vrouw bij de dokter praat over ziekte

Ontslag tijdens ziekte

vrouw bij de dokter praat over ziekteJe bent ziek, je zit in de ziektewet en je werkgever wil je ontslaan. Wat mag er dan allemaal en hoe gaat dat in zijn werk? In dit artikel lees je meer over ontslag tijdens ziekte.

Ontslagbescherming

Ontslagbescherming betekent opzegverbod. De werkgever mag de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer niet opzeggen tijdens de eerste twee jaar van zijn of haar ziek zijn, maar ook niet bij zwangerschap en dienstplicht. Ook om een bepaalde geloofsovertuiging, een bepaald ras, geslacht, om iemands politieke ideeën en andere discriminerende zaken mag iemand niet ontslagen worden. Soms probeert de werkgever via de kantonrechter ontslag te bewerkstelligen voor een werknemer, als er een conflict is bijvoorbeeld over de re-integratie. Meestal zal de kantonrechter hier geen gehoor aangeven. Ontslagbescherming is een groot goed voor de werknemers in Nederland, de werkgevers denken hier vaak heel anders over.

Vaststellingsovereenkomst, wat is dat?

Zoals je weet kun je niet ontslagen worden als je ziek bent en dat geldt voor 104 weken (2jaar).

 • Een werknemer heeft ontslagbescherming. Krijg je toch je ontslag, neem dan direct contact op met je rechtsbijstandverzekering en vertel wat je is overkomen.
 • Ga in elk geval NIET akkoord met je ontslag. Onderteken geen enkel formulier voor je ontslag en bij twijfel neem je contact op met je rechtsbijstandverzekering. Zij is prima op de hoogte van alle wetten en regels en helpen je graag verder.
 • Is de communicatie slecht of is er geen communicatie mogelijk met de werkgever, ook dan kan je rechtsbijstandsverzekering voor je inspringen. Aarzel niet om je verhaal bij deze deskundige neer te leggen. Je wordt er prima geholpen.
 • In sommige gevallen, wanneer de werkgever inschat dat jij niet meer voor hem kunt werken of wilt werken (bij een arbeidsconflict) kan hij je een vaststellingsovereenkomst voorleggen. Ook dat papiertje moet je niet zomaar ondertekenen.
 • Wat betekent een vaststellingsovereenkomst? Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer (dus beide gaan ermee akkoord), waarin vermeld wordt voor hoeveel uren je door de werkgever blijft werken en dus wordt betaald en voor hoeveel uren je een uitkering moet aanvragen. Je moet daarvoor aankloppen bij het UWV.
 • Ben je echter ziek dan kan dat niet. Je moet eerst 100% beter zijn gemeld voordat er sprake kan zijn van een vaststellingsovereenkomst. Teken deze alleen als je het ermee eens bent dat je niet meer voor 100% bij je huidige werkgever blijft en in de plaats daarvan een uitkering ontvangt.
 • Houd er rekening mee, dan een uitkering slechts voor een bepaalde tijd geldt, afhankelijk van je leeftijd en/of de jaren dat je hebt gewerkt. Vraag of een deskundige met je meekijkt als jou een vaststellingsovereenkomst wordt aangeboden.

Re-integratie

Je bent al geruime ziek en je zult niet meer in je oude werk terugkeren. De werkgever is dan verplicht om passend werk voor je zoeken in zijn bedrijf, dat heet spoor 1. Daarnaast wordt spoor 2 in werking gezet. Spoor 2 loopt naast spoor 1. Spoor 1 blijft lopen ook al is spoor 2 ingezet.

