thuiszorg

Thuiszorg, wat is dat?

thuiszorgSteeds meer mensen willen graag thuis blijven wonen, hoe kan dat geregeld worden? Vaak wordt er thuiszorg ingezet, maar wat is thuiszorg en kan dat snel geregeld worden? In dit artikel vind je meer informatie over thuiszorg.

Thuiszorg, algemeen

Je kunt thuiszorg ontvangen, maar je kunt ook thuiszorg geven. Wanneer je thuiszorg ontvangt dan ben je zelf niet (meer) in staat om de dagelijkse huishoudelijke werkzaamheden te verrichten door een ziekte of een aandoening. Je moet zelf een aanvraag doen voor thuiszorg.

 • Een dorpsondersteuner, iemand die werkzaam is bij de gemeente waarin je woont, komt bij je thuis voor een zo genaamd keukentafelgesprek om te beoordelen of en welke hulp bij je nodig is. Zorg dat er iemand bij je is, die meeluistert en aanvullingen kan geven.
 • Je wilt zoveel mogelijk zelf doen en daardoor zou jij belangrijke vragen verkeerd of onvoldoende kunnen beantwoorden, waardoor er geen indicatie komt voor thuiszorg.
 • Er zal ook gekeken worden of buren of familie in bepaalde gevallen niet kunnen bijspringen. De eens zo vanzelfsprekende thuiszorg is niet meer! En toch hebben veel mensen deze thuiszorg echt nodig. Zorg ervoor dat jouw situatie goed wordt beoordeeld, zodat je de juiste thuiszorg krijgt.
 • Soms lukt het niet meer om je huishouden (ook al is dat nog zo klein) in je eentje te runnen. Thuiszorg wil niet zeggen dat je op de bank gaat zitten en dat de hulp in de huishouding alles van je overneemt.
 • Wat je zelf nog kunt, ook al duurt het wat langer, kun je gewoon zelf blijven doen. Dat is voor de kwaliteit van leven beter en voor je zelfvertrouwen. Niemand wordt graag helemaal afhankelijk. Het is prettig nog enigszins de touwtjes in handen te hebben. Goede thuiszorg zorgt ervoor dat je hulp op maat krijgt. Wat je niet meer kunt wordt voor je gedaan en de rest doe je zelf, in je eigen tempo, op een tijd dat het je lukt.
 •  Soms zijn wat kleine aanpassingen nodig en daar moet je aan wennen. Kun je bijvoorbeeld niet lang blijven staan dan kun je zittend de was strijken, of de was in kleine delen strijken. Aardappels schillen en groente schoonmaken kun je zittend aan de tafel doen. En zo kun je voor bepaalde werkzaamheden zelf een oplossing bedenken, waardoor je dit zelfstandig kunt blijven doen zonder daarvoor de thuiszorg nodig te hebben. Voor de zaken die er zeker overblijven kan dan hulp worden gevraagd. Op die manier blijf je zoveel mogelijk zelf doen en krijg je hulp voor de rest, waardoor jij je niet hulpeloos zult voelen.
 • Thuiszorg helpt bij huishoudelijke klusjes, maar zeker zo belangrijk zijn de gesprekken die gevoerd worden. Iemand die veel alleen is kan even praten, huilen en/of lachen en wordt gehoord door een medemens. Deze medemens, de thuishulp betekent veel voor degene die de hulp nodig heeft. Het is fijn als er een klik is tussen die twee.
 • Thuiszorg ontvangen, naar dat contact daar kijken veel mensen een hele week naar uit. Thuiszorg ontvangen kan niet zonder dat iemand thuiszorg geeft en dat is die belangrijke medemens, die veel meer is dan een poetsvrouw (wordt niet negatief bedoeld). Deze meneer of mevrouw heeft vaak ook diepgaande gesprekken met de cliënt, die vaak verder gaan dan met de eigen kinderen van de cliënt.
 •  Toch is het belangrijk dat er een bepaalde afstand blijft bestaan tussen de hulpverlener en de hulpvrager. Op die manier kan de hulpverlener zijn hulp en zorg blijven geven. Kom je te dichtbij dan is dat voor beide personen niet goed. Er moet sprake zijn van wederzijds respect ook dan blijft de band goed.
 • De thuiszorg geeft wat de cliënt nodig heeft, soms is dat tijdelijk, soms totdat de cliënt in een verpleeghuis wordt opgenomen. Het is vaak emotioneel erg zwaar als er een einde komt aan de relatie hulpverlener en cliënt. Zeker als de cliënt ondanks alle inzet niet meer zelfstandig kan blijven wonen. Voor mensen die in de thuiszorg werken is het houden van een gezonde afstand van groot belang om zelf emotioneel niet helemaal klem te komen zitten.
 • Werken in de thuiszorg is mensenwerk, tegenwoordig helaas met teveel papierwerk erbij. Deze tijd moet geïnvesteerd worden in mensen, daar wordt iedereen blij van, maar terugdraaien zal moeilijk gaan. Mensen die werken in de thuiszorg hebben fysiek en ook vaak mentaal een zware taak. De cliënten steunen letterlijk en figuurlijk op deze kanjers, die best wat vaker in het bloemetje gezet mogen worden.

