vrouw met agnosie

Verschillende soorten van agnosie na een beroerte

vrouw met agnosieAgnosie is een van de ingrijpende gevolgen van een beroerte. Een beroerte noemen we ook wel een CVA. Patiënten met agnosie kunnen geluiden, geuren of beelden niet meer herkennen.

De zintuigen zijn nog wel in tact

Toch nemen de zintuigen dit alles wel waar. De zintuigen zijn dan ook niet beschadigd maar er is wel sprake van het onvermogen te herkennen. Bij vrijwel iedereen blijft agnosie tot één zintuig beperkt. Maar dat neemt niet weg dat het veel impact heeft op het leven van mensen die na een beroerte hiermee te maken krijgen. Er zijn meerdere soorten agnosie. Al die soorten bespreken we met je in dit artikel. Met deze kennis kan je mogelijk beter leren omgaan met mensen die hieraan lijden maar in elk geval veel meer begrip opbrengen!

Mensen met agnosie worden erg onzeker

Hoe zou jij reageren wanneer je plotseling in een andere wereld terecht zou komen? Waarschijnlijk zou je erg angstig worden. Mensen met welke vorm van agnosie dan ook maken hetzelfde mee. Voor hun gevoel komen ze in een wereld terecht die ze niet kennen. 't Gevolg daarvan is dat ze onzeker worden, soms angstig en zich vaak vergissen. Neem alleen al geluiden als voorbeeld.

Bij een vorm van afasie die we auditieve agnosie noemen worden geluiden niet meer herkent. Bij het horen van een geluid kan een patient met agnosie dan ook erg schrikken. Maar ook agnosie voor geuren bijvoorbeeld kan grote problemen veroorzaken. Geuren worden niet meer herkent. Zo wordt eten vaak een martelgang. Onzekerheid gaat gepaard met het continu verzinnen van excuses, want de patiënten willen niet dat hun stoornis opvalt. Hieronder behandelen we alle soorten agnosie.

Reuk agnosie

Men kan wel geuren ruiken maar herkent deze niet meer. Dit kan zeer gevaarlijke situaties opleveren. Bijvoorbeeld wanneer men gas ruikt maar dit niet als zodanig herkent of begrijpt.

Visuele agnosie

Mensen met deze vorm van afasie lijken dementerend terwijl ze dat niet zijn. Ze herkennen voorwerpen niet meer met het zicht. Wel is het zo dat ze voorwerpen kunnen herkennen op de tast. Zo zul je mensen met visuele agnosie vaak dingen op de tast zien doen, want de tastzin is nog in tact. Dit soort agnosie is ernstig en kan mensen die daaraan lijden doen vereenzamen.

Auditieve agnosie

In dit geval is 't geheugen compleet verdwenen voor de herkenning van geluiden. Mensen met auditieve agnosie horen alle geluiden nog gewoon maar kunnen deze niet meer herkennen of in verband brengen met een oorzaak. Zo zal iemand met deze agnosie de deurbel wel horen met dit niet in verband kunnen brengen met bezoek en dus de deur niet openen.

Stereognosie

Dit is in feite het tegenovergestelde van visuele agnosie. Zo kan men voorwerpen herkennen bij het zien daarvan maar het wordt pas anders wanneer ze dit op de tast moeten doen. Wat ons betreft is dit een van de mildere vormen van agnosie. Want ook op basis van geluid kunnen ze voorwerpen nog herkennen.

Prosopagnosie

Deze stoornis lijkt een beetje op visuele agnosie. Mensen kunnen nog wel voorwerpen met het zicht herkennen maar na een beroerte soms geen gezichten onderscheiden. Mensen met prosopagnosie zien wel een gezicht terwijl zij daar geen bekend persoon in kunnen onderscheiden. Echter, aan de stem kunnen ze de ander wel herkennen. Prosopagnosie is de laatste vorm van agnosie die we hier bespreken. Hieronder bespreken we nog enkele andere gevolgen met je die na een beroerte kunnen ontstaan, zoals gedragsproblematiek maar ook somberheid en eenzaamheid.