 • De werkgever moet blijven zoeken naar een oplossing tot de 104 weken ziek zijn voorbij zijn. Als spoor 2 wordt ingezet, meestal na een jaar ziek zijn, komt er een re-integratiebedrijf aan te pas.
 • Een medewerker daarvan gaat samen met de zieke werknemer aan tafel zitten om de mogelijkheden van ander werk te bekijken, ander werk bij een ander bedrijf.
 • Het is ook mogelijk dat jouw werkgever je "uitleent" aan een ander bedrijf, dat heet detacheren. Je wordt dan wel een stuk duurder voor de werkgever, omdat daar kosten aan zijn verbonden. Er wordt vaker ingezet op re-integreren waarvoor een re-integratiebedrijf wordt ingehuurd.
 • Om te beginnen zal deze coach bekijken wat een zieke werknemer wel kan, voor welk banen is hij of zij geschikt.
 • In de tijd dat de werknemer ziek was, is er een arbeidsdeskundig rapport gemaakt. Daar staan de beperkingen van de werknemer in, waarmee de re-integratie coach rekening moet houden tijdens het zoeken naar een andere baan. Deze zal de werknemer een CV laten maken, laten zien hoe en waarop hij of zij dient te solliciteren en eventueel hulp bieden bij het maken van een goede sollicitatiebrief. Ook kan er een rollenspel worden gespeeld om een sollicitatiegesprek voor te bereiden.
 • De coach geeft veel informatie en helpt de zieke werknemer op weg naar ander passend werk.
 • De gesprekken zullen regelmatig plaatsvinden. De coach wordt ingeschakeld door de arbodienst. De coach is verantwoording schuldig aan de arbodienst en de werkgever. Daarvoor worden verslagen gemaakt van de gesprekken met de werknemer.
 • Uiteraard is geheimhouding over bijvoorbeeld medische gegevens verplicht. De coach blijft de werknemer volgen totdat de 104 weken ziekte voorbij zijn of totdat er passend werk is gevonden.
 • In het laatste geval wordt de herplaatste werknemer ook in het begin van zijn of haar nieuwe baan gevolgd en eventueel geholpen.
 • Een werkgever heeft dus veel verplichtingen ten aanzien van een langdurig zieke werknemer.

Langdurig ziek

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, heeft dat nadelige gevolgen voor een bedrijf. In de eerste plaats voor de zieke zelf, hij of zij wil ook liever werken. Nadelige gevolgen voor collega's die taken over moeten nemen en nadelige gevolgen voor het bedrijf dat de zieke werknemer gewoon moet doorbetalen. Als duidelijk wordt dat de werknemer niet meer zal terugkeren in het bedrijf moet er vervanging geregeld worden, iemand aangenomen worden.

De zieke werknemer staat echter nog steeds op de loonlijst en dat blijft zo tot de 104 weken ziek zijn voorbij zijn, pas dan kan de werknemer worden ontslagen. De werkgever heeft de zorg en de plicht om ander en passend werk voor zijn werknemer te zoeken. Het is prettig als het contact tussen beide partijen goed verloopt. Het is namelijk voor allebei een vervelende situatie, toch moet je het zakelijk blijven bekijken en niets ondertekenen waarvan je de consequenties niet kunt overzien.

Het UWV zal namelijk niet akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst als je ziek bent. Het UWV neemt de verantwoording voor de zieke werknemer niet over van de werkgever. Als jij als werknemer in de problemen komt met je werkgever licht dan je rechtsbijstandsverzekering in en leg het conflict voor. Je krijgt duidelijkheid en weet hoe je een en ander verantwoord aan kunt pakken. Het is echter prettig als je met de werkgever een goed contact kunt blijven onderhouden en met elkaar in gesprek kunt blijven.

Ziek en dan…

 • Je hebt je ziek gemeld.
 • Je bezoekt je huisarts.
 • De werkgever meldt jouw verzuim bij de arbodienst van je bedrijf.
 • Na enkele dagen of weken ziek zijn (dat is per arbodienst anders) krijg je van de arbodienst een oproep.
 • Je gaat naar de arbo arts.
 • De arbo arts maakt een inschatting wanneer je weer aan het werk kunt.
 • Je gaat aan het werk en het ziekteverzuim is voorbij.
 • Je kunt niet aan het werk.
 • Je krijgt opnieuw een oproep van de arbodienst.
 • Opnieuw een bezoek aan de arbo arts
 • De arbo arts kan je vragen om een formulier te ondertekenen, waarin staat vermeld dat jij akkoord gaat dat de arbo arts met jouw huisarts of specialist contact opneemt over het ziekteverzuim.
 • Er wordt een vervolgplan opgesteld.
 • Een arbeidsdeskundige bezoekt je en maakt een rapportage van haar of zijn bevindingen.
 • De werkgever gaat op zoek naar passend werk binnen het bedrijf, spoor 1 gaat in, als is gebleken dat je niet kunt terugkeren in je oude baan.
 • Na ongeveer een jaar start spoor 2.
 • Voor spoor 2 wordt een re-integratiebureau ingezet.
 • Samen met een coach van een re-integratiebureau wordt er naar passend werk buiten je huidige bedrijf gezocht.
 • Je vindt een andere baan.
 • Je vindt geen andere baan en je moet je na 104 weken ziek zijn melden bij het UWV.
 • De arts van het UWV bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Hans
Aantal keer gelezen: 967x
Toegevoegd: 30-06-2016 09:14
Gewijzigd: 18-07-2016 22:54

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 2529 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!