uwv

Uitkering arbeidsongeschiktheid

uwvUitkering aanvragen bij arbeidsongeschiktheid? Het is goed om er meer over te weten te komen, lees hier daarom meer over arbeidsongeschiktheid en een uitkering.

Wat betekent arbeidsongeschikt?

Als je arbeidsongeschikt bent dan kan dat op verschillende manieren. Je kunt voor 100% arbeidsongeschikt worden verklaard. Je hoeft dan niet meer te werken, dus ook niet te solliciteren. Je kunt echter ook voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt worden verklaard. Je kunt dan voor een bepaald aantal uren en wellicht in aangepast werk nog wel werkzaamheden verrichten bij je huidige werkgever of bij een andere. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt door de keuringsarts bepaald. Daar gaat vaak een lang traject aan vooraf. Als je arbeidsongeschikt bent, krijg je een uitkering via het UWV (uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen), die berekend wordt aan de hand van  het laatst verdiende loon, namelijk 70% daarvan. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid blijft de sollicitatieplicht bestaan.

Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Je bent helemaal of voor een gedeelte arbeidsongeschikt als jij je huidige werkzaamheden niet kunt uitvoeren of slechts ten dele uit kunt voeren. Je kunt voor een bepaalde baan arbeidsongeschikt zijn, maar dat wil niet zeggen dat je nooit meer hoeft te werken of kunt werken. Je kunt je omscholen als ander werk wel passend is, als jij andere werkzaamheden wel kunt uitvoeren, als je gezondheid weer een stijgende lijn laat zien. De mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt de keuringsarts van het UWV (uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen).

Hoogte uitkering arbeidsongeschiktheid

De hoogte van je uitkering arbeidsongeschiktheid hangt af van je laatst verdiende loon, daarvan wordt 70% als uitkering aan je uitbetaald via het UWV. Je kunt recht hebben op een WIA uitkering of op een WW uitkering. Bij een WIA uitkering en de WW uitkering is het percentage 70%, bij een WW uitkering de eerste twee maanden 75% en daarna 70%. WIA betekent een uitkering naar arbeidsvermogen, wat kun je nog? WW betekent een werkloosheidsuitkering door faillissement van je huidige werkgever bijvoorbeeld. Beide uitkeringen vraag je bij het UWV aan.

De keuringsarts

Je bent door ziekte al wat langer thuis, de werkgever heeft je te kennen gegeven, dat je niet meer terug kunt keren in je eigen werk, passend werk is niet voorhanden dus na 104 weken ziek zijn volgt ontslag. Dat is zuur!

  • Gelukkig kun je in Nederland aanspraak maken op een uitkering en je blijft verzekerd van een inkomen dat weliswaar 30% lager is dan je gewend bent.
  • Aan het einde van de rit, ongeveer in de 90e week van je ziek zijn krijg je een oproep van de keuringsarts van het UWV. Hij of zij gaat bepalen of je in aanmerking komt voor een WW uitkering of een WIA uitkering. Het begint met een oproep voor de beoordeling van jouw arbeidsongeschiktheid.
  • Kort daarvoor heb jij een aanvraag gedaan voor een uitkering en je hebt eventueel het re-integratieverslag en andere verslagen naar het UWV verzonden. Dat is bekeken en de arts gaat daar conclusies aan verbinden en een beoordeling aan geven. Daarom word je uitgenodigd voor een gesprek met de keuringsarts. Zo'n gesprek kan even duren, alle facetten worden besproken.
  • Er kan een medisch onderzoek plaatsvinden. Ook is het mogelijk dat de keuringsarts je vraagt om een machtiging te tekenen dat jij ermee akkoord gaat dat hij of zij nadere informatie inwint bij de huisarts, de fysiotherapeut, de behandeld arts in een ziekenhuis enz. Jij moet hiervoor schriftelijk toestemming geven.
  • Zorgverleners geven geen informatie zonder deze goedkeuring. Wanneer jij naar je afspraak met de keuringsarts gaat, dan moet jij een geldig legitimatiebewijs kunnen overleggen.
  • Het is wellicht aan te raden om een gesprek met de keuringsarts voor een uitkering arbeidsongeschiktheid goed voor te bereiden. Jouw job coach van het re-integratiebedrijf kan je wellicht helpen.
  • Maak aantekeningen en neem die gerust mee. Het is niet raar om te laten zien dat je goed bent voorbereid. Neem ook je medicatie, ziekenhuiskaart en alle verdere informatie mee, die met jouw arbeidsongeschiktheid, ziek zijn hebben te maken.
  • Wees duidelijk en eerlijk, daar zul je het verst mee komen. Een keuringsarts ziet veel mensen en heeft behoorlijk wat mensenkennis. Hij of zij prikt er snel doorheen als jij de waarheid niet vertelt, of overdrijft.
  • Vertel gewoon hoe het gaat mentaal en lichamelijk, draai er niet omheen, overdrijf niet, maar maak het ook niet mooier dan het is.
  • De keuringsarts moet aan de hand van deze bevindingen een oordeel vellen. De keuringsarts stelt de beperkingen vast, vervolgens ga je in gesprek met de arbeidsdeskundige van het UWV.

De arbeidsdeskundige van het UWV

Een gesprek met de arbeidsdeskundige van het UWV komt nadat je een gesprek met de keuringsarts hebt gehad, ten minste als er nog sprake van is dat je een baan moet zoeken. Zij of hij bespreekt met je alle mogelijkheden om op een andere plek dan je huidige baan aan de slag te gaan. De mogelijkheden worden niet alleen maar besproken, er worden ook handvatten gegeven. Denk daarbij aan omscholing, een cursus enz.  Hij of zij kijkt naar wat je nog wel kunt. Men kijkt nu nog niet naar de vraag op de arbeidsmarkt, niet naar vacatures, dat komt later. De arbeidsdeskundige bekijkt samen met je voor welke functies jij in aanmerking  zou kunnen komen. Het mag je eigen werk zijn bij een andere werkgever, of totaal ander passend werk. Het mag geen baan zijn waarvoor jij niet voldoende bent opgeleid. Een baan waarvoor een korte cursus nodig is, behoort wel tot de mogelijkheden. Samen met een coach van het UWV ga je op zoek naar een nieuwe baan.

Bezwaar uitkering arbeidsongeschiktheid

Als eerste is het belangrijk dat jij weet dat je alleen bezwaar kunt maken als dat in een brief staat vermeld. Bijvoorbeeld als je de beslissingsbrief van het UWV krijgt over je arbeidsongeschiktheid en je bent het daarmee niet eens dan kun je bezwaar indienen. Je kunt als eerste telefonisch contact opnemen en even naar de uitleg van het UWV luisteren over de beslissing. Ben je het daarna nog steeds oneens met de beslissing dan kun je schriftelijk of online bezwaar indienen, niet telefonisch. De termijn waarbinnen je bezwaar kunt aantekenen is meestal 6 weken. Heeft je bezwaar niets opgeleverd dan kun je vervolgens in beroep gaan. In beroep gaan kost geld, dat je terug kunt krijgen als je in het gelijk wordt gesteld. Ben je na het in beroep gaan nog steeds niet tevreden, dan is  hoger beroep ook mogelijk.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Sassie
Aantal keer gelezen: 2461x
Toegevoegd: 21-10-2016 15:55
Gewijzigd: 27-11-2016 23:00

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3717 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!