man is aan het werk

Wat houdt Het Nieuwe Werken in?

man is aan het werkEr wordt de laatste jaren steeds meer gepraat over Het Nieuwe Werken. Ook zijn er al een redelijk aantal bedrijven die dit toepassen. Met Het Nieuwe Werken krijgen de werknemers meer vrijheden en verantwoordelijkheden en werken ze meestal vanuit huis. Maar wat houdt Het Nieuwe Werken nu precies is?

Wat is Het Nieuwe Werken precies?

Het Nieuwe Werken woordt ook wel ‘plaats- en tijdonafhankelijk werken genoemd. De werknemers hebben hierbij (deels) de vrijheid om hun eigen rooster te bepalen. Verder werken de werknemers in hoeverre dat mogelijk is ook thuis. Ze hebben dan de vrijheid om hun eigen werkplek in te richten. Met Het Nieuwe werken krijgen de werknemers dus ook meer verantwoordelijkheden.

Eigenlijk is Het Nieuwe Werken een verzamelnaam van verschillende vormen om effectiever, efficiënter en slimmer te werken. Het kan dus zo zijn dat een bedrijf er niet voor kiest om de werknemers thuis te laten werken, maar tegelijkertijd wel Het Nieuwe Werken op andere manieren toepast. Een bedrijf kan dit bijvoorbeeld toepassen door verschillende nieuwe technologieën te implementeren, de werknemers meer verantwoordelijkheid te geven en/of te kiezen voor nieuwe manieren van leidinggeven (coachend leiderschap). Ook wordt er bij Het Nieuwe Werken vaak niet meer gefocust op de aanwezigheid van werknemers, maar meer op de resultaten van hun werk. Er wordt een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel en de creativiteit van de werknemers.

Kenmerken van Het Nieuwe Werken

Technologische hulpmiddelen

Het belangrijkste kenmerk van Het Nieuwe Werken is dat er meer gebruik wordt gemaakt van technologische hulpmiddelen. Hierbij kunnen we denken aan draadloos internet, computers, laptops en smartphones. Op die manier hebben de werknemers altijd en overal toegang tot relevante informatie die ze voor hun werk nodig hebben.

Werkplek zelf uitkiezen

Verder kunnen werknemers van bedrijven die Het Nieuwe Werken toepassen zelf uitkiezen waar ze werken. Dit kan bijvoorbeeld thuis zijn, maar ook in de trein, in het vliegtuig, in de auto of bij publieke voorzieningen. Het is belangrijk dat dan nog wel alles wat ze voor het werk nodig hebben binnen hun bereik is en daarom moeten er vaak nieuwe ICT-oplossingen voor mobiel werken worden geïmplementeerd.

Zelf het rooster indelen

Het ander kenmerk is dat werknemers zelf hun rooster kunnen indelen. Dit dient uiteraard wel te gebeuren binnen de kaders die het bedrijf aangeeft. Medewerkers van bepaalde bedrijven kunnen hun werk niet op een andere plaats uitvoeren, maar ze kunnen wellicht wel (gedeeltelijk) hun rooster zelf inplannen. De eigenaren van dit soort bedrijven kunnen op die manier toch Het Nieuwe Werken toepassen. Het kan weleens voorkomen dat de planning niet naar ieders wensen wordt ingevuld. In dat geval dienen de teamleden of de werknemers van de gehele afdeling met elkaar samen te werken om toch tot een goed rooster te komen.

Focus op resultaten

Bij bedrijven die Het Nieuwe Werken toepassen ligt de focus niet op de aanwezigheid van de werknemers, maar op de behaalde resultaten. Het maakt niet uit als een werknemer slechts enkele uren per week aanwezig is, zolang de resultaten maar goed zijn. Uiteraard kan dit kenmerk van HNW ook niet in elk bedrijf worden toegepast.

Welke effecten heeft Het Nieuwe Werken?

Het Nieuwe werken brengt een aantal grote voordelen met zich mee, maar er zijn ook een paar nadelen. We maken hieronder een onderscheid tussen de voor- en nadelen voor de werknemer, de werkgever en de maatschappij.

