boek Nederlands

Nederlandse taal, oefenen en leren

boek NederlandsWil je de Nederlandse taal oefenen en nog meer leren? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren. In dit artikel kom je meer te weten over hoe je de taal eigen kunt maken en hoe je dit aan kunt pakken.

Nederlandse taal

De Nederlandse taal is een taal om trots op te zijn, maar als je eerlijk bent moet je erbij vertellen dat zij behoorlijk moeilijk is, de persoonsvorm met d en dt, de spreekwoorden en gezegden. Ook voor het schrijven van de Nederlandse taal zijn vaardigheden vereist denk aan de vele leestekens, de voegwoorden, de hoofdletters, de samengestelde woorden, moet een woord nu wel aaneen worden geschreven of niet en wat vind jij van de n wel of niet tussen twee woorden (groentensoep of groentesoep, het is trouwens groentesoep)?

Mooi maar moeilijk, zo zou je kort de Nederlandse taal kunnen omschrijven. De vele vluchtelingen die ons land binnen komen, krijgen hiermee te maken. Zij zullen daarbij de nodige ondersteuning krijgen, oefenen en leren van de Nederlandse taal is belangrijk om te integreren in de Nederlandse samenleving en om deze samenleving te begrijpen. Gelukkig zijn er in Nederland ook veel vrijwilligers die daarbij willen helpen, een prachtige ontwikkeling naast deze problematiek.

Taal moet je doen

Heb jij dat ook weleens gehoord "taal moet je doen", "taal moet je beleven, zodat taal gaat leven"? Door veel met taal, zowel de gesproken taal als de geschreven taal, bezig te zijn, zal de taal gaan leven.

 • Communiceren is belangrijk om sociale contacten te leggen, om bij instanties te kunnen aankloppen voor hulp, om te kunnen aangeven wat er in je leven speelt, om telefonisch een gesprek te voeren, een taxi te bellen enz.
 • Boeken lezen, de geschreven taal, zorgt ervoor dat jij je breed kunt ontwikkelen, dat je woordenschat wordt vergroot. Niet voor niets beginnen kinderen al vroeg met het aanleren van woordjes. Soms worden hiervoor liedjes gebruikt. Kinderen die vanaf het begin moeite hebben met spraak en taal en daarin een achterstand ontwikkelen, zullen met allerlei middelen worden bijgespijkerd, omdat verbaal communiceren zo belangrijk is.
 •  Met behulp van picto's, muziek, soms ook met gebaren wordt aan kinderen de Nederlandse taal aangeboden. Komt een kind uit een gezin met Nederlandse ouders, waar thuis dus Nederlands wordt gesproken dan zal dit kind al veel woorden van huis uit mee krijgen.
 • Kinderen die in Nederland opgroeien met buitenlandse ouders, die soms wel soms helemaal niet de Nederlandse taal spreken laat staan schrijven, beginnen al met behoorlijke achterstand. Leerkrachten zullen alle zeilen moeten bijzetten om ook dit kind de Nederlandse taal aan te leren. Dit kost de leerkracht, maar ook het kind veel inzet.
 • Leren en oefenen zullen ervoor zorgen dat de Nederlandse taal eigen gemaakt wordt.
 • Het aanbieden van leuke en geschikte boekjes, vooral voor de allerkleinsten (prentenboeken met weinig tekst) zullen de woordenschat vergroten, de kinderen inspireren en ook uitnodigen om de taal te willen leren. Zij doen positieve ervaringen op met taal. Zij zien wat je allemaal voor leuke dingen kunt doen met taal. En dat is niet alleen voor kinderen belangrijk.
 • Ook volwassenen die moeite hebben met taal krijgen de kans en worden geholpen als zij de Nederlandse taal (beter) willen leren lezen en/of schrijven. Men wordt er veel zelfstandiger en zelfverzekerder van als men zichzelf met de taal kan redden, zowel tijdens het communiceren alsook op papier.
 • Iedereen weet hoeveel formulieren enz. ingevuld moeten worden bij het aanvragen van een uitkering, subsidie, teruggaaf belastingen enz. Heel prettig als je dat zelf (eventueel in het begin met hulp) kunt doen.

Nederlandse taal spreken en woordenschat uitbreiden

De Nederlandse taal oefenen kun je het beste in de praktijk doen in een groep. Je leert veel van elkaar en stimuleert elkaar. Je staat er niet langer alleen voor. Ook de leerkracht is uiteraard een belangrijk persoon voor je, waarbij je terecht kunt met je vragen en problemen waar je tegen aan loopt tijdens het oefenen van de Nederlandse taal.