Na een beroerte ontstaat vaak gedragsproblematiek

Vaak ontstaat er gedragsproblemen na een beroerte. Voor de persoon in kwestie kan dit natuurlijk erg lastig zijn maar we moeten de gevolgen voor de omgeving ook niet bagatelliseren. Want die zijn vaak zeer ingrijpend. Mensen kunnen bijvoorbeeld impulsief worden, emotioneler of juist hardvochtiger en gevoelloos. Over het algemeen is het zo dat mensen met een beschadiging aan de linkerhersenhelft onzekerder worden, aangezien ze situaties erg gaan onderschatten. Ze denken dat ze niets meer kunnen.

Andersom geldt dat mensen met een beschadiging aan de rechterhersenhelft juist erg impulsief kunnen worden omdat ze situaties overschatten.

Alle mogelijke gevolgen van een beroerte:

 • Mensen zijn na een beroerte van constant vermoeidheid.
 • Ook kunnen zij zich minder makkelijk concentreren
 • Stoornissen in het geheugen komen veel voor
 • Minder of niet meer zelfredzaam
 • Geen zin in seks
 • Geen of ander tijdsbesef
 • Incontinentie
 • Minder geïnteresseerd in het leven en/of de omgeving
 • Depressiviteit
 • Na een CVA is er ook verandering in emoties waar te nemen (emotionele instabiliteit of gemis van emoties)
 • Trage informatieverwerking
 • Rusteloos
 • Angstig
 • Vreemde humor krijgen
 • Huilen of lachen op verkeerde momenten (geen gevoel voor de situatie hebben)
 • Zeer impulsief zijn

Depressie na een beroerte

Vaak ontstaat na een CVA/beroerte een depressie. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat een beroerte een flinke impact op de patiënt kan hebben. Als je alleen al de mogelijke gevolgen van een beroerte hierboven bekijkt is het niet zo vreemd dat somberheid en depressieve klachten bij deze doelgroep vaak voorkomen. Maar het directe verband tussen een depressie en beroerte is nog onbekend. Zeer waarschijnlijk is het een biologisch gevolg aangezien de hersenen beschadigd zijn. Maar doordat het leven (vaak) ingrijpend veranderd kan dit ook als een reactie daarop ontstaan.

Lastiger herstellen na een beroerte met depressieve klachten

Het blijkt veel lastiger te herstellen zijn van een beroerte indien er ernstige depressieve klachten optreden. Mensen hebben weinig zin meer in het leven en dit heeft directe gevolgen voor de lichamelijke toestand, die toch al vaak niet bijster goed is. Het is belangrijk om een depressie bij jezelf of een ander tijdig te herkennen. Er is namelijk zeker behandeling mogelijk en dit zal het herstel na een beroerte kunnen bespoedigen. Herken jij minimaal 5 van de onderstaande kenmerken bij jezelf of een ander? Dan ben jij, of die persoon in kwestie, mogelijk depressief.

 • Depressief gestemd (treurig, somber, vaak ook huilerig)
 • Verminderde interesse en plezier in dingen en activiteiten
 • Toename of afname in gewicht
 • Weinig tot geen eetlust
 • Veel slapen of juist zeer weinig slapen
 • Vermoeid, lusteloos
 • Schuldgevoelens hebben
 • Het gevoel hebben dat je niks waard bent
 • Vaak over de dood nadenken
 • Je minder goed kunnen concentreren en besluiteloos zijn

Hoe herken je een beroerte?

Een beroerte is gemakkelijk te herkennen. Enkele symptomen die wijzen op een beroerte hebben we hieronder gezet. Vaak zijn meerdere symptomen op hetzelfde moment aanwezig.

 • De persoon spreekt onduidelijk of spreekt wartaal
 • Verlamming van 1 arm of been
 • Scheeftrekkend gezicht. Meestal staat de mond scheef
 • Slecht zien of wazig zien of zelfs blindheid aan één oog
 • Bij een hersenbloeding een zeer ernstige, plotseling opkomende hoofdpijn

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Jaell
Aantal keer gelezen: 3696x
Toegevoegd: 04-03-2016 15:21
Gewijzigd: 06-03-2016 22:48

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3420 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!