vrouw met psychische stoornis

Psychische stoornissen op een rijtje

vrouw met psychische stoornisEr zijn veel psychische stoornissen, maar wat houden deze in? In dit artikel worden diverse psychische stoornissen op een rijtje gezet en wordt vermeld wat ze betekenen. Als je meer over psychische stoornissen wil weten, kun je nu verder lezen.

Verdeling psychische stoornissen

Er bestaan veel psychische stoornissen en deze kunnen onderverdeeld worden in een aantal groepen:

 • Eetstoornissen
 • Psychotische stoornissen
 • Angststoornissen
 • Seksuele stoornissen
 • Slaapstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Ouderdomsstoornissen
 • Stemmingsstoornissen

Eetstoornissen - Anorexia nervosa

Anorexia kennen de meeste mensen wel van naam. Het is een bekende eetstoornis. Mensen die deze stoornis hebben, weigeren om hun lichaamsgewicht op peil te houden. Ze zijn veel lichter dan normaal en ze zijn bang dat ze dikker worden, ook al zijn ze al veel te licht. Mensen met deze eetstoornis hebben geen goede waarneming van hun eigen lichaam.

Schizoaffectieve & Schizophreniforme stoornis

Schizoaffectieve & Schizophreniforme stoornis, ze lijken beide veel op de stoornis schizofrenie. Ze zijn alleen wat minder heftig en er zijn maar een aantal schizofrene kenmerken aanwezig. Het kan ook zijn dat mensen een kortere tijd aan deze stoornis lijden.

Angststoornissen – Fobieën

Iemand met een fobie is banger dan een ‘gewone angst’. Daarin kan een onderscheid worden gemaakt in drie soorten:

 • Angst voor een object of een situatie. Daarbinnen wordt een onderscheid gemaakt in dieren, situaties, natuur, ongelukken en overige.
 • Een sociale fobie, mensen durven andere mensen niet aan te spreken. Vaak kunnen ze ook erg moeilijk vrienden maken.
 • Agorafobie is de laatste in dit rijtje, het gaat hierbij over angst voor grote ruimten met veel mensen. Een andere naam hiervoor is pleinvrees. Mensen zijn bij deze angststoornis bang om een paniekaanval te krijgen.  

Seksuele stoornissen - Gender identiteitsstoornis

Iemand wordt geboren als man of vrouw. Maar in hoeverre wordt iemand door zichzelf als man of vrouw gezien? Het kan zijn dat iemand geboren is als man, maar zich meer vrouw voelt of andersom. Wanneer jongeren in de pubertijd deze gevoelens nog steeds hebben, dan kan er sprake zijn van een gender identiteitsstoornis.

Slaapstoornissen – Insomnia

Slapen doen we allemaal op onze eigen manier. De een slaapt zes uur en de ander tien uur. Gemiddeld hebben we per nacht ongeveer zeven tot acht uur slaap nodig. Maar er zijn ook mensen die moeilijk in slaap kunnen komen en midden in de nacht wakker zijn en zij kunnen te maken hebben met insomnia, een andere naam voor slapeloosheid. Vaak zijn deze mensen overdag ook extreem moe en kunnen ook dan niet slapen.

Persoonlijkheidsstoornissen - Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Bij een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis zijn mensen afhankelijk van anderen. Ze zijn bang als ze alleen worden gelaten en kunnen daarbij ook hun partner moeilijk loslaten. Ook vinden zij het lastig om alleen dingen te doen of een beslissing te nemen. Het liefst zouden zij andere mensen het werk voor hen willen laten doen.

Stemmingsstoornissen - Depressieve Stoornis

Een andere naam voor een depressieve stoornis is Major Depressive Disorder. We noemen het vaak ook gewoon een depressie. Mensen met een depressie hebben last van een langdurige neerslachtige stemming en hebben vaak weinig zin om iets te ondernemen. Ze hebben weinig eetlust en hebben ook moeite om zich te concentreren. Het kan ook zijn dat er gedachten zijn aan zelfmoord.

Wat is ADHD?

Het kan lastig zijn om je aandacht ergens bij te houden, dat ervaren we allemaal wel eens. Maar het kan bij sommige mensen ook overheersen, een gebrek aan rust en concentratie. Daarbij hebben mensen met ADHD vaak moeite om in het dagelijkse leven alles te organiseren en te plannen.

 • ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
 • ADHD staat bekend als een ontwikkelingsstoornis en deze stoornis zorgt voor een belemmering en/of afwijking in de normale ontwikkeling.
 • Er bestaan verschillende vormen van ADHD. Er zijn ook mensen met ADD, zij ervaren dezelfde problemen als mensen met ADHD, maar zijn dan niet hyperactief. Het kan zijn dat ze juist opvallend stil zijn, passief en dromerig.
 • Mensen met ADHD zijn vaak snel afgeleid door prikkels van de omgeving zoals een telefoon, een radio, iemand die om hen heen loopt, fantasieën. De aandacht kan snel afdwalen.
 • Als een volwassene ADHD heeft, dan lijkt de hyperactiviteit vaak afgenomen. Maar van binnen voelen mensen zich toch onrustig. Het bewegen kun je misschien onderdrukken, maar ontspannen blijft moeilijk.

Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS)

Bij iemand met de diagnose borderline worden gevoelens zoals blij zijn, boos zijn en somber zijn steeds snel ervaren. De stemming kan continu wisselen. Heftige emoties wisselen elkaar af en dat zorgt voor onevenwicht gedrag. Vaak worden de stemmingswisselingen veroorzaakt door verschillende factoren samen zoals biologische factoren en ingrijpende (traumatische) ervaringen in de jeugd.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS)

Bij narcisme gaat het over mensen die een bepaalde mate van zelfwaardering of zelfliefde hebben. Er kan een onderscheid gemaakt worden in twee soorten:

 • Openlijke narcist (de persoon is zeer ingenomen met eigen prestaties).
 • Geremde narcist (richt aandacht op anderen en wil uit alle macht kritiek voorkomen).

Wat is autisme (ASS)?

Bij autisme gaat het over een stoornis in de informatieverwerking van je hersenen. Als iemand een autisme spectrum stoornis (ASS) heeft, dan kunnen ze vaak minder goed contact maken met anderen. Maar ze hebben ook moeite om te communiceren en hebben vaak ook beperkte interesses en ook hebben mensen met ASS meestal moeite met veranderingen. Het kan zijn dat de bewegingen van iemand soms ook wat houterig zijn. Meestal hebben mensen met ASS een goede intelligentie, maar ze zijn desondanks niet of minder goed in staat om een sociaal leven te handhaven.

 • Contact maken met anderen is moeilijk voor mensen met ASS. De sociale interactie is moeilijk.
 • Woorden worden vaak letterlijk genomen, waardoor de betekenis anders is en mensen verkeerd begrepen worden.
 • Eindeloos met hetzelfde bezig zijn hoort ook binnen ASS.

Vormen van ASS

Er bestaan verschillende vormen van ASS:

 • Syndroom van Asperger: veel klachten komen overeen met autisme. Ze hebben  moeite met echt contact maken met anderen en hebben opvallend beperkte interesses. Maar de taalontwikkeling bij mensen met Asperger is erg sterk.
 • PDD-NOS: de afkorting staat voor Pervasive Development Disorder Not Otherwhise Specified. Vaak zijn deze mensen overgevoelig voor prikkels uit de omgeving en sluiten moeilijker vriendschappen.
 • McDD: de afkorting staat voor Multiple-complex Development Disorder. De problemen komen veelal overeen met PDD-NOS maar ze kunnen extreem angstig zijn. Ook zijn er mensen met McDD die werkelijkheid en fantasie moeilijk uit elkaar kunnen houden.

Burn-out

Bij een burn-out wordt er ook wel eens gesproken over opgebrand. Iemand met een burn-out is emotioneel en lichamelijk helemaal uitgeput en zo voelt diegene zich ook. Het zijn vaak de dagelijkse dingen die niet meer lukken en er komen steeds negatieve gedachten voorbij, waardoor diegene zich er niet meer toe kan zetten. Het kan te maken hebben met werk, maar ook met privézaken. Ook een samenloop van omstandigheden zorgt er vaak voor dat iemand ineens helemaal opgebrand kan zijn.

Complexe Posttraumatische Stressstoornis

Een CPTSS kan zich op diverse manieren uiten. Het kan hierbij gaan over herbelevingen of nachtmerries en wat opvallend is, is dat er allerlei situaties zijn die mensen willen vermijden die doen denken aan een trauma. Maar je kunt ook extreem angstig of schrikachtig zijn of enorm gespannen zijn. Mensen met CPTSS kunnen ook een erg negatief zelfbeeld hebben, last hebben van verlies van zingeving of problemen hebben met de controle van emoties. Er kunnen ook problemen ervaren worden in relaties, zoals in het vertrouwen van andere mensen.