Voor de werknemer

Voordelen
Een werknemer van een bedrijf waar Het Nieuwe Werken is ingevoerd kan zelf zijn tijden indelen en er dan ook voor kiezen om in de uren te werken wanneer hij het meest productief en geconcentreerd is. Op die manier is het werk ook sneller gedaan en houdt de werknemer meer vrije tijd over. Verder hoeft de werknemer ook geen tijd de besteden aan het reizen naar werken en hij bespaart zo dus ook op reiskosten.

Met Het Nieuwe Werken ontstaat er een betere balans tussen werk en gezin, omdat de werknemer ook op ‘normale werkdagen’ zorgtaken tussen het werk door kan doen. Als de werknemer de gehele dag op kantoor aan het werk is, kan hij bijvoorbeeld niet ergens in de middag zijn kinderen van school halen. Ook krijgt de werknemer zelf voor een groot deel de verantwoordelijkheid over het werk dat hij doet. Hij kan zelf bepalen op welke manier hij dit werk doet en hij zal daarom waarschijnlijk ook meer plezier in zijn werk ervaren.

Als de werknemer kinderen heeft, hoeft hij ze niet meer naar de kinderopvang te brengen. De werknemer kan met Het Nieuwe Werken namelijk gewoon thuis werken, waardoor hij overdag gewoon thuis met zijn kinderen kan zijn. Ook biedt HNW meer kansen voor gehandicapten, omdat zij wellicht veel moeite ervaren om naar een werkplek te reizen en nu gewoon thuis kunnen werken.

Nadelen
Een van de nadelen voor de werknemer is dat hij geen of in ieder geval minder echt contact heeft met zijn collega’s. Dit betekent dat er minder spontane ontmoetingen zijn en hij kan hierdoor in een soort isolement raken. De oplossing hiervoor is om in ieder geval af en toe in een publieke voorziening te werken, eventueel samen met collega’s.

Verder kan het zijn dat de inrichting van de werkplek van onvoldoende kwaliteit is. Er zijn wel een aantal eisen voor de werkplek van thuiswerkers, maar vaak is de kwaliteit van de werkplek niet zo hoog als op kantoor. Aangezien de werknemer ook geen geregelde werktijden heeft, kan het zijn dat werk en privé zich erg met elkaar gaan mengen. Een ander nadeel is dat de kans op stress groter is, aangezien het vaker kan voorkomen dat er onduidelijke afspraken worden gemaakt.

Voor de werkgever

Voordelen
Het grootste voordeel voor de werkgever is waarschijnlijk wel dat de productiviteit van de werknemers hoger wordt met Het Nieuwe Werken. Dit komt doordat de werknemers op de uren kunnen werken dat zij het beste werken en meer verantwoordelijkheden krijgen. Ook wordt de focus verlegt naar resultaat en de werknemers gaan daardoor meer gemotiveerd aan de slag.

Ook kan de werkgever de medewerkers efficiënter inzetten en flexibeler werken. Met Het Nieuwe Werken kan er tevens een betere dienstverlening worden geleverd aan de klant. Verder kan de werkgever snel zien of een medewerker wel goede resultaten behaald en op die manier bepalen of deze persoon goed bij het bedrijf past. Het Nieuwe Werken maakt het daarnaast ook mogelijk om goed personeel te werven en de werkgever kan gemakkelijker gehandicapten inzetten.

Het Nieuwe Werken is ook zeer kostenbesparend voor de werkgever. Het zorgt namelijk voor minder kosten voor kantoorruimte en lagere kosten voor energieverbruik. Daarnaast zal HNW zorgen voor minder ziekteverzuim, waardoor de werkgever hier ook minder kosten aan kwijt is.

Een werkgever kan met Het Nieuwe Werken laten zien dat het bedrijf meegaat met de trends van deze tijd. Ook worden er ICT-oplossingen in het bedrijf geïmplementeerd, waardoor het bedrijf laat zien dat ze zich op deze manier ook verder blijven ontwikkelen.

Nadelen
Veel werkgevers die Het Nieuwe Werken hebben toegepast huren nog wel flexplekken voor de werknemers. Als een flexplek onbezet is, brengt dit helaas alsnog kosten met zich mee. Een ander nadeel voor de werkgever is dat hij minder betrokken is bij de werknemers, omdat hij ze minder vaak zal zien. Daarnaast kan het moeilijk zijn om de thuiswerkers op te leiden, ook al kan hier natuurlijk ook een goede ICT-oplossing voor worden bedacht.