Thuiszorg door mantelzorg

Bezuinigen, het klinkt haast als een vloek. Bezuinigen op het geluk en welzijn van mensen. Gelukkig zijn er mantelzorgers die veel taken met liefde overnemen. Daar schuilt echter ook een gevaar in. Als het met mantelzorgers gaat, waarom zouden we dan nog geld geven voor de thuiszorg…..? Een tweede gevaar is dat mantelzorgers zich helemaal over de kop werken en in een burn-out terecht kunnen komen. Wie zijn namelijk die mantelzorgers, die een stuk thuiszorg overnemen? Dat zijn bijna allemaal mensen die het aan het hart gaat hoe er met mensen wordt omgegaan.

Mensen die ten koste van zichzelf zich inzetten voor anderen, mensen die een drukke baan hebben, kinderen moeten opvoeden. Kun je al die taken voor 100% doen? Eventjes zal dat lukken om alle ballen hoog te houden en dan ga je toch door, want er wordt op je gerekend. Mantelzorgers prima, naast de thuiszorg om een gezellige wandeling door het park te maken of om samen een ijsje te eten, maar niet in plaats van de thuiszorg.

Thuiszorg door vrijwilligers

Thuiszorg door vrijwilligers is in noodgevallen een prima oplossing, maar niet in plaats van de thuiszorg.

 • Zowel mantelzorgers als vrijwilligers zijn een fantastische en erg belangrijke aanvulling op de thuiszorg wat betreft de sociale contacten en de aanspraak voor de cliënten (zeker omdat de tijd van de thuiszorg, van de hulpverlener flink is ingeperkt). Maar verder moet dat niet gaan. Oké een heg knippen, gras maaien dat zal door de thuiszorg niet worden gedaan en daarom is het prima dat er mantelzorgers en vrijwilligers zijn, die wat tijd willen spenderen aan het klussen bij mensen die het (tijdelijk) niet meer zelf kunnen.
 • De thuiszorg vervangen is echter vragen om problemen.
 • Wordt een mantelzorger of vrijwilliger zelf hulpbehoevend of afhankelijk van derden wie helpt zijn "oude" maatje.
 • Thuiszorg zorgt voor vervanging bij ziekte en een cliënt zal nooit zonder hulp of zorg komen. Een heel belangrijke reden om de thuiszorg zakelijk en professioneel aan te blijven pakken.
 • Vrijwilligers, mantelzorgers en thuiszorg, deze dienen naast elkaar te bestaan en mogen elkaar aanvullen, maar mogen elkaar niet vervangen. Dit is namelijk niet in het belang van de mensen die de thuiszorg nodig hebben. En wat te denken van al die goede mensen in de thuiszorg die hun baan verliezen? Dat zou ook mee moeten wegen om de thuiszorg vooral niet verder af te brokkelen.
 • Mensen die werken in de thuiszorg weten dat er werk genoeg is, daarom is ontslag zo onrechtvaardig en helemaal niet te begrijpen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Sassie
Aantal keer gelezen: 3660x
Toegevoegd: 20-07-2016 18:12
Gewijzigd: 31-07-2016 21:53

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3421 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!