Depressie

Stemmingswisselingen kennen de meeste mensen wel. Je kunt vrolijk of uitgelaten zijn, maar je kunt ook verdrietig of wanhopig zijn. We kunnen ons uiten en dan gaat het na een tijdje weer beter. Maar bij mensen met een depressie is dat niet zo en ze blijven er in hangen. Er bestaan verschillende soorten depressies:

 • Een manische depressieve stoornis. Een andere naam daarvoor is een bipolaire stoornis. De stemming wisselt sterk tussen twee extremen. Je voelt je vaak de hele dag terneergeslagen en hebt weinig energie en de concentratie neemt ook af. Sommige mensen met een depressie zijn ook erg prikkelbaar.
 • Een andere vorm is een dysthyme stoornis en dit is een minder ernstige maar wel een langdurige depressie. Hierbij ben je het grootste deel van de dag minimaal een aantal dagen per week neerslachtig of verdrietig. Het duurt al langer dan twee jaar en je hebt weinig plezier in het leven.
 • Postpartum depressie, is een vorm van depressie bij vrouwen. Je bent net bevallen en voelt je somber en kunt niet genieten van de baby. Het kan zijn dat je een moedergevoel mist, maar het kan ook zijn dat je extreem bezorgd bent. Dit kan elkaar ook afwisselen en kan per moeder wisselend zijn.
 • Winterdepressie: de depressieve stemmingen komen in het najaar als het vroeg donker wordt en het misschien vaak regent buiten. Je energie neemt af, de concentratie neemt af, je bent prikkelbaar en de stemmingen blijven wisselen. Er is veel behoefte om te eten en om te slapen.
 • Depressie bij ouderen, hierbij horen een sombere stemming en veel klagen. Ouderen zijn vaak erg moe en hebben geen zin meer om wat te doen. Ze geven aan dat ze veel alleen zijn en hebben nergens behoefte aan.

Geheugenstoornissen

We kunnen allemaal wel eens wat vergeten, maar soms is het blijvend. Het kan te maken hebben met een stoornis aan het geheugen door bijvoorbeeld veroudering, alcoholmisbruik maar het kan ook gaan over hersenletsel of een niet altijd aantoonbare beschadiging van het hersenweefsel. Het kan gaan over bijvoorbeeld:

 • Dementie: Het gaat hier over de achteruitgang van verstandelijke functies, zodat het dagelijkse functioneren er onder te lijden heeft. Vaak worden gebeurtenissen die kort geleden plaats hebben gevonden vergeten. Maar herinneringen aan vroeger blijven vaak lang bewaard.
 • Alzheimer: Bij de meeste mensen, namelijk 60-70% die dementie heeft, is de ziekte van Alzheimer de oorzaak. Het is een aandoening in de hersenen en daarbij gaan er steeds meer hersencellen verloren.
 • Delier: Bij delier, een ouderdomsstoornis, zijn er altijd problemen om de aandacht ergens op te richten en vast te houden. Ook zijn er problemen in het gedesorganiseerde denkpatroon. Door het verwarde denken kan dat zich op een vreemde manier uiten in onsamenhangende spraak. Vaak komen er ook waarnemingsstoornissen voor, te denken aan visuele hallucinaties.

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Je hebt als mensen allemaal een eigen persoonlijkheid of bepaalde karaktereigenschappen. Sommige mensen zijn rustig, anderen zijn erg druk. Er bestaan verschillende persoonlijkheidsstoornissen:

Mensen met sterk emotioneel en onvoorspelbaar gedrag

 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • Borderline persoolijkheidsstoornis
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • Theatrale persoonlijkheidsstoornis

 Mensen met vreemd en excentriek gedrag

 • Paranoide persoonlijkheidsstoornis
 • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
 • Schizotypische persoonlijkheidstoornis

Mensen met zeer angstig en onzeker gedrag

 • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
 • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
 • Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Hans
Aantal keer gelezen: 2333x
Toegevoegd: 29-06-2016 20:36
Gewijzigd: 14-07-2016 23:24

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3008 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!