Voor de maatschappij

Voordelen
Het Nieuwe Werken biedt ook een aantal voordelen voor de maatschappij. Het zal bijvoorbeeld zorgen voor minder woon-werk verkeer, waardoor er ook minder CO2 wordt uitgestoten. Verder wordt er minder energie gebruikt door de bedrijfspanden en kantoren en dit heeft ook weer een positieve invloed op het milieu. Daarnaast zullen er meer vrouwen gaan werken, omdat Het Nieuwe Werken goed te combineren is met kinderen. Het lage ziekteverzuim is ook een voordeel voor de maatschappij. Verder stimuleert Het Nieuwe Werken de economie, omdat er meer sprake is van concurrentie en innovatie.

Nadelen
Aangezien er minder woon-werk verkeer zal zijn als gevolg van Het Nieuwe Werken, wordt er ook minder brandstof verkocht. Dit is natuurlijk een voordeel voor het milieu, maar het zorgt er tevens voor dat de staat minder accijnzen binnenkrijgt. Ook kan HNW negatieve gevolgen hebben op de sociale cohesive.

Afspraken en regels

In Nederland gelden er een aantal regels rondom de gezondheid en veiligheid van medewerkers en hier moet bij Het Nieuwe Werken ook rekening mee worden gehouden. Thuiswerkplekken moeten op een ergonomische wijze zijn ingericht en werkgevers dienen hun werknemers hierover te informeren. De werkgever en de werknemers dienen ook afspraken met elkaar te maken over wanneer en waar er gewerkt kan worden en welke arbeidsmiddelen er kunnen worden gebruikt.

Verder moet er ook rekening worden gehouden met de Arbeidstijdenwet. Er moeten afspraken worden gemaakt over de maximale arbeidstijden, de dagen waarop gewerkt wordt en hoe de werknemers bereikbaar zijn tijdens werktijd. Verder moet er een plan worden gemaakt voor het registreren van de gewerkte uren. Het is wel zo dat de Arbeidstijdenwet niet geheel strikt, omdat elke situatie anders is. Wel is het belangrijk dat de werkgever van tevoren een goed plan maakt over de arbeidstijden met de werknemer.

Hoe kun je Het Nieuwe Werken toepassen in jouw bedrijf?

Als je Het Nieuwe Werken wilt toepassen in jouw bedrijf is de eerste stap het aankondigen van de verandering. Dwing je werknemers ook niet om geheel op de nieuwe manier te werken, maar vertel ze wat de voordelen zijn en laat ze voor zover dat mogelijk is zelf de keuze maken. Stel het concept voor dat je zelf in gedachten hebt en vraag je medewerkers om feedback. Als de medewerkers zelf mogen meedenken, zijn ze ook meer gemotiveerd om volgens dit nieuwe concept te werken. Gedurende de invoering van Het Nieuwe Werken is het ook goed om je werknemers contine op de hoogte te houden.

De volgende stap is het herinrichten van het bedrijfspand of kantoor, zodat het geschikt is voor Het Nieuwe Werken. Je creëert flexplekken waar je werknemers gebruik van zouden kunnen maken en je maakt ook een aantal ontmoetingsruimtes. Het is natuurlijk ook mogelijk dat je geen flexplekken in je eigen pand wilt of kunt maken. In dat geval kun je ook flexplekken huren bij andere organisaties. Ga ook na welke ICT-oplossingen je hiervoor nodig hebt en voor medewerkers die thuis willen gaan werken en regel alvast een ICT-specialist die kan helpen met de installatie.

Nadat je Het Nieuwe Werken geheel hebt toegepast binnen je bedrijf, kun je de werknemers die volgens HNW werken om feedback vragen. Dit geeft hen een verantwoordelijkheidsgevoel, maar het belangrijkste is dat je erachter komt hoe je deze vorm van werken nog kunt verbeteren. Onderzoek de aangedragen verbeterpunten en ga hier ook echt mee aan de slag. Het is ook belangrijk om na invoering nog steeds zo nu en dan een evaluatie uit te voeren, want wellicht komen er later nog andere verbeterpunten naar boven.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Rowanblom
Aantal keer gelezen: 2480x
Toegevoegd: 24-03-2016 15:30
Gewijzigd: 24-06-2016 13:59

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 2811 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!