notaris advocaat

Wat zijn de regels omtrent de erfgrens?

notaris advocaatEen conflict tussen buren ontstaat helaas regelmatig door de erfgrens. Het is belangrijk dat je bij een conflict op de hoogte bent van de regels. In een gesprek met de buren kan je aankaarten wat precies de regels zijn. Daarnaast weet je precies of je in je recht staat bij een conflict met de buurman. Je weet ook meteen wat wel of niet is toegestaan.

Erfafscheiding

De meeste conflicten ontstaan om de erfafscheiding. Dit kan een heg of schutting zijn op de erfgrens van jullie perceel. Als je een nieuwe schutting of heg wil plaatsen op de erfgrens, dan heb je toestemming nodig van de buren. Het zou in theorie kunnen dat de buren geen toestemming geven om een nieuwe schutting te plaatsen. De schutting of heg is namelijk gezamenlijk eigendom en het onderhoud ervan moet je delen. De erfafscheiding moet ook gezamenlijk onderhouden worden door beide buren. De heg moet dus door beide partijen gesnoeid worden. Als de schutting echt aan vervanging toe is dan moet deze in overleg vervangen worden. De kosten van de vervanging moet door beide partijen gedeeld worden tenzij één van de partijen het niet eens is met de schutting. Heb je geen zin meer in gedoe met de buren? Je kan een nieuwe schutting plaatsen op je eigen grond tegen de schutting van de buren aan. Je hebt dan geen toestemming meer nodig en je kan zelf bepalen welke schutting er komt te staan.

Waar ligt de erfgrens?

Het is belangrijk om zeker te weten waar de erfgrens van je woning ligt. Op de kadastrale kaart kan je exact zien waar de grens moet liggen. Als er conflicten ontstaan dan kan je het kadaster erbij laten komen. Het kadaster kan de grenspaaltjes uitgraven en laten zien waar de grens exact ligt. Aan het aantonen van de erfgrens door het kadaster zitten kosten verbonden. Deze kosten zijn vrij hoog, waardoor het slimmer is om het conflict onderling op te lossen.

Een muur als erfgrens.

In sommige situaties kan er een muur op de erfgrens staan in plaats van een schutting of heg. Voor een scheidmuur zijn aparte regels. Het is belangrijk om te weten of de muur onderdeel is van het huis of niet. Als de muur bijvoorbeeld onderdeel is van een uitbouw dan is het onderdeel van het huis. Is het een gewone scheidmuur? Dan ben je samen met de buren eigenaar van de muur. Dit betekent ook dat je zelf voorwerpen mag aanbrengen aan de muur. Als je de muur beschadigd dan ben je wel verantwoordelijk voor de schade. Je moet de schade zelf herstellen. Als de muur onderdeel is van de woning, dan heb je toestemming nodig van de buren om er iets tegenaan te plaatsen. Het maakt hierbij niet uit of de muur op de erfgrens staat of niet.

Het betreden van het erf van de buren.

Soms moet je vanwege een verbouwing het erf van de buren betreden. Dit wordt het ladderrecht genoemd. Je mag alleen het erf betreden als de buren op tijd op de hoogte gebracht zijn. Daarnaast is er geen andere manier om buiten het erf van de buren de verbouwing uit te voeren. Stel dat je tijdens het betreden van het erf schade aanbrengt bij de buren, dan moet je dit herstellen. De buren mogen eventueel weigeren om je toe te laten op het erf. Dit mag alleen als er gewichtige redenen zijn. Een rechter kan bepalen of de reden opweegt tegen de noodzaak om het erf te betreden.

Een boom of heg bij de erfgrens plaatsen.

Als je een boom of heg in de tuin wil plaatsen, dan zijn hier regels voor. Je mag niet zomaar een hoge boom in je tuin plaatsen. Als je een boom plant, dan moet deze minimaal 2 meter van de erfgrens afstaan. Er zijn wel uitzonderingen waarbij je de boom wel gewoon mag plaatsen. Je mag de boom bijvoorbeeld wel plaatsen als je ervoor zorgt dat deze lager blijft dan twee meter. De boom komt dan niet boven de erfgrens uit en de buren hebben er geen last van. Je mag de boom of heg ook planten als je toestemming hebt van de buren. Het is slim om deze afspraken op papier te zetten. Mocht er ooit een geschil ontstaan, dan kan je de afspraken bewijzen. Het is niet rechtsgeldig om te zeggen dat de boom er al jaren staat.

Verjaring boom of heg bij erfgrens.

Als een boom of heg al een tijd vlakbij de erfgrens staat, dan kan de zaak verjaren. Er is sprake van een verjaring als de boom al 20 jaar bij de erfgrens staat. De buren kunnen dan niet ineens eisen dat je de boom weg moet halen. De boom mag in deze situatie gewoon blijven staan. Er zijn uitzonderingen waarbij er al sprake is van verjaring na 10 jaar. Er moet dan wel bewezen worden dat de buren destijds toestemming hebben gegeven met bijvoorbeeld een handtekening. Soms kan de plaatsing van een boom bij de erfgrens ook opgenomen worden in het kadaster. Je blijft dan altijd het recht hebben om de boom te behouden. Het is slim om het recht om een boom bij de erfgrens te plaatsen altijd bij het kadaster in te schrijven. Als de buren ooit verhuizen, dan kunnen de nieuwe buren niet besluiten om je boom weg te halen.

Overhangende takken over de erfgrens.

Als je hinder ondervind van overhangende takken over de erfgrens, dan moet je de buren hierop aanspreken. Het is aan de buren om deze takken weg te halen of te snoeien. Als de buren hierop niet reageren, dan kan je een brief sturen met het verzoek om de takken weg te halen. In de brief kan je een termijn geven waarin de buren de takken weg moeten halen. Het is verstandig om een redelijk termijn vast te stellen. Voldoen de buren niet aan je verzoek? Dan mag je zelf de takken weghalen. Bewaar altijd een copy van je verzoek, zodat je bij een conflict een bewijs hebt. Overigens mag je geen misbruik maken van het snoeirecht. Je mag alleen de overhangende takken weghalen. Als de boom of heg onherstelbaar beschadigd, dan ben je verplicht om de schade te herstellen.

Recht van overpad

Het recht van overpad komen we vooral in een gedeelde voortuin tegen. Je moet soms om in je eigen woning te komen over het stuk grond van de buren lopen. Dit is toegestaan en wordt het recht van overpad genoemd. Het kan ook voorkomen dat je een stukje grond van de buren mag gebruiken voor eigen doeleinden. Bijvoorbeeld als de buren een parkeerplaats overhebben en jij deze mag gebruiken wordt dit recht van overpad genoemd. Als je dit niet schriftelijk geregeld hebt dan verjaard deze zaak na 10 jaar. Na 10 jaar is het stuk grond definitief van jouw. Voordat een stuk grond van jouw kan worden moet je dit wel schriftelijk regelen bij het kadaster. Je kan niet zomaar iemand zijn grond inpikken omdat je het even mocht gebruiken. Laat je bij dit soort zaken altijd juridisch adviseren.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Auteur: melissav
Aantal keer gelezen: 4076x
Toegevoegd: 19-10-2016 11:58
Gewijzigd: 13-11-2016 23:47

Relevante links

Categorieën

Er zijn reeds 3776 artikelen toegevoegd op deze website.
De copyrights van infobron.nl zijn van toepassing!