ziekte-van-Pick

Wat is de ziekte van Pick?

ziekte-van-PickDe ziekte van Pick is een vorm van dementie waarbij voornamelijk de hersencellen in het voorste gedeelte (front) en het gedeelte aan de zijde (temporaal) van de hersenen zijn beschadigd. Daarom wordt deze ziekte ook wel frontotemporale dementie genoemd. De ziekte ontstaat meestal al op vrij jonge leeftijd, namelijk bij personen die tussen de 40 en 50 jaar oud zijn. In dit artikel vertellen we je meer over ziekte van Pick.

Wat is de ziekte van Pick?

De ziekte van Pick is dus een bepaalde vorm van dementie. Bij dementie functioneren de cellen in de hersenen steeds minder goed en uiteindelijk sterven ze af. Het frontale gedeelte van de hersenen regelt ons gedrag. Hier komt alle informatie binnen en worden keuzes gemaakt en plannen opgesteld. Ook toetst dit deel van de hersenen ons gedrag aan de hand van onze normen en waarden. De temporaalkwab speelt ook een belangrijke rol bij het regelen van ons gedrag, maar dit gedeelte is meer verantwoordelijk voor de taal en spraak. Aangezien bij de ziekte van Pick de hersencellen in de frontale kwab en de temportaalkwab worden aangetast, treden er veranderingen op in het gedrag, de persoonlijkheid en het geheugen.

Hoe wordt de ziekte veroorzaakt?

Er is slechts weinig bekend over de oorzaak van de ziekte van Pick en in veel gevallen wordt niet duidelijk hoe de ziekte is ontstaan. Wel is bekend dat deze vorm van dementie in ongeveer 25 tot 40 procent van de gevallen door een afwijkend gen wordt veroorzaakt. De ziekte van Pick komt in dat geval bij meerdere personen in de familie voor. Als een van de ouders de erferlijke vorm van deze aandoening heeft,  is de kans vijftig procent dat het kind deze vorm van dementie ook zal krijgen.

Wat zijn de verschijnselen?

De verschijnselen die optreden bij de ziekte van Pick en de periode waarin ze ontstaan kunnen per individu verschillen. In eerste instantie krijgt de patiënt vaak te maken met een verminderd vermogen tot plannen en organiseren. Het kost meer moeite om een taak geheel af te maken of een complexe handeling uit te voeren. Daarnaast is er in veel gevallen ook sprake van een verminderd oordelingsvermogen. Dit betekent dat de patiënt geen verband meer kan leggen tussen oorzaak en gevolg. Het is voor hem of haar daarom moeilijk om situaties in te schatten en het effect van zijn of haar eigen gedrag in te zien. Hierdoor hebben personen met frontotemporale dementie snel al geen inzicht meer in de eigen problematiek.

Een ander veelvoorkomend symptoom is impulsief en onaangepast gedrag. De patiënt zal zich bijvoorbeeld roekeloos gedragen en groffe taal gebruiken. Aangezien het oordeelsvermogen ook is verminderd, kan dit leigen tot sociaal aangepast gedrag. Zo kan de patiënt zich kinderlijk en egocentrisch gaan gedragen en totaal geen rekening meer houden met anderen. Verder kan de persoon ongeremd gedrag gaan vertonen, bijvoorbeeld door eten naar binnen te schrokken of op seksueel gebied.

Verder valt op dat personen met de ziekte van Pick dwangmatig gedrag kunnen gaan vertonen. Voor hen moet het dagelijks leven volgens een bepaald patroon verlopen. De persoon kan bijvoorbeeld elke dag op exact hetzelfde tijdstip gaan eten, zelfs als het eten nog niet gaar is. Daarnaast is vaak te maken dat de persoonlijkheid van de patiënt verandert. Zo kan de persoon in kwestie het ene moment heel open zijn en het andere moment juist introvert. De patiënt is over het algemeen vrolijk en er is meestal sprake van een soort kinderlijke onnozelheid. Dit kan voor de personen in zijn of haar omgeving wat overdreven overkomen.

Taal- en geheugenproblemen ontstaan vaak pas in een later stadium, maar het kan ook zijn dat de problemen zich al in een eerdere fase voordoen. De patiént kan moeite hebben met het vormen van zinnen en het kan zijn dat hij of zij soms hetzelfde woord gebruikt om verschillende dingen aan te duiden. Het komt ook voor dat personen met de ziekte van Pick herhalen wat de ander zojuist heeft gezegd. In tegenstelling tot andere vormen dementie kunnen personen met deze aandoening vaak gesproken en geschreven taal nog prima begrijpen. Iemand met de ziekte van Pick kan na verloop van tijd ook moeite krijgen met de oriëntatie in plaats en tijd en de herkenning van personen.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

De huisarts of een andere specialist kan de diagnose ziekte van Pick stellen. In eerste instantie zal de behandelend arts een gesprek voeren met de patiëmnt en een paar simpele testjes uitvoeren. Op die manier kan ook de ernst van de dementie zo goed mogelijk worden bepaald. Daarnaast zal de arts een aantal vragenlijsten gebruiken, zoals de MMSE voor het testen van de cognitieve functies. Een persoon met deze aandoening gaat vaak niet alleen naar een behandelend arts. De arts zal ook aan de persoon die met hem of haar is meegegaan vragen hoe het met hem of haar gaat.

Na het gesprek en de testjes zal de arts een bloedonderzoek en een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Aan de hand hiervan kan de arts andere oorzaken voor de verminderde hersenfuncties uitsluiten. Er zou namelijk ook sprake kunnen zijn van een nieraandoening, alcoholisme, vitaminetekort of doorbloedingsproblemen.

Niet altijd kan de arts een diagnose stellen aan de hand van de vorige onderzoeken en de testjes. Dit komt doordat bij de ziekte van Pick het geheigen in eerste instantie nog wel goed werkt. Als de behandelend arts geen zekere diagnose kan stellen, zal hij nog een MRI- of CT-scan uitvoeren. Hiermee kan het verlies van de hersencellen zichtbaar worden gemaakt.

Hoe kan de ziekte van Pick worden behandeld?

Helaas is er voor de ziekte van Pick geen behandeling die leidt tot genezing. Het is echter wel mogelijk om bepaalde klachten te verminderen met medicijnen. Het gaat hierbij voornamelijk om de veranderingen in het gedrag. Verder is het voor de patiënt het beste om een volgens een duidelijke dagelijkse structuur te leven. Veranderingen worden door personen met deze aandoening namelijk als onveilig en bedreigend ervaren en impulsief gedrag wordt hierdoor ook gestimuleerd.

Naast een duidelijke dagelijkse structuur is het ook belangrijk dat een persoon met de ziekte van Pick zo lang mogelijk in een goede conditie blijft. Let hierbij op goede en voldoende voeding, voldoende beweging en een goede dagelijkse verzorging. In het begin kunnen personen met deze aandoening zich vaak nog wel alleen redden, maar na enige tijd hebben ze vaak wel zorg en begeleiding nodig. Meestal kunnen de patiënten nog wel lang thuis blijven wonen. Na verloop tijd zal de zorgbehoefte echter wel te groot worden en zal het nodig zijn om de patiënt op te nemen in een verpleegtehuis.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: Rowanblom
Aantal keer gelezen: 1628x
Toegevoegd: 28-11-2016 20:45
Gewijzigd: 15-12-2016 23:17

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 2821 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!