Verschillen beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering

Verschillen beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering

Verschillen beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering Ondernemers, klein en groot, kunnen met verschillende bedrijfsrisico’s te maken krijgen. Net als voor particulieren geldt ook voor ondernemers, dat dergelijke risico’s kunnen worden afgedekt met een verzekering. Twee voorbeelden van verzekeringen die hierbij vaak worden afgesloten zijn een beroeps- en (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering. Wat zijn de verschillen tussen beide verzekeringen? Heb je ze als ondernemer allebei nodig? In dit artikel lees je hier meer over.

Ondernemers krijgen te maken met verschillende bedrijfsrisico’s 

Als ondernemer bied je verschillende diensten aan, voer je opdrachten uit voor opdrachtgevers of verkoop je losse producten. In ieder van deze situaties kun je te maken krijgen met bedrijfsrisico’s. Denk bijvoorbeeld aan een financieel adviseur, die een fout maakt bij het doorrekenen van de begroting van een organisatie. Of denk aan een timmerman, die per ongeluk het verkeerde type plug gebruikt bij de uitvoering van een klus. Dergelijke fouten kunnen leiden tot schade. In het eerste geval kan de opdrachtgever te maken krijgen met financiële schade; er worden mogelijk investeringen gedaan, die achteraf niet mogelijk blijken te zijn. Bij de tweede situatie kan een lamp of bijvoorbeeld schilderij van de muur vallen, doordat de plug hier niet sterk genoeg voor is. 
Schade die voortkomt uit deze situatie zal door de klant op de uitvoerende partij, de onderneming, verhaald worden. In het geval van een besloten vennootschap (BV) kan dit de financiële stabiliteit van de organisatie in gevaar brengen. Bij een eenmanszaak zijn de risico’s nog groter: de ondernemer is in dit geval privé aansprakelijk voor de door de klant geleden schade. Het afsluiten van een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering helpt dit te voorkomen. 

Dekking van een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering 

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade, in de vorm van een schadeclaim, als gevolg van het letsel wat veroorzaakt is aan anderen. Ook schade aan andermans spullen kan leiden tot een forse schadeclaim, welke gedekt wordt onder de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering. 
Het gaat bij een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering niet alleen om de schade veroorzaakt door je eigen handelen of dat van een medewerker. Denk bijvoorbeeld ook aan schade voortkomend uit een product wat je verkocht hebt. Evenals dat schade veroorzaakt aan gehuurde objecten vergoed zal worden vanuit de dekking van deze verzekering. Denk aan een bouwbedrijf dat zwaar gereedschap huurt voor de uitvoering van een klus. 
Schade die met opzet veroorzaakt is, wordt in geen geval gedekt door een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering. Datzelfde geldt voor schade die ontstaat bij het overtreden van de wet. Ook schade aan jezelf of aan eigen bezittingen valt niet onder de dekking van een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering. 

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij beroepsfouten 

Naast een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering kunnen ondernemers een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Men noemt dit ook wel een BAV-verzekering. Bij de uitvoering van werkzaamheden kan zich een beroepsfout voordoen. Denk bijvoorbeeld aan een fout bij het doorrekenen van een begroting, of denk aan een miscalculatie bij het uitwerken van een investeringsplan. Dergelijke beroepsfouten kunnen grote gevolgen hebben voor een opdrachtgever, met een hoge schadeclaim voor de ondernemer tot gevolg. 
Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden de kosten die voortkomen uit zo’n schadeclaim vergoed. Niet alleen de schadeclaim om de geleden schade te vergoeden valt onder de dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering; datzelfde geldt voor de kosten voortkomend uit de juridische hulp om aan te tonen dat een onderneming niet aansprakelijk kan worden gesteld. Zeker in lastige kwesties als aansprakelijkheid bij beroepsfouten is deze juridische hulp wenselijk.

Tip: let op de verschillen tussen verzekeringen, sommige beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn gericht op specifieke sectoren. Denk aan de zorgsector. 
Schade die voortkomt uit je werk als bestuurder of toezichthouder wordt niet vergoed vanuit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Net als bij een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering geldt ook hier dat schade veroorzaakt door een fout die met opzet veroorzaakt is, in geen geval vergoed wordt. Datzelfde geldt voor de schade bij fraude of bijvoorbeeld vermogensdelicten.
Ben je als financieel adviseur werkzaam en heb je een afnemer een zeker rendement beloofd op diens investering? Ook in dat geval zal de schade, voortkomend uit het niet behalen van deze rendementen, niet gedekt worden door beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Houd rekening met het voorrisico 

Wanneer je de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers van verschillende Nederlandse verzekeraars met elkaar vergelijkt, kom je al snel de term “voorrisico” tegen. Onder het voorrisico verstaat men de schade die voortkomt uit een incident wat zich nog voor de ingangsdatum van de verzekering heeft voorgedaan. Denk bijvoorbeeld aan een fout in de constructie van een bouwwerk. Wanneer de hieruit voortkomende schade pas na de ingangsdatum van de verzekering zichtbaar is, valt dit onder het voorrisico. Er zijn verzekeraars die het voorrisico meeverzekeren. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van verzekeraars die dit niet doen. Kijk hierbij specifiek welk voorrisico wordt meeverzekerd; het kan voorkomen dat bijvoorbeeld het voorrisico in de bouw niet meetelt. 
Let op, alleen schade die bij het afsluiten van de verzekering nog niet bekend was wordt meeverzekerd. Gaat het om schade waarvan je al wist dat hiervoor een schadeclaim zou worden ingediend? In dat geval valt dit niet onder het voorrisico. 

Mogelijkheid tot het meeverzekeren van het narisico 

Niet alleen kan het voorrisico worden meeverzekerd bij het afsluiten van een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. Datzelfde geldt voor het zogenaamde “narisico”. Onder het narisico verstaat men de schade die pas naar voren komt op het moment dat de polis is stopgezet. Het moet gaan om schade veroorzaakt tijdens de looptijd van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering. Dit narisico wordt vaak niet standaard meeverzekerd; het is een optie die je bij het afsluiten van de verzekering kunt kiezen. Ook hierbij geldt dat uitsluitend schade waarvan je niet op de hoogte was kan worden gedekt met een verzekering. 

Tal van andere verzekeringen voor ondernemers 

Naast de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering zijn er tal van andere verzekeringen voor ondernemers. Denk bijvoorbeeld ook aan een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven. Wanneer je als eenmanszaak handelt en privé een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, kun je deze niet gebruiken voor de zaken gerelateerd aan je onderneming. Met een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven worden de kosten voortkomend uit het inschakelen van juridische hulp bij conflictsituaties vergoed. Het is heel verstandig om een rechtsbijstandverzekering voor ondernemers af te sluiten, daar het risico op conflicten met leveranciers en bijvoorbeeld opdrachtgevers een serieus bedrijfsrisico vormt. 
Ook een cyberverzekering wordt steeds vaker afgesloten door ondernemers. Het risico op een cyberincident neemt de laatste jaren toe. Het is bij een cyberincident prettig om als ondernemer ondersteund te worden door een adviseur van de verzekeraar. Hoe dien je te handelen in het geval dat je slachtoffer wordt van een cyberincident? Niet alleen verzeker je jezelf van deze ondersteuning met een cyberverzekering; ook worden de financiële gevolgen van cybercriminaliteit gedekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Auteur: Linsey89
Aantal keer gelezen: 406x
Toegevoegd: 05-10-2023 13:59
Gewijzigd: 06-10-2023 09:28

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3797 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!