt hebben hoef je niet te wachten met kappen. De belanghebbenden kunnen wel aan je vragen of je wil wachten tot de gemeente een beslissing neemt over hun bezwaar. Als je dit niet wil dan kunnen de belanghebbenden de kap proberen tegen te houden bij de rechtbank.

Wanneer valt een boom onder de boswet?

Het aanvragen van een vergunning bij de gemeente kan alleen voor bomen binnen de bebouwde kom. Als je buiten de bebouwde kom woont dan heb je te maken met de boswet. Het kappen van bomen moet dan officieel gemeld worden bij de boswetambtenaar. Deze kan besluiten dat de bomen binnen 3 jaar her plant moeten worden. Ondanks dat je buiten de bebouwde kom woont kan het voorkomen dat je niet onder de boswet valt en je een omgevingsvergunning nodig hebt. Vraag bij de gemeente daarom altijd even na of je een vergunning nodig hebt. Ga nooit zonder vergunning kappen om problemen te voorkomen.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: melissav
Aantal keer gelezen: 1867x
Toegevoegd: 27-06-2017 10:35
Gewijzigd: 12-07-2017 11:22

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3529 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!