 • Kringgesprekken dragen hieraan positief bij. Neem een thema dat iedereen aanspreekt en behandel dat onderwerp.
 • Praat erover met elkaar, welke woorden kun je als steekwoorden gebruiken? Neem een groot vel papier en schrijf er de belangrijkste woorden op, of neem een groot krijtbord, zo ontstaat er een woordveld. Woorden, die allemaal met het onderwerp te maken hebben. Zo gaan woorden leven, zo krijgen woorden betekenis. Dit kun je met kinderen en met volwassenen doen.
 • Vooral kinderen zullen het spelelement zien van wie de meeste woorden kan bijdragen. Zo is het oefenen van de Nederlandse taal nuttig en erg leuk om te doen. Bedenk zelf variaties en het oefenen van de Nederlandse taal wordt nooit saai.
 • Ook met behulp van liedjes en rijmpjes, het zelf vinden van rijmwoorden draagt bij aan de kennis van de Nederlandse taal. Wie kan de meeste rijmwoorden bedenken?

Nederlands voor volwassenen

Er zijn nog steeds Nederlanders die niet of nauwelijks kunnen lezen en/of schrijven. Gelukkig is het taboe een beetje doorbroken, ook al lopen analfabeten en laaggeletterden er nog steeds niet mee te koop, zoals je wel kunt begrijpen.

 • Prinses Laurentien is een van de voortrekkers om alle laaggeletterden en analfabeten de kans te geven de taal te leren lezen en schrijven. Laaggeletterden zijn personen die een klein beetje kunnen lezen en schrijven, maar ze hebben er enorm veel moeite mee. Ze kunnen niet voldoende uit de voeten met de taal.
 • Analfabeten kunnen helemaal niet lezen en niet schrijven. Beide groepen zijn erg onzeker en hebben moeite zich staande te houden in de maatschappij. Lang was er een taboe op analfabeten en laaggeletterden.
 • Men kwam er daarom niet mee voor de dag. 1,3 miljoen laaggeletterden tussen de 16 en 65 jaar telt Nederland en 250.000 analfabeten. Beide groepen kennen schaamte over hun "tekortkoming", hebben geen vertrouwen in eigen kunnen, laten familie formulieren invullen en velen weten niet dat er in 2004 een Stichting is opgericht door Prinses Laurentien om hen te helpen: de Stichting Lezen & Schrijven.
 • Er zijn online diverse cursussen Nederlands te vinden zowel om te leren lezen als om te leren schrijven. Kun je lezen en schrijven maar wil jij alles opfrissen, dan kan een cursus heel zinvol en waardevol zijn. Je kunt oefenen voor je woordenschat, het toepassen van de grammatica, er zijn luisteroefeningen, zakelijke trainingen en schrijfvaardigheden.
 • Zeker als je een bedrijf hebt en regelmatig zelf zakelijke brieven moet versturen, is een opfriscursus aan te raden. Je krijgt de juiste handvatten hoe je een zakelijke brief aan moet pakken, wellicht wat standaardzinnen die je vaker kunt gebruiken.
 • Als je goed kunt lezen en schrijven weet je niet waar anderen, die daar moeite mee hebben, mee worstelen. Ken je iemand in jouw kring die moeite heeft met of helemaal niet uit de weg kan met de Nederlandse taal, bied dan zelf hulp aan of wijs de weg hoe iemand hulp kan krijgen. Het is geen schande, maar het is ook nog niet te laat om er wat aan te doen.
 • Men wordt een stuk zelfstandiger en zelfverzekerder als men de Nederlandse taal kan lezen en schrijven.

Nederlandse taal leren en eigen maken

De Nederlandse taal is niet voor iedereen gemakkelijk. Wanneer je in Nederland bent geboren en je ouders spreken Nederlands, dan groei je er mee op. Maar als je van het buitenland naar Nederland gaat verhuizen, voor werk, studie of om welke reden dan ook, is het belangrijk dat je de taal gaat leren. Hoe kun je dit aanpakken?

 • Spreek zoveel als mogelijk in het Nederlands.
 • Praat met anderen in het Nederlands en geef het aan wanneer je het niet begrijpt.
 • Zorg dat je eerst een bredere woordenschat hebt en leer dan pas de grammatica.
 • Er zijn spellen die je wegwijs kunnen maken met de Nederlandse taal.
 • Een cursus kan ook helpen om de taal sneller eigen te maken.
 • Je kunt privéles nemen en op deze manier je woordenschat uitbreiden.
 • In een groep kun je de taal ook sneller leren door bijvoorbeeld rollenspellen.
 • Online kun je ook veel leren als het over nieuwe woorden gaat en het toepassen van woorden in zinnen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Hans
Aantal keer gelezen: 6150x
Toegevoegd: 18-06-2016 12:44
Gewijzigd: 02-07-2016 23:20

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!