Wat te doen bij problematische schulden?

Wat te doen bij problematische schulden?

Wat te doen bij problematische schulden?In deze blog ga ik toelichten wat je kunt doen op het moment dat je problematische schulden hebt. Om te beginnen is het belangrijk om problematische schulden te definiëren. Er is officieel sprake van problematische schulden als iemand naar verwachting de schulden niet binnen 3 jaar kan terugbetalen.

Het is van belang om problematische schulden scherp te definiëren, omdat dit voor een rechtbank van belang is op het moment dat je bijvoorbeeld bewindvoering aan wilt vragen. Vanuit de overheid zijn er verschillende initiatieven en instanties die je kunnen helpen op het moment dat je in financiële problemen terecht bent gekomen. Het hangt alleen van de ernst van de zaak af bij welke instantie je aan het juiste adres bent.

Wat kan je zelf doen bij schulden?

Om te beginnen zijn er altijd dingen die je zelf kunt doen voordat je aanklopt bij een instantie. Het spreekt wellicht voor zich, maar probeer een overzicht te maken van je financiën. Zo heb je eenvoudig inzichtelijk wat je inkomsten en uitgaven zijn. Soms levert dit al belangrijke inzichten op, omdat je bijvoorbeeld veel meer geld uit blijkt te geven aan die ene kostenpost dan je in eerste instantie dacht. 

Naast het feit dat je duidelijk inzichtelijk hebt wat je kunt uitgeven, geeft het ook een hoop rust in je hoofd!

Heb je al verschillende schuldeisers? Probeer dit dan in kaart te brengen met een schuldenlijst. Vervolgens heb je een duidelijk overzicht wie de schuldeisers zijn en kan je proberen om met ze in contact te komen. Je kunt dan de situatie voorleggen en proberen een betalingsregeling te treffen. Probeer hierbij het vertrouwen van de schuldeiser niet te schaden en zorg dat je een betalingsregeling treft die ook voor jou haalbaar is. 

Neem contact op met een budgetcoach

Hebben bovenstaande stappen niet voldoende geholpen of lukt het je niet om het overzicht te bewaren? Dan is het wellicht een goed idee om contact op te nemen met een budgetcoach. 

Een budgetcoach helpt met het in kaart brengen van de financiële situatie en geeft daarbij ook advies. Verder kunnen ze ook helpen met het treffen van betalingsregelingen met je schuldeisers. Belangrijk om te weten, de kosten voor een budgetcoach worden bijna altijd vergoed door je gemeente. 

Schuldhulpverlening aanvragen

Mocht een budgetcoach niet voldoende helpen in jouw situatie dan kan je ervoor kiezen om schuldhulpverlening aan te vragen. Dit kan je aanvragen bij je gemeente. Bij schuldhulpverlening worden de financiën beheert door een schuldhulpverlener. Er wordt gekeken hoeveel geld er als leefgeld uitgekeerd kan worden. Het geld wat vervolgens overblijft van de inkomsten wordt gebruikt om schuldeisers af te betalen. Dit traject kan tot maximaal 3 jaar duren. Schuldhulpverlening wordt ook wel minnelijke schuldsanering genoemd. 

Op het moment dat je schuldhulpverlening aanvraagt en hierbij voldoet aan de eisen zal er een akkoord bereikt moeten worden met de schuldeisers. Wanneer dit vrijwillig lukt is er sprake van een minnelijk traject (MSNP). Lukt dit niet? Dan kan er een verzoek ingediend worden bij de rechtbank tot wettelijke schuldsanering. In dat geval is er sprake van een WSNP-traject.

Bij een WSNP-traject los je in 3 jaar tijd zoveel mogelijk schulden op. Je krijgt dan vanuit de schuldhulpverlener een bepaald bedrag als leefgeld. Het voordeel is dat na 3 jaar de overige schulden kwijtgescholden worden. Je begint daarna dus met een schone lei, waardoor het wel perspectief geeft op het moment dat je start met het traject.


Bewindvoering

Voor mensen die niet zelfstandig hun eigen financiën kunnen beheren is er bewindvoering in het leven geroepen. Dit is bedoeld ter bescherming van persoon in kwestie en kan via de kantonrechter uitgesproken worden. Andere benamingen voor bewindvoering zijn onderbewindstelling en beschermingsbewind. Bewindvoering kan zowel voor tijdelijke aard zijn als voor een langdurige periode. Het is wel van belang dat je voldoet aan één van de twee grondslagen. Als dit niet het geval is kan de rechter het verzoek om een bewindvoerder aan te stellen niet goedkeuren. 

Mocht je een bewindvoerder aan willen stellen dan moet hier voor de rechtbank wel voldoende reden toe zijn. Dit kan enerzijds zijn dat je zeer problematische schulden hebt en anderzijds psychische of lichamelijke problemen waardoor je niet in staat kan worden geacht om je financiën goed te kunnen beheren. 

Op het moment dat je onder één van deze twee groepen valt kan je bewindvoering aanvragen. Je kunt een familielid aan laten stellen als bewindvoerder, maar je kunt ook kiezen voor een professionele bewindvoerder. De kosten die een bewindvoerder maakt zijn standaard vastgesteld en zal dus bij iedere bewindvoerder gelijk zijn. 

In bijna alle gevallen kan je de kosten voor een bewindvoerder terugvragen via de gemeente.

Taken bewindvoerder

Voordat je ervoor kiest om bewindvoering aan te vragen wil je natuurlijk duidelijk in kaart hebben wat een bewindvoerder precies allemaal doet en ook wat zij niet mogen doen. Hieronder even een opsomming van enkele taken van een bewindvoerder:

 • Vaststellen en uitbetalen van leefgeld

 • Afhandelen van alle financiële post

 • Aanvragen toeslagen, kwijtscheldingen en bijstand

 • Indienen van de belastingaangifte

 • Opmaken van een financiële begroting

 • Schuldenlijst opstellen

 • Treffen betalingsregelingen

 • Aanvragen / begeleiden schuldhulpverlening

 • Plan van aanpak opstellen voor de schulden

 • Aanvechten beslagleggingen

 • Aanspreekpunt voor de schuldeisersHet komt er eigenlijk op neer dat een bewindvoerder alle taken op zich neemt die te maken hebben met jouw financiën. Het grote voordeel is dat schuldeisers verplicht worden om contact op te nemen via de bewindvoerder. Dit garandeert een juiste afhandeling én zorgt vooral voor rust. 

Hoe ziet onder bewind staan er in de praktijk uit?

Op het moment dat je onder bewind komt te staan maakt de bewindvoerder eerst twee nieuwe bankrekeningen aan: een beheergeldrekening en een leefgeldrekening.

Op de leefgeldrekening ontvang je als cliënt weekgeld om boodschappen van te kunnen doen. Hiervan ontvang je dus ook een bankpas. Het leefgeld zal genoeg zijn om van te kunnen leven, maar hou er rekening mee dat dit niet bijzonder veel zal zijn. Je kan bij je bewindvoerder vragen om meer leefgeld als je hier een goede reden voor hebt. Denk bijvoorbeeld aan een koelkast die kapot is gegaan. 

Verder heb je dus ook een beheergeldrekening. Hier komen alle inkomsten op binnen en vanuit deze rekening wordt er geld gestort op de leefgeldrekening. De bewindvoerder heeft dan als enige toegang tot deze rekening. 

Ik hoop dat deze blog jouw een inzicht heeft gegeven wat de mogelijkheden zijn op het moment dat je problematische schulden hebt. Het is in ieder geval geruststellend dat er in Nederland voldoende initiatieven zijn om mensen met schulden bij te staan!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: jbmarketing
Aantal keer gelezen: 800x
Toegevoegd: 25-04-2022 16:05
Gewijzigd: 23-05-2022 12:36

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3784